V komunálních volbách jsem byla zvolena do zastupitelstva města Varnsdorf

 

 

     V tuto chvíli pro mne není nic aktuálnějšího, než poděkovat všem voličům, kteří dali mně i celému našemu týmu svůj hlas a zavázali nás tak svojí důvěrou ke spoustě úkolů, které z toho vyplývají. Vážím si všech těchto hlasů o to více, že v našem městě byla velmi nízká volební účast, pro kterou však mám na rozdíl od naprosté většiny ostatních kandidujících plné pochopení. Sama jsem totiž v mnoha rozhovorech před volbami uváděla, že jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla "jít do toho", byla právě skutečnost, že nemám koho volit. Nabídla jsem sebe a náš tým jako alternativu.

    V záplavě bilboardů, obtěžujících letáků ve schránkách, spoustě utopených peněz a falešných prázdných slibů jste si určitě všimli, že naše kampaň byla naprosto minimální - nenašel se nikdo, kdo by ji sponzorsky podpořil. Přesto jsme naše myšlenky dokázali prosadit alespoň natolik, že dnes mohu ukázat, že to vše skutečně myslíme vážně. Od našeho programu nehodlám uhnout ani o milimetr. Za jeho prosazení budu bojovat každý den a zdaleka to nebude jen na jednáních zastupitelstva.

    O všech svých aktivitách budu pravidelně podávat informace na tomto webu. Samozřejmostí bude i podrobná infomace o každém jednání zastupitelstva a to jak předem, včetně připravovaného programu jednání, tak samozřejmě vždy i hned poté. Věřte, že to u skutečně závažných věcí nebude jen suchý úřední záznam, ale velmi podrobná informace o tom, kdo, s kým, proč a komu to které rozhodnutí vlastně slouží. Podpořím samozřejmě jakákoli rozhodnutí, která budou s naším programem v souladu. Velmi tvrdě a hlavně hlasitě budu bojovat proti těm, která by s ním byla v rozporu.

    V případech závažných otázek, které by mohly mít dlouhodobý dopad na chod města, a které nebyly součástí našeho programu, jsem připravena nerozhodovat sama za sebe. Hodlám postupovat tak, že v dostatečném předstihu uspořádáme na této naší webové stránce referendum o dané problematice a můj finální postoj bude vycházet z rozhodnutí hlasujících. Dokážu vám všem, že skončila doba, kdy se s občany nikdo nebaví a jednou za čtyři roky jim předhodí jakési mlhavé sliby, na které se okamžitě po volbách zase zapomene.

    Je jasné, že pokud výsledkem voleb je - bohužel vzhledem ke katastrofálnímu stavu našeho města - zopakování mandátu pro jedenáct zastupitelů, z nichž mnozí jen převlékli kabáty a už teď pár dní po volbách začínáme u startujících jednáních o volbě starosty a radních registrovat snahy o ignorování či obcházení volebního výsledku, bude celé toto volební období velmi obtížné a problematické. O to více a zásadněji tak ale vnímám svůj úkol dát do budoucna našemu Vanďáku novou tvář, obnovit jeho prosperitu a udělat z něj místo, ve kterém bude radost žít a beze studu jej pak předávat svým dětem. Pevně věřím, že mi v tom pomohou všichni čestní a poctiví obyvatelé našeho města a všechno to, co nám bude znemožněno dokázat v tomto volebním období, zvládneme pak všichni společně v tom příštím, a to už se stane s daleko větší podporou voličů.

    Slibuji vám, že pro to udělám vše, co bude v mých silách a držte mi všechny palce. Nezklamu vás, mám ve zvyku dotahovat věci do konce a nejsem zvyklá se vzdávat. A budu-li cítit vaši podporu, není nic, co by mne mohlo zastavit. Narodila jsem se ve znamení berana a také jsem zvyklá se tak chovat.

Ještě jednou děkuji všem za podporu a za volební hlasy. Vaše důvěra je pro mne ctí, ale především úkolem a výzvou.

 

    

Mail pro vaše dotazy a připomínky: lenkajuricova@post.cz

TOPlist