Zpráva ze šestnáctého jednání zastupitelstva
 
Hned v úvodu se musím přiznat, že občas a především právě v průběhu našich zasedání mne někdy napadne, jestli to mé občas až zarputilé úsilí o nápravu našich věcí veřejných má vůbec smysl. Řadě mých kolegů zcela evidentně nedošlo či jim bylo pochopení přímo zakázáno - že projednávaná směrnice o přijímání veřejných zakázek je vedle jednou za rok přijímaných rozpočtů zcela klíčovou normou. Nestalo se tak ani poté, kdy můj dopředu signalizovaný a především důvodně doložený rozbor této levárny byl nepřímo "podpořen" i aktuálním článkem v Děčínském deníku, který si můžete pečíst zde :
 
http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/varnsdorf-zakazky-do-300-tisic-bez-otevreneho-vyberka-20160525.html
 
Vím, že si uděláte sami vlastní obrázek a také to tak chci, ale už jen další veřejná perla našeho starosty, že - cituji - "máme špatně zkušenosti se soutěženými firmami", mluví za všechno. Patrně tyto firmy nedostatečně projevují svoji vděčnost za ta jediná správná rozhodnutí. Se svou narůstající zkušeností s našimi chlapci jsem musela předpokládat, že tato ostudná norma bude bohužel schválena, ale přesto mne zaskočilo, když celá předstíraná diskuze proběhla tak, že se jeden kolega ujistil, že se opravdu má schvalovat norma, která má platit pouze několik měsíců a druhý snad ještě statečnější podnět nebojácně opravil jednu jazykovou nepřesnost, přičemž se ale soudruh kolega nezapomněl předem v podstatě omluvit za to, že to vůbec říká. Následně jsem tedy pro své čisté svědomí přímo vyzvala další kolegy k vyjádření a připomněla jim, že tady zcela zásadně rozhodují o budoucím hospodaření s penězi spoluobčanů, ale jedinou reakcí bylo zarputilé mlčení a některým začal poněkud těkat zrak a působilo to na mne, že jedinou jejich starostí v tu chvíli je otázka dostatku toaletního papíru. O to více musím i touto cestou poděkovat panu kolegovi Loukovi, který jako jediný našel odvahu hlasovat se mnou proti této zhůvěřilosti. Cením si toho o to více, že jako bývalý starosta nepochybně velmi dobře ví, co je skutečným obsahem tohoto paskvilu.
 
V rámci vystoupení zastupitelů jsem - mimochodem nikdo z ostatních už raději nevystoupil vůbec s ničím - požádala starostu, aby nám vysvětlil svůj zcela svévolně medializovaný návrh na to, že město přispěje církvi na opravu kostela na náměstí. Má se tak stát v zemi, která církvím přiklepla desítky miliard v rámci restitucí. Velmi dopručuji poslechnout si jeho blábol, který měl být odpovědí. Celá tato pasáž začíná na audiozáznamu v čase 1:03:32 - a dovolila bych si z ní vyzvednout jeden skutečný skvost, kdy nám bylo mimo jiné sděleno, že podle příslušného biskupství nejsou mnou citované desítky miliard určeny na nějaké opravy kostelů, ale pouze na mzdy církevních hodnostářů. Fantazie, že ano? Myslím, že to bude velmi zajímat i vedoucí reprezentanty koblihového hnutí, kteří se chystají v poslanecké sněmovně prosadit alespoň řádné zdanění církevních restitucí a jistě rádi uslyší, jak se jejich vrcholný reprezentant dosazený pro naše město k celé této věci staví.
 
V samém závěru jednání, když už to za něj nikdo neudělá a samozřejmě také aniž by se ho na to kdo ptal, se nám tento náš myslitel ze samé radosti, že už bude konec - pochlubil, že mnou minule kritizovaná a zcela nehorázná likvidace aktivu pro občanské záležitosti, který měl jako jako hlavní náplň své práce podchycovat životní jubilea našich spoluobčanů, je zcela v pořádku. Doložil to tím, že městem na sobotu předvolaní občané se řádně dostavili a byli spokojeni. Nedostavili se sice zdaleka všichni, přesné počty jsme se pro jistotu nedozvěděli, ale o ty bylo postaráno také. Skoro si až umím představit, že někteří z toho doteď nespí. Jen pro pořádek musím ještě upozornit, že celý audiozáznam i annonce samotného zasedání je na stránkách města i na youtube pod "krycím" názvem XII.zasedání, a to i přesto, že šlo o šestnácté. Holt ty římské číslice nezná asi každý. 
 
Závěrem si snad už jen postesknu, že jak víte, tak občas ráda používám citace z knížek či filmů a někdy mohou mít i ne úplně patřičný kontext. Jedna taková hláška mi strašila v hlavě celou cestu domů  - slavná to věta - chce se mi blejt velebnosti ...
 
Před šestnáctým jednáním zastupitelstva
 
Nemohu dost dobře odhadovat priority svých kolegů, ale pro mne je zcela jistě stěžejním bodem nadcházejícího jednání zastupitelstva předložená novela směrnice pro zadávání zakázek. Je tomu tak hned z několika důvodů najednou. Dosud platná legislativa výslovně nepředepisuje ani samu povinnost takovou směrnici implementovat do svých vyhlášek a v některých menších obcích, kde se všichni znají a mají k sobě vzájemnou důvěru - ani nemusí být nutná. Pro nás ani jedna z těchto dvou premis neplatí. Tím spíše je pro mne naprosto nepřijatelné, že tento návrh rozmělňuje až likviduje samotný účel tohoto dokumentu, jehož jediným smyslem má být co nejvyšší transparentnost při rozhodování o státních zakázkách a maximalizace tlaku na co nejlepší hospodaření, neplýtvání a nepřikrádání. Takovéto okleštění všech ukazatelů je nepřímým přiznáním, že jediným cílem této novely je, aby si naši dočasní rádoby majitelé města mohli ještě ve větší míře rozhodovat tak, jak se jim zrovna hodí. Prostě stát jako firma a samozřejmě jedině ta jejich ...
 
Na minulém jednání zastupitelstva se docela otevřeně hovořilo o tom, zda má takováto novelizace vůbec časový smysl s tím, že se aktuálně v našem parlamentu finalizuje příslušný zákon o státních zakázkách a s velkou pravděpodobností bude účinný nejpozději od nového roku a platnost jakéhokoli našeho znění tedy bude pouze několikaměsíční. Pro naše pány radní to ale zjevně smysl má a opravdu není obtížné si domyslet proč. I když si nedělám iluze na téma, že by snad tato směrnice nebyla přijata, skrývá se v ní mimo jiné i nepřímé přiznání, že mnou aktivně napadené obcházení platné legislativy při nákup automobilů panem místostarostou bylo plně důvodné. Po přijetí této novely bohužel už totiž budou takovéto postupy možné. A jistě není náhoda ani to, že navržená novela v nižších kategoriích zakázek přímo likviduje zatím platnou archivační povinnost - prostě nebudou-li důkazy a dokumentace - tak nás nedostanou ...
 
TOPlist