Zpráva z devatenáctého jednání zastupitelstva

V úvodu této své zprávy si nemohu odpustit poznámku, že i přes má relativně jemná upozornění k trochu nejasným majetkovým převodům pozemků, opakovaně řídil pan starosta osobně jednání i hlasování nejen při minulém jednání zastupitelstva, ale i nyní. Při minulém jednání se sice zcela správně zdržel hlasování, ve kterém šlo přímo o jeho vlastní nákup, ale i toto hlasování řídil a zcela evidentně ovlivňoval i návazná související jednání, ve kterých se rozhodovalo o jeho budoucích sousedech. Stejně tak tomu bylo i na tomto našem zasedání, kde byl proces výběru sousedů dokončen. Je to vše dosti zvláštní a také si myslím, že to není jen a pouze otázka legislativy kolem střetu zájmů, ale mám za to, že i obyčejná etika dostává při takovýchto postupech docela na frak.

Za pozornost tentokrát stojí i bod námětů a připomínek občanů, kde je opět krásně vidět, jak se náš tentokrát snad už až legrační starosta snaží odpovídat i na otázky, o kterých neví ale opravdu vůbec nic a poté se ukáže, že i občasná návštěvnice zastupitelstva dokáže zahnat celé naše vedení do absolutně zoufalé defenzivy ve snaze neztratit tvář. Považuji to za nesmírně významné mimo jiné i proto, že je to jasný důkaz o tom, že chodit na zastupitelstvo má hluboký smysl i z pozice občanů a pevně věřím, že takovýchto občanských aktivit bude přibývat. Nenechávejte ve svém vlastním zájmu vše jenom na nás a už vůbec ne na těch, kteří se považují za dočasné majitele města.

V rámci svého vystoupení jsem se zabývala průběžnou kontrolou svých vlastních podnětů a velmi mne zaráží, když se dozvím, že firma placená z městských prostředků za opravu silnic na Studánce, která má smluvně zakotvenou povinnost řešit reklamace, si může dovolit - a je jí to tolerováno - požadovat, že to bude řešit až ve spojení s dalšími zakázkami. Představte si, že si v obchodě koupíte televizi, ta přestane po týdnu fungovat a bude vám oznámeno, že reklamace bude vyřízena až poté, kdy si koupíte ještě dejme tomu pračku. Do takového obchodu už by asi nikdo podruhé nešel, ale z hlediska našich městských úředníků je to asi vlastně normální.

Opakovaně jsem poukázala na stále neřešenou situaci kolem přibývajících připomínek občanů kolem permanentně se zhoršující kvality našeho bazénu - a to ne jenom technického stavu, ale také trvalých  rostoucích organizačních problémů kolem nahodilých uzavírek provozu. Mimo jiné jsem se dozvěděla, že to co vypadá jako plísně, tak plísně nejsou a dále například také, že německý kolektivní zákazník je pro nás více než zákazník tuzemský. Vlastní obrázek si pochopitelně poslechem audio záznamu musí udělat každý sám, ale za mne platí, že méně žvanit a více konat by bylo mnohem efektivnější. Ale možná, že jen stále nechápu ten princip řízení města jako vlastní firmy. Korunu svým zmatečným odpovědím nasadil pan ředitel cílenou ignorací mé otázky, jak pokračuje probíhající výběrové řízení na pozici vedoucího bazénu či sportovišť. Můžeme snad doufat, že nebude pokračovat tradice rodinného podniku a bude vybrán někdo, komu skutečně na majetku města záleží. Jak víme, tak jablko nepadá daleko od stromu a to by tentokrát opravdu nebylo přínosem.

Následně mi bylo velkou ctí oficiálně předložit námět na instalaci pamětní desky pro jednoho z našich nejslavnějších rodáků - pana Leoše Suchařípu k jeho nedožitým 85. narozeninám, které by oslavil v únoru příštího roku. Podotkla jsem, že mi to připadá jako velmi vhodná - a to i mediální - propagace města. Je to o mnoho lepší než když se do médií dostaneme pouze přes štěnice na Kovářské nebo při návrzích na trestní stíhání našeho pana místostarosty. Od starosty jsem se obratem dozvěděla především to, že on o tom nic neví a také, že mu přijde divné zabývat se pamětní deskou pro někoho, kdo pro město nic neudělal. A povinně vděčný pan ředitel divadla si hned přisadil alespoň v tom smyslu, že on to sice ví už dávno, ale že v tom jeho divadle asi pan Suchařípa nikdy nehrál a tak jsem se zase jednou dozvěděla, že chlapci budou o věci přemýšlet. Pevně věřím, že tento záměr se mi podaří prosadit ve spolupráci s naší kulturní komisí, jejíž práce si docela vážím a nechci předčasně vzdávat ani pátrání po mistrově rodném domě i když pamětní deska bývá jinde běžně vztažena i k městu jako takovému. A když už se tedy bude alespoň přemýšlet, tak se také přímo nabízí po vzoru jiných měst a jejich slavných rodáků, aby u nás byla Suchařípova ulice.

Na úplný závěr této své zprávy si musím postesknout, že neschopnost při technickém zabezpečení našich audio online přenosů už volá do nebe. Pokud se opakují tytéž "technické" problémy a místo jejich řešení se dočkáme toho, že například v časech 56:00 až 58:30 mi zdánlivě nikdo neodpovídá, tak už mohou vznikat u některých posluchačů pochybnosti, zda je to opravdu jen technikou. Mám samozřejmě trvale i vlastní zvukovou dokumentaci, ale jsem si vědoma, že komentovat věci, které neslyšíte, by nemuselo být zcela srozumitelné. Nelze si navíc nevšimnout, že hned po této pasáži následuje další naprosto nehorázné expozé pana starosty, který si dovolí mně i dalším kolegům vyčítat či znevažovat naše minulá hlasování. Neuvěřitelné ...

Před devatenáctým jednáním zastupitelstva

Podle navrženého programu se zdá, že agenda není nijak rozsáhlá. Chlapci zjevně pro samu volební kampaň stíhali jen to nejnutnější a jsem velmi zvědava, jak se vypořádají s případným opakováním krajských voleb, které je docela pravděpodobné. Bylo by to o to pikantnější, když už na tom kraji budou mít v té přerozdělovně peněz rozdělené židle a pak taková rána. Příslušné soudy na to mají ode dneška dvacet dní, tak se nechme překvapit. Ale vraťme se zpět k tomu, co nás bezprostředně čeká. Úplně nudný nemusí tentokrát být ani úvod, kde nás pod bodem 1.03 čeká další tahanice o to, kdo že má získat pozemek v bezprostřední blízkosti našeho pana starosty, který ten svůj získal při našem minulém jednání. Očekávala bych, že jednání o tomto bodu bude řídit někdo jiný, ale určitě bude mít své instrukce, aby netápal a neřídil to nějak zmatečně.  

Dále budu dosti zvědava na projednávání dalšího - v nekonečné řadě - rozpočtového opatření, kde se nám v návrhu nějak nenápadně přelévají finance z rekonstrukce Hrádku do zimního stadionu. Je to mimochodem letošní jedenácté rozpočtové opatření - a v kalendáři máme teprve desátý měsíc. Mimo jiné to jasně ukazuje, jak naši páni radní berou vážně rozpočet, ale možná je to jen další ukázka, jak se má řídit obec jako firma. Mám samozřejmě připraveno ještě několik podnětů, ale tentokrát bude zase jednou účelnější, když se k nim společně vrátíme na těchto stránkách až po jejich projednání v návazné zprávě. Myslím, že i tentokrát bude určitě stát za to přijít se na naše jednání podívat a ti kdo nebudou moci si nás mohou zkontrolovat alespoň v přímém audio přenosu ...

 


 

TOPlist