Zpráva z dvacátého jednání zastupitelstva

Není sporu o tom, že se sluší přivítat nového kolegu v zastupitelstvu, ať už je z jakékoli strany. Byl by asi ale pro každého šok, když se ozve, že - a cituji doslova - vítáme nového člena zastupitelstva mezi našimi řadami - konec citace. Jako vizitka našeho starosty je tento proslov úžasný a nový pan kolega jistě pochopil, že to nebude mít jednoduché ...

Jak jsem avizovala již předem, nemohla jsem souhlasit se záměrem, aby se uvolňovaly další peníze směrem k podpoře fotbalu. Příslib dotací na umělý trávník je velmi mlhavý a dokonce si troufnu tvrdit, že jej vzhledem k dosavadní praxi považuji za nepravděpodobný. Považuji však za velmi významné, že bylo výslovně slíbeno, že pokud nebude příslušná dotace garantována, tak se o celém projektu bude hlasovat znova. Pokud by tento slib neměl platit, budu připravena nechat přešetřit odpovědnost za úmyslné matení zastupitelů před hlasováním.

Při projednání bodu zvyšování odměn zastupitelům jsem se zdržela hlasování, jednoznačně jsem však vyjádřila svoji nevoli nad principem, kdy se toto navýšení násobně kumuluje. Protože všichni ostatní kolegové s tím zjevně neměli problém, potvrdila se má obava, že si přejí inkasovat vše, co jen zákon dovoluje a jakákoli sebereflexe jde stranou. Některým však přitom opakovaně dělá potíže už jen samotná docházka na jednání zastupitelstva.

Při mé urgenci návrhu na zrušení parkoviště na Kovářské jsem se dozvěděla, že by pan starosta rád vychovával občany, aby si více uklízeli. Poté pohovořil o právu občanů na parkování, což je právo, které asi není ošetřeno v legislativě žádného státu. Vysvětlila jsem mu, že si naši práci představuju tak, že bychom měli hledat cesty jak něco jde a nikoli zdůvodňovat, co všechno nedokážeme. Ještě nás ale všechny asi čeká hodně práce, aby pochopil takovéto základní věci. To jsem navíc ještě netušila, že v samém závěru jednání se nám dostane přednášky od kolegy z ODS, že štěnice jsou vlastně úplně normální, že se s nimi vlastně nedá nic dělat a že si o nich máme něco přečíst. No nevolte ho ...

Opětovně jsem poukázala na další a další provozní nedostatky kolem bazénu, včetně hrozby jeho klesající obliby u občanů a z toho plynoucího ekonomického propadu. Od kolegy Šimáka jsem se dočkala z jeho pohledu asi velmi vyčerpávající odpovědi - skutečně působil velmi vyčerpaně - ale co jsem se vlastně měla dozvědět si asi raději sami ověřte přímým poslechem zmíněné pasáže, která začíná v čase 2:36:50. Já k tomu mohu jen zopakovat, že čím více řečí - tím méně skutků...

Závěrem jsem navrhla, abychom občas pozvali na jednání zastupitelstva pana Petra Šmída, abychom alespoň občas měli přímou informaci z vedení našeho kraje, protože z vlastní zkušenosti vím, že vůči opozici se pouští jenom ty informace, které se ze zákona musí. Když už se nedokázalo naše vítězné firmohnutí ani s dvaceti zvolenými zastupiteli dostat do vedení kraje, což je mimořádná neschopnost, byla by škoda, aby tím trpělo naše město. Panu starostovi se to jakožto jednomu z nich zjevně moc nelíbílo, ale to mne jen utvrzuje v tom, že je to velmi rozumná věc, kterou budu opakovaně prosazovat.

Před dvacátým jednáním zastupitelstva

Nijak mne netěší se každý rok opakovat s některými připomínkami a neustále se zdokonalovat v oblíbeném českém sportu, který spočívá v házení hrachu na stěnu, ale nemohu se smířit s tím, že celé naše vedení města trvá s dětskou paličatostí na zimních prázdninách a rok co rok předkládá rozpočtové provizorium, které není jen zbytečnou účetní i legislativní komplikací, ale je to i ostuda. V dopředu předložené agendě je nepochybně velmi sporný bod 1.14., kde se nám jen tak jakoby mimochodem předkládá další nehorázný požadavek na více než tři miliony Kč na obnovu umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Nic na tomto faktu nemění ani očekávatelné tvrzení, že je to strašně výhodné, protože v rámci ministerského programu na to dostaneme více než dáváme sami. Celé je to navíc doprovázeno vydíracím dodatkem, že se žádost musí podat do konce listopadu. Velmi pečlivě si tentokrát opět nechám vysvětlit, kdo to zaplatí, pokud žádná dotace nebude a jestli to náhodou zase není tak, že to zaplatíme celé a pak se budeme jen modlit, aby dotace alespoň změkčila tento z titulu města zcela zbytečný výdaj, u kterého jsem si absolutně jista, že nevyjadřuje většinovou prioritu našich spoluobčanů. 

 

Z neustále se tenčící agendy našich jednání začíná být zjevné, že zcela nehorázné přesunutí části našich pravomocí na radu města se možná některým kolegům může i zamlouvat z titulu menší zodpovědnosti a dřívější cesty domů, já v něm naopak vidím velmi nebezpečný trend, který rozhodně není v souladu s veřejným zájmem. Poněkud pikantní přídech pak dostává navržené zvyšování odměn za naši práci, a to pro řadu kolegů hned v několikanásobku navrženého základního navýšení. U tohoto hlasování se zdržím už jen z důvodu prosté etiky, kdy si myslím, že nikomu kromě soukromých podnikatelů nepřísluší, aby rozhodoval o svých vlastních odměnách a budu velmi zvědava na zmíněnou kumulaci těchto navýšení, protože není podložena ničím jiným než snahou brát si z veřejných peněz nejvíce, kolik jen zákony dovolují. Mám samozřejmě připraveny i další podněty a pevně věřím, že i tentokrát budete naši práci kontrolovat osobní účastí či alespoň v přímém audio přenosu ...

 

TOPlist