Zpráva z desátého jednání zastupitelstva

V úvodu této zprávy musím konstatovat, že někteří kolegové - tentokráte tři - opět nestihli řádný začátek jednání. Soustavně se však brání posunu jeho zahájení na šestnáctou hodinu - a to v čele s panem starostou, kterému zřejmě jeho banka poskytuje v den zastupitelstva nějaký ten čas navíc, když už tedy musí vyřizovat nějaké ty městské věci. Je to o to větší ostuda, když tentokrát nebyli hosty zastupitelstva jen někteří občané, ale také krajská delegace v čele s tajemníkem hejtmana. I když jsem opět neuspěla se svou snahou předřadit zájmy občanů na začátek jednání a jeho posunutím na šestnáctou hodinu tak umožnit jeho větší návštěvnost či alespoň sledování online přenosu, budu v této aktivitě samozřejmě i nadále pokračovat. S velkým zájmem budu sledovat, kolik kolegů přijde pozdě zase příště.

Již zmíněná delegace z krajského úřadu nám podle očekávání přijela vysvětlovat, co všechno nejde, když se jedná nikoli o péči o zdraví našich spoluobčanů, ale když jde o něco mnohem závažnějšího - a sice jejich životy. Přesně o tom jsou totiž naše naprosto oprávněné požadavky na zkrácení dojezdových dob záchranné služby. A bohužel se zcela naplnilo mé očekávání, kdy tento bod byl uzavřen bez jakéhokoli závěru a  návdavkem se ukázalo, že náš pan starosta se doposud nestačil ani seznámit s tím, jak se v naší zemi navrhují a případně přijímají zákony. Zjevně si totiž plete práva a možnosti poslanců a senátorů. Musí mne to zarážet o to více, že prakticky na každém jednání zastupitelstva slyšíme jeho postesky nad tím, jak špatné zákony máme. I když  to  nyní tedy moc nadějně nevypadá, chci alespoň sama za sebe slíbit, že se i nadále budu snažit tuto problematiku řešit.

Zdravý rozum bohužel nezvítězil ani při přijetí - teď už tedy schválené - novelizované vyhlášky o výši poplatků za držení psů a jak se můžete sami snadno poslechem záznamu přesvědčit - nikdo z kolegů mi nedokázal vysvětlit, proč mají být obyvatelé bytových domů diskriminováni a platit čtyřikrát více za svého psa než ostatní občané, když jim za to město neposkytuje absolutně žádnou protislužbu. Místo toho jsme vyslechli mravokárné poučky o tom, jak někteří psi v bytových domech obtěžují sousedy a dokonce i náměty, kteří psi do paneláků nepatří a podobně. Už zase tedy víme lépe než oni sami, co lidé vlastně chtějí. To, že si ještě více občanů než doposud své psy přihlásí tam, kde je to přijde laciněji a někteří se jich dokonce zbaví, to zjevně většinu kolegů nezajímá. Sama za sebe mám potřebu se touto cestou omluvit všem poctivým majitelům psů z bytových domů, které jsme touto cestou zcela zbytečně připravili o peníze. A bohužel se velmi obávám, že toto zdaleka není poslední případ, kdy lezeme občanům do peněženek - a to bez jakékoli protihodnoty.

Když jsem pak následně v dalším průběhu jednání tlumočila rostoucí stesky spoluobčanů na naprosto nedostatečnou a hlavně časově ne příliš vhodnou dobu pro veřejné bruslení na zimním stadionu - postaveném za městské peníze, slyšeli jsme jen těžkou sebechválu jeho provozovatelů ve smyslu, že jinde jsou na tom ještě mnohem hůře a že hokejový klub má přednost. O situaci kolem dodnes nejasné kolaudace a vynuceně omezené kapacity nepadlo ani slovo. Přísloví o potrefeném opeřenci se však bohatě naplnilo nad mojí kritikou nehospodárného provozu divadla a místo konkretizace velmi obecných údajů na téma úspor, jsem se dozvěděla, že divadlo má každý měsíc jiné náklady. Poučení o tom, že třeba existují divadelní prázdniny, jsem byla naštěstí ušetřena, ale dostalo se mi alespoň kázání, že když kolegové z koalice mají při hodnocení své práce nad sebou zcela jiný metr než ostatní, tak v tom nemám hledat politiku. Zřejmě bych v tom tedy měla hledat kulturu nebo snad dokonce sport. Závěrem však naštěstí zaznělo alespoň to, že z celoroční uzávěrky budou vyvozeny odpovídající důsledky a věřte mi, že si ji opravdu pečlivě ohlídám. Sebeoslavný závěr našeho pana starosty, kdy měl potřebu se nám pochlubit, že jej pan prezident pozval na cca tisícihlavou recepci při příležitosti státního svátku 28. října, komentovat asi není třeba a tak budu jen tiše doufat, že se tam nebude chovat jako na našich zasedáních. 

 


 

Před desátým jednáním zastupitelstva

Zdá se, že nadcházející jednání zastupitelstva bude mít trochu jednodušší agendu než bývá zvykem. Rozhodně to však neznamená, že se nebudou projednávat dosti podstatné věci. Určitě se zaměřím na zjevnou snahu začít "nenápadně" zametat pod koberec naprosto oprávněný požadavek veřejnosti na zkrácení dojezdových dob záchranné služby a rozhodně nehodlám bez povšimnutí nechat projít závěr, že se tak nějak dělalo, co se mohlo a víc se dělat nedá. Přesně takovým dojmem totiž působí předložená zpráva a některé její detaily pak dokonce navozují dojem základní neinformovanosti o fungování naší parlamentní demokracie. A nějak pomalý je na můj vkus i proces dohadování se sousedy o průjezdech přes jejich území. Vzájemná vstřícnost je přece v této věci jednoznačná - tak že by jazyková bariéra? 

Jeden z kolegů předložil zpřesňující návrh jednacího řádu. Je tedy více než logické, že budu chtít opětovně prosadit pozdější začátek jednání a stejně tak i předřazení podnětů a námětů občanů, abychom jim konečně dokázali, že svou práci vykonáváme především pro ně a nikoli pro sebe či pro pana starostu a jeho kamarády. Je také nejvyšší čas dokončit proces schvalování novelizované vyhlášky o výši poplatků za držení psů a jsem velmi zvědava na to, jak se budou kolegové rozhodovat. Jsem skálopevně přesvědčena o svém návrhu a ráda bych touto cestou vyzvala širokou veřejnost k pečlivému sledování toho, jak jednotliví zastupitelé hájí její zájmy. Půjde o čítankový případ, kdy hodláme vstupovat občanům do peněženek a budu jen ráda, když si to nenechají líbit. U tohoto bodu budu ale také chtít projednat přístup městských úředníků při uplatňování práva na informace.

Několikrát jsem zaregistrovala , že si rodiče postesknou, že nemají kdy chodit s dětmi bruslit. Pracují mnohdy do tří i čtyř hodin a bruslení končí v týdnu v půl páté. Když koukám na víkend, tak to je už úplná hrůza. V sobotu 90 minut a v neděli trochu lepší dvě a půl hodiny. Měla jsem pocit, že se investice do zimního stadionu zdůvodňovaly zejména zájmem veřejnosti, ale skutečnost je opět jiná. Za finálně vyřešenou nemohu považovat ani situaci kolem kolaudace a nejasností kolem zimního stadionu tak spíše přibývá.

Mlčením rozhodně nehodlám přejít velmi neuspokojivou a značně nekonkrétní zprávu o hospodaření divadla, která byla předložena až po minulém zasedání zastupitelstva a teď snad jako by vypadla z programu. Ale možná jeho tvůrci jen zapomněli a bude stačit důrazné připomenutí. Není to samozřejmě vše, ale pevně věřím, že počet aktivních "kontrolorů" průběhu jednání bude ve vašich řadách i nadále růst a velmi bych přivítala i kdyby se zvětšoval počet zástupců veřejnosti při našich jednáních.

 

TOPlist