Zpráva z osmnáctého jednání zastupitelstva

Stále platí, že pod bodem majetkoprávních převodů jsou většinou projednávány otázky, které zajímají pouze jednotlivé zúčastněné, ale občas se vyskytnou výjimky. Tentokrát si musím všimnout a upozornit na velmi neobratné manévrování pana starosty při diskusi kolem prodeje pozemku, o který mají zájem pánové Richter a Šimek. Celá pasáž začíná v záznamovém čase 28:25 a těžko posoudit zda nebyla tato debata cíleně manipulována. V každém případě platí, že výsledkem bylo stažení tohoto bodu a zjevně zde byl navrhován postup zcela odlišný od běžné praxe, jak dokumentují i další projednávané převody.

V rámci dalšího průběhu bych ráda i touto formou chtěla ocenit práci kolegyně Ondráčkové, která doslova nachytala na švestkách pana místostarostu Hambálka při značných nejasnostech kolem školičky bruslení a jsem velmi ráda, že návazně pak bylo zastupitelstvem zadáno přešetření celé věci kontrolním výborem. O velmi zvláštním vnímání financí svědčí nakonec i jeho následná snaha bagatelizovat příjmy členů představenstva Regie s tím, že jsou to pro každého nějaké dva tisíce měsíčně. Pro mnoho našich spoluobčanů jsou to peníze, na které se docela nadřou celý jeden týden a za rok by taková částka představovala docela hezkou dovolenou pro celou jejich rodinu.

Ke zprávě o hospodaření Regie je asi ještě potřeba dodat, že velmi nejasně bylo vysvětlováno, jak jsou v ní vlastně promítnuty prostředky zpronevěřené předchozím panem ředitelem a byla vyslovena i pochybnost, zda současný pan ředitel tuto zprávu vůbec četl, když už ji podepsal. Nijak to však nevadilo většině kolegů, aby tato zpráva byla vzata na vědomí. Stejně tak byla vzata na vědomí i zpráva o hospodaření naší krajské vodárenské společnosti. To bych i pochopila, ale velmi mi vadí, když se zjevně nikdo ani nepozastaví nad mým posteskem, že tato společnost vykazuje zisk téměř půl miliardy korun a my se smiřujeme s tím, že nemáme ani nejmenší vliv na její cenovou tvorbu vodného a stočného, které tento zisk vytváří.

Podle očekávání došlo i na projednávání petice požadující oplocení parku a jeho zamykání na noc, kterou jsem pomáhala zorganizovat. Následná debata překonala až na dvě čestné výjímky má nejhorší očekávání a jasně ukázala, že názor bez mála osmi set spoluobčanů je pro naše pány radní bezcenný. Za tohoto stavu věci mohu snad být ráda jen za to, že se mi podařilo nepřipustit připravenou strategii vzít celou věc před volbami raději jen na vědomí a pak na ni po volbách tiše zapomenout. Také chci poděkovat pěti kolegům, kteří spolu se mnou hlasovali ve prospěch záměru této petice. Výslovně ji odmítlo pouze devět kolegů, při neúčasti čtyř zastupitelů to však stačilo. Je to výsměch našim maminkám i seniorům a nezbývá mi než doufat, že se tato ukázka arogance dočasné moci pánům kolegům vrátí právě v nadcházejících i ve všech dalších volbách.  

V rámci projednávané zprávy o průběhu hospodaření k polovině roku jsem v návaznosti na některé kolegy spolupoukázala především na skutečnost, že se pouze konstatuje značný objem nárůstu dluhů na nájemném a nejsou předkládány žádné podrobnější rozbory a hlavně návrhy na řešení tohoto stavu a také bylo nutno upozornit na stále vyšší ztráty Hlasu severu a neodpustila jsem si v této souvislosti poznámku, že jeho prodejnost určitě nezvýší rostoucí počet barevných portrétů našich velkopansky pózujících několika stále stejných kolegů. Jsem si jista, že občané stojí o užitečné informace, které jinde nenajdou, ale nikoli o lacinou reklamu, kterou vidí všude. Kritické poznámky k tomuto periodiku zněly ostatně i od dalších zastupitelů a také od přítomných občanů.

V závěru jsem podle cimrmanovského hesla, že když se nepochválím sama, tak to za mne nikdo neudělá, podala informaci o akci maminek na procházce obytnou zónou a věřím, že její případné opakování přece jen přispěje k tomu, aby se zklidnilo mnohdy velmi nezodpovědné chování některých řidičů v centru města a také jsem důrazně připomněla svůj návrh z minulého zastupitelstva ve věci likvidace parkoviště u Kovářské. Zaregistrovala jsem, že v této otázce byla alespoň zahájena reálná debata a budu i nadále velmi důrazně sledovat postupnou realizaci. Mám však současně obavu, zda i tato zdánlivá vstřícnost není jen důsledkem blížících se voleb a po nich se zase zvesela skočí do vyjetých kolejí nezájmu a ignorance

 

Před osmnáctým jednáním zastupitelstva

Po bohužel již tradiční velkodovolené, kterou si za peníze svých spoluobčanů vyčerpali do sytosti naši chlapci z vedení města, nás logicky čeká zase jeden "nekonečný" úvod jednání v podobě majetkových převodů, které holt musely celé ty prázdninové měsíce počkat a je jich tedy požehnaně. Pokud ovšem někteří kolegové doufají, že toto předlouhé projednávání jednotlivostí otupí pozornost před dalšími body, tak se pletou. Dále je totiž na pořadu mimo jiné výroční zpráva naší akciové společnosti Regia, ve které leccos chybí a uvidíme, jestli je to jen nedopatření. Stejně tak závažný je i "pololetní" přehled hospodaření, který by u reálně pracujících byl asi projednáván dříve než v první podzimní den.

Zmíněný přehled a rozbor hospodaření ukazuje mimo jiné čím dál tristnější bilanci Hlasu Severu, který přeměněn na hlásnou troubu spolku ANO, zjevně ztrácí na popularitě, ale jsou tam i ekonomicky ještě mnohem závažnější podivnosti, o kterých věřím, že budou velmi pečlivě vysvětleny a zdůvodněny. Je to velmi důležité i proto, že každoročně tento rozbor bezprostředně předchází přípravě ročního rozpočtu. V drtivé většině jiných měst to alespoň tak bývá. Jen tak pro snadnou orientaci připomínám, že město každoročně hospodaří s cca čtvrt miliardou korun, která bezvýhradně pochází od našich spoluobčanů a právě jen a pouze jim by také měla sloužit.

Tuto částku připomínám mimo jiné i v souvislosti s peticí, kterou jsem pomáhala zorganizovat a která požaduje oplocení městského parku u knihovny nebo alespoň jeho částí. Po bezprostřední mediální reakci pna místostarosty Hambálka na realizaci této petice, která bude na zastupitelstvu projednávána a ve které poněkud blekotavě - jak je již jeho zvykem či dokonce stylem - vyslovil několik nesmyslů a výslovných lží, se totiž docela obávám, že se jediné protiargumenty budou muset zaměřit na to, jak je takový plot drahý a to je ve srovnání s mnoha jinak doslova vyhazovanými penězi nehoráznost. Ještě více se však obávám, že když se nám tak nějak blíží ty volby, tak bude snaha tuto petici pouze vzít na vědomí - jak je ostatně již navrženo - a pak ji tiše odmítnout až po volbách. Nezbývá mi než doufat, že alespoň část kolegů podpoří oprávněný požadavek vyjádřit se k celému záměru zcela konkrétně. Jak jistě ví minimálně pan kolega farář, tak se v bibli píše  - jejich řečí budiž ano, ano nebo ne, ne.

Závěrem chci připomenout všem zúčastněným, že před koncem červnového jednání zastupitelstva jsem - tak trochu na přání pana starosty - předložila návrh na likvidaci parkoviště na Kovářské a také rudou barvu jeho tváře, když mi výslovně slíbil (viz audiozáznam), že to tedy bude projednáno. Protože od té doby již několikrát prošla zákonná lhůta na projednání i povinnou odpověď, budu velmi zvědava, co tedy naši mudrlanti vymysleli. Není to samozřejmě zdaleka vše...

TOPlist