Ustavující zasedání Zastupitelstva města

6.listopadu 2014 v sále Klubu Střelnice od 15:00
 

 

Komentář k ustavujícímu jednání zastupitelstva

    Musím konstatovat, že právě proběhnuvší ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva jen potvrdilo neblahá očekávání a zcela jistě není dobrou zprávou pro veřejnost našeho města. Přesně dle mých obav si veškeré rozhodující posty rozdělili zastupitelé, kteří již v minulém období jasně ukázali, že mají poněkud jiné preference než prosperitu města, a dále pak dosavadní zaměstnanci města (kteří toho většinou také předvedli už docela dost)...

 

 

    Velkým zklamáním pro mne je i to, že tomu všemu sekundují domněle opoziční zastupitelé z ODS, kteří budou zcela jistě tvrdit, že jsou ve finančním a kontrolním výboru proto, aby koukali nové vládě města na prsty. Z této lži je však již předem usvědčuje hlasování pro nové vedení včetně starosty města. Naštěstí se mi hned v úvodu jednání podařilo prosadit veřejné hlasování (záznam ZDE), a tak se každý může přesvědčit, že jsem byla jediným zastupitelem, který tento komplot nepodpořil. Hlavní důvody, které mne k tomuto rozhodnutí vedly, jsem sdělila kolegům v zastupitelstvu zcela veřejně a můžete si je poslechnout ZDE.

 

 

    Zcela se tak naplnily mé obavy, že pokud bylo volebním výsledkem zopakování mandátu pro jedenáct bývalých zastupitelů, tak právě oni si nezávisle na skutečném volebním výsledku rozdělili veškeré pravomoci. Pokud vůbec existuje koaliční smlouva, tak nebyla zveřejněna ani na jednání zastupitelstva. Nejen že tedy nestojíme novým členům vedení města za to, aby nás seznámili se svými programovými průniky, ale zcela jistě by se jim obtížně vysvětlovalo už jen to - jak je možné, že pět radních (včetně obou nejvyšších postů) je z jedné politické (i když vítězné) formace a pouze pro formu jsou doplněni dvěma jednotlivci z VPM a ČSSD. U Volby pro město to lze snad ještě pochopit. To je účelové uskupení zcela bez politického obsahu, jehož jediným cílem je na zakázku vyrábět "doplňkové" kandidáty do komunálních voleb. Velmi zarážející je to však u ČSSD, u které bychom očekávali, že bude fungovat jako skutečná politická starna a nikoli jako servisní organizace užitečných...

    Potvrdila se i má avizovaná obava, že někteří zvolení zastupitelé pouze zobchodovali svoji popularitu a nehodlají pro své město skutečně pracovat. V závěru jednání jsem navrhla, aby vedení města zvážilo vypsání výběrových řízení na všechny vedoucí odborů MěÚ, velitele městské policie a ředitele nemocnice a všech městských sportovišť. Je to jedna z prvních věcí, kde velmi rychle uvidíme, nakolik se nová radnice hodlá chovat transparentně. Jsem velmi zvědava, jak se k tomu noví a především "staronoví" radní postaví. V těchto oblastech a na těchto postech zcela zjevně "pracuje" dost lidí, kteří tam nepatří. Uvidíme jestli pan starosta a spol. projeví alespoň snahu být novým koštětem.

 

 

    I přes ne zrovna pozitivní obsah tohoto mého komentáře nechci, aby se z mého uvažování a z mé práce v zastupitelstvu vytratila objektivita. Věřte mi, že jsem připravena reagovat na budoucí vývoj i pochvalně, ale jen tehdy, bude-li k tomu opravdu dobrý důvod. A samozřejmě platí, že podpořím jakékoli rozhodnutí, které bude v souladu s naším volebním programem. Očekávám, že nejen termíny budoucích zasedání, ale i jejich podrobný program budou stanovovány v dostatečném předstihu, abych vám na těchto stránkách umožnila aktivní spolurozhodování formou elektronického referenda. Buďte ujištěni, že se jeho výsledkem budu nejen řídit, ale velmi důrazně seznámím s vašimi názory i všechny ostatní zastupitele.

    Závěrem bych vám všem chtěla vyjádřit poděkování za až neočekávanou podporu, kterou mi projevujete. Hrozně moc chci poděkovat i všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili našeho prvního zasedání a potvrdili tak, že o své město a jeho fungování mají zájem. Bude to strašně důležité i do budoucna...

 


    

 

Před zasedáním zastupitelstva

  Plně si vědoma svých povinností jsem se snažila získat a samozřejmě také zveřejnit co nejvíce informací k prvnímu a ustavujícímu zasedání nového zastupitelstva. Bohužel se však začínají naplňovat mé obavy. Pokud je volebním výsledkem zopakování mandátu pro jedenáct bývalých zastupitelů, z nichž část jenom přehodila kabáty a přesměrovala se do jiných politických formací, nemůžeme očekávat nic jiného než, že právě tito zastupitelé (nezávisle na tom, za jaké subjekty byli zvoleni) budou pokračovat v politice "já na bráchu a brácha zase na mně". Budou doufat, že využijí neznalost a nejednotnost nás ostatních k tomu, aby dále pokračovali v realizaci různých vlastních zájmů, i když mnohé z nich se od zájmů našeho města velmi liší.

    I přes údajně podepsanou koaliční smlouvu, kterou v naprosté většině měst a obcí bývá zvykem zveřejňovat, není dodnes jasné (a možná že ani některým "koaličním" zastupitelům), kdo vlastně bude na jakou funkci kandidovat. Ukazuje se však (a na jednání zastupitelstva to bude velmi patrné), že někteří zvolení zastupitelé pouze zobchodovali svoji popularitu, aniž by měli v úmyslu pro své město skutečně pracovat. Mnou již jednou kritizovaná umělá mlha nade vším svědčí o jasné strategii stavět zastupitelstvo před takzvaně hotové věci, aby bylo co nejméně problémů pro hochy, kteří spolu mluví. Současně ale také svědčí o značné nepřipravenosti převzít skutečnou odpovědnost za chod města.

    Jsem však pevně rozhodnuta přistupovat ke všem jednáním zastupitelstva pozitivně a budu jen ráda, pokud jeho průběh tyto mé obavy vyvrátí. V každém případě však považuji za mimořádně důležité, aby se co největší počet občanů, kterým není vývoj v našem městě lhostejný, přímo zúčastnil jednání a udělal si o něm vlastní obrázek. A neměli bychom zapomínat ani na to, že i když poměrně velký počet zvolených kandidátů včetně mne je bez politické příslušnosti, stejně platí, že by měl respektovat principy politického subjektu, za který kandidoval. Opak je totéž jako nedodržování volebního programu. To samé platí i pro případná vzdání se mandátu ve prospěch nezvolených...

    Závěrem mohu jen zopakovat své volební heslo - jdeme do toho, pojďte s námi - a také ujistit všechny naše voliče, že ze svých morálních principů a závazků neuhnu ani o milimetr. Pro ty z vás, kteří nebudou moci přijít, připravím po jednání písemnou informaci na těchto stránkách, která doplní vše to, co nebude v oficiálním usnesení z jednání zastupitelstva. Držte mi palce...

 


 

Program:

 1. Návrh jednacího a volebního řádu pro zasedání ZM
 2. Volba starosty a místostarosty
  2.01 Určení počtu místostarostů
  2.02 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  2.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2.04 Volba starosty
  2.05 Volba místostarosty(ů)
  2.06 Pověření zastupováním starosty města
  2.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
 3. Volba dalších členů rady města
  3.01 Stanovení počtu členů rady města
  3.02 Volba dalších členů rady města
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
 7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
 8. Závěr
TOPlist