Zpráva ze třináctého jednání zastupitelstva

Tentokrát šlo o velmi krátké jednání – nepamatuji se totiž, že bychom kdy skončili jednání zastupitelstva před sedmnáctou hodinou. Sama agenda nebyla rozsáhlá a málo tentokrát bylo i majetkových převodů, které mnohdy neúměrně prodlužují celé jednání. Nic to však nemění na skutečnosti, že i nadále bych považovala za nejen rozumné, ale i uctivé k občanům a hostům zastupitelstva, kdyby byl tento pravidelný bod zařazen až před závěr jednání. Stejně tak se nehodlám smiřovat s tím, že začátek jednání je stále již od 15.00 a nemohlo mi uniknout, že dva kolegové opět přišli pozdě a nelze vyloučit, že přesně to mohlo patřit i mezi důvody pro některého z dalších čtyř (byť řádně omluvených) nepřítomných kolegů. 

S potěšením mohu konstatovat, že jsem dostala celkem pozitivní odpovědi na mnou kritizovanou velmi špatně odvedenou práci při opravě silnice na Studánce a dostalo se mi ujištění, že bude důsledně uplatněna reklamace tak, aby městu nevznikly žádné další náklady Opravy by měly být provedeny bezplatně hned po skončení zimních měsíců. Potvrdilo se i to, že rozhodování rady města v této zakázce nebylo až tak úplně kompetentní a moji ostrou kritiku v tomto smyslu nikdo nerozporoval. Stejně tak mne těší, že zastupitelstvo jasnou většinou schválilo můj návrh, aby kontrolní výbor důsledně prošetřil veškeré okolnosti velmi podezřelé realizace nákupu dvou služebních automobilů a budu pevně věřit, že na základě  zjištěných pochybení pak budou vyvozeny příslušné závěry i s důsledky a že tedy snad nebudu muset věčně podobné přehmaty řešit sama. Jak jsem uvedla již předem, oznamovací povinnost je jednoznačná.

Závěrem dovolte ještě jeden postřeh, který považuji za nutný pro všechny, kteří se nemohou jako hosté přímo podívat na naše jednání a který ani nemusí být nijak zřejmý z pouhého poslechu – ať už online či ze záznamu. Zcela evidentně se postupně mění přístup některých kolegů k jejich povinnostem a doslova před očima se proměňují i některé vztahy. Rostoucí napětí bylo zjevné i mezi členy rady města a dá se očekávat, že další vývoj může být až překvapivý. Ať už se ale tento vývoj bude ubírat jakýmkoli směrem, tak pro mne vždy bude tím hlavním zájem našeho města a co největšího počtu svých spoluobčanů.  Této nejvyšší prioritě hodlám i do budoucna sloužit a pomáhat ze všech sil. A díky rostoucímu počtu příznivců a sympatizantů jich mám stále více a všem děkuji za čím dál zřetelněji vyslovovanou podporu.      


 

 

Před třináctým jednáním zastupitelstva

Někteří mají za to, že třináctka je nešťastné číslo a musíme doufat, že to nebude platit pro naše město. Nadcházející zasedání našeho zastupitelstva nemusí být ani zdaleka tak nudné, jak by se mohlo jevit při četbě našeho stále stejného programu. Mimo jiné mám takové tušení, že se nám pan starosta v dohledné době chystá oznámit, že už nebude pracovat v ČSOB, když už o ní ve veřejných rozhovorech mluví jako o svém bývalém zaměstnavateli - i když od člověka, který se nerozpakuje lhát i při natáčení televizních zpráv velmi sledované TV Barrandov, je asi možné vše. Na absolutní neudržitelnost jeho sezení na dvou židlích, jak víte, upozorňuji už velice dlouho a zcela chápu, že jeho čím dál větší se zaplétání do mediálně viditelných potíží je pro renomovanou banku těžko akceptovatelné.

Pokud se tak stane, tak si nepochybně vyslechneme, že odešel dohodou - ale hlavně - že jde o jeho vlastní rozhodnutí, aby se plně mohl věnovat své práci starosty. Šlo by tomu věřit po několika měsících a bylo by to nejen velmi zodpovědné, ale také lidsky slušné. Po téměř roce a půl se tomu ale rozhodně věřit nedá. Přesto bych to však považovala za velmi dobrou zprávu, protože by konečně vznikla šance, že se pan starosta častěji objeví ve své kanceláři a snad by mu zbyl i nějaký čas se občas porozhlédnout po městě. Také by ale bylo třeba ještě větší ostražitosti při schvalování, sledování a kontrolování hospodářských výsledků města, protože snahy udržet si konstantní úroveň příjmů jsou pro každého člověka v podstatě normální. Někteří však mohou hledat všelijaké divné cesty a někteří zase nemají skrupule a zvláště pak, když náklady a výdaje stoupají, ale o tom až zase jindy... 

Možná, že se někdo bude pozastavovat nad schvalovanou bustou Vinzenze Pilze, ale je to jeden z mála rodáků, kteří naše město proslavili a bude to dílo, které vydrží v lepším případě i desítky let. Jen mi vadí, že zase budeme ohlupováni jakousi dotací, kterou stejně nedostaneme a bylo by daleko férovější to prezentovat jako čistý náklad, který vzhledem ke kulturnímu významu není zase až tak veliký. To už spíše očekávám důraznou polemiku kolem chystané rozhledny a pevně doufám, že naše odborná veřejnost nám rozkryje celé pozadí této další v řadě velmi zvláštních soutěží, které naše městská rada pořádá. Pokud ale nepromluví odborníci, tak se jen zvyšuje manipulační prostor a pozastavovat se pouze nad jménem "vítěze" rozhodně nestačí.

V připomínkách nás zastupitelů se hodlám velmi důrazně podívat na velmi podezřelou rekonstrukci komunikace na Studánce, která vyšla podstatně dráže než výše zmíněná busta a ve funkčním stavu nevydržela ani dva měsíce. Fotodokumentace, kterou na jednání předložím, je pořízena před deseti dny a tedy pouhé čtyři měsíce po dokončení díla. Vnucuje se otázka - co s tím. Bude uplatněna důrazná a důsledná reklamace anebo si zase vyslechneme, co všechno náš pan starosta nemůže a uděláme zase letos nový povrch za další statisíce? To, co by měli řešit odborníci, u nás řeší rada města ve složení dvou úředníků, faráře, lékaře  a obchodníka s čímkoliv. Jediný, který by věci alespoň trochu rozuměl, nebyl na jednání rady přítomen. Anebo se jen nechtěl podepsat pod takový paskvil?

Pak tu máme již v aktualitě zmíněný prapodivný nákup DVOU osobních automobilů pro město. Jsem skutečně rozhodnuta přenechat tuto záležitost našemu kontrolnímu výboru, ale seznámím je samozřejmě s informacemi, které jsem zjistila oficiální cestou. Navrch přidám ještě jeden tip navíc. Pochybení při realizovaném postupu je evidentní a bude na členech výboru, jak s informacemi naloží. Pokud nijak, pak je má oznamovací povinnost jednoznačná. Musím konstatovat, že jsem se při šetření této věci zase jednou přesvědčila o hluboké pravdě rčení, že nejhorší je srážka s blbcem. Tentokrát se mi to přihodilo v kanceláři u našeho pana tajemníka, ale pan tajemník to nebyl...

Pokud mne někdo nepředejde, tak budu také rozhodně požadovat zprávu, jak jsme daleko s výběrovým řízením na nového ředitele Regie a pevně doufám, že tentokrát bude mít komise šťastnější volbu. Mlčením asi přejdu "doschvalování" drobných prebend pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva i když jsem už minule vtipkovala, že se na to určitě nebude chtít zapomenout. To, že se ani takováto věc neschvaluje najednou a že právě nečlenové zastupitelstva jsou až druzí v řadě - to je však velmi charakteristické. Nemyslím si, že pracují méně než ostatní. Není to samozřejmě všechno, kromě dalšího jsou i různé resty z minulého jednání a tak pevně věřím, že - když se navíc snad zase bude zítra v sále topit - bude účast veřejnosti co nejvyšší a ti, kteří opravdu nemohou - mimo jiné i pro zatím nadále platný nesmyslně brzký začátek jednání - ať mi drží palce při přímém audio online přenosu, dostupném přes oficiální stránky města.

TOPlist