Zpráva z dvacátého prvního jednání zastupitelstva

Již tradičně nechci příliš unavovat výčtem bodů z kapitoly převodů majetku města, ale tentokrát učiním dvě výjimky. Jsem velmi ráda, že jsem pomohla kolegy nasměrovat k tomu, aby pozemek, který má sloužit výlučně rozvoji kultury a lze na něj uplatnit kritérium celospolečenského zájmu, byl prodán ve výrazně snížené ceně ve srovnání s běžnými prodeji pozemků. Vážím si toho o to více, že někteří - včetně starosty - projevili poněkud bizarní snahu o jakousi licitaci. V těchto případech je vždy na místě říci buď ano nebo ne a nic mezi tím. Snahy "obchodovat" za každou cenu jsou nedůstojné a občas i směšné, zvláště pak, když se o několik chvilek později ukáže, že nikomu - kromě mne - nevadí jen tak na něčí písknutí odebrat občanům našeho města více než 100 000,- Kč odpuštěním penále za zpoždění stavby a ani se nezabývat otázkou, kdo je vlastně skutečným viníkem tohoto zpoždění.

Dalším bodem, který má smysl komentovat, bylo projednávání rozpočtu města na již běžící rok a přesně podle své obavy jsem opět byla jediná, kdo tento paskvil odmítl odsouhlasit, a to hned z několika hlavních důvodů. Z nich jsem zdůraznila především trvalé vyvyšování fotbalu nad veškeré ostatní sportovní aktivity. Vadí mi ale mimo jiné i snižování financí pro knihovnu, která přitom nemá příliš velký prostor si jakkoli sama "přivydělat" - a to ve prospěch divadla, u kterého je to přesně naopak a jen mu tím snižujeme motivaci se o cokoli snažit. Z mých očekávaných připomínek měl už předem starosta takové obavy, že považoval za nutné všechny upozornit, že jsem se nezúčastnila přípravného semináře. Jednak jsem netušila, že dle něj byl asi povinný, ale nechci nijak tajit, že  se také musím nějak živit - a u mne je to jen a pouze svou vlastní prací.

Vzhledem k tomu, že se tato "rádobykritika" mé osoby dokonce opakovala ještě jednou, navrhnu na příštím jednání zastupitelstva, aby podobné besídky, které ve skutečnosti nejsou ničím jiným než pokusem zmanipulovat svobodné rozhodování zastupitelů, byly veřejné a veškerý jejich obsah trvale přístupný nejen pozvaným - ale celé veřejnosti. Hlasování o rozpočtu je vždy zcela zásadním rozhodováním o penězích spoluobčanů a není nic jednoduššího než tyto takzvané workshopy nahrávat a zpřístupnit je tak všem s trvalou archivací stejně jako jednání zastupitelstva. Budu pak moci všechny kolegy ujistit, že nejenže si je několikrát velmi pečlivě poslechnu - i když spíše než online to bude v mém zbytkovém volném čase - a jsem si naprosto jistá, že potom bude ještě mnohem obtížnější přede mnou skrývat i různé další rozpočtové podivnosti či nehoráznosti. 

V dalším průběhu jednání jsem velmi důrazně připomněla jeden ze závazků našeho volebního programu a sice požadavek na zcela bezplatný svoz odpadků pro všechny spoluobčany po vzoru rostoucího počtu měst - a to i mnohem větších než naše - kde se tak k plné spokojenosti tamní veřejnosti děje. Starosta velmi důrazně prohlásil, že on si nic takového nepřeje a mimo dalších odhalení svých duševních pochodů řekl i to, že v Německu je to zakázáno. Chceme-li skutečně transparentně ulehčovat život opravdu všem a nikoli jen vybraným či spřáteleným skupinám lidí, pak je právě toto cestou, jak to udělat. Je to mnohem více než rozdávat před volbami tři koblihy ...

Původně navržené a v mých očích zcela jasně skandální dotační dobrodružství s opravou budovy, ve které sídlí ČSOB, bylo staženo pro jeho údajnou nepřipravenost. To zarazí už jen z prostého důvodu, že to byla právě městská rada se starostou v čele, kdo nám jej chtěl předložit. Takže se jeden týden předloží cosi ke schvalování a poté se zjistí, že to vlastně není připraveno. Když jsem v této souvislosti navrhla - citujíce starostova vlastní slova o potřebě spolupráce se soukromým sektorem - ať se tedy vznese žádost na ČSOB přispět k opravě této památkové budovy, ve které sídlí, bylo mi sděleno, že už bylo požádáno o 40 000,- Kč /slovy čtyřicet tisíc/. To je tedy opravdu úžasné srovnání s tím, že jsme měli být požádáni o schválení téměř tří milionů - a to s následným doufáním, že možná dostaneme zpět dvě třetiny této sumy z kraje - v jehož zastupitelstvu hraje naše vedení nikoli druhé - ale možná že až třetí housle.

Při zjevné hrůze ve starostových očích z toho, že se na banku obrátím sama, kdy si snadno ověříte poslechem záznamu, že se už zcela přestával kontrolovat, jsem se rozhodla, že mu tedy DOČASNĚ vyhovím v jeho požadavku banku nekontaktovat a poskytnu chlapcům nějaký čas na to, ať to s ní tedy vykomunikují sami. Mimochodem připomínám, že veškerá moje dosavadní korespondence se zmíněnou bankou je trvale veřejná a přístupná na těchto stránkách a o její kvalitě, formě i účinnosti si kdykoli můžete udělat svůj vlastní názor. Vzhledem k tomu, že chování pana starosty při tomto jednání již atakovalo meze únosnosti i elementární slušnosti, bude nutné mu věnovat zase jednou trochu více pozornosti v jedné z nejbližších aktualit. Stejně tak zveřejním i své nejbližší kroky ve věci pamětní desky pro pana Suchařípu. A velmi důraznou pozornost i nadále budu věnovat tématu městské dopravy, kde reakce některých kolegů na mé zatím jen "nakousnutí" této otázky byly opět jen ukázkou nekompetence, žvanění a vět typu, že si vlastně kromě mne nikdo nestěžuje, které vyvrcholily přiznáním neznalosti datumu každoroční pravidelné změny jízdních řádů - ale to mne vlastně při navrhované potřebě nárůstu počtu služebních aut asi ani nemá udivit.        


            

Před dvacátým prvním jednáním zastupitelstva

Pod bodem převody majetku města se tentokrát trochu podivně objevují i dva body, které dle mého mínění patří jinam (asi na ně někdo spěchá), ale hlavně mám docela problém i s jejich podstatou. Máme odpustit penále firmě, která tento požadavek zdůvodňuje vysokým objemem víceprací, tedy něčím, za co nepochybně dostává peníze navíc. Původně se naše městská rada pokusila toto penále odpustit sama svým rozhodnutím, a to v rekordně krátké lhůtě tří dnů od obdržení tohoto požadavku. Poté chlapci patrně zjistili, že na to jejich kompetence nestačí a  tak své usnesení zrušili a navrhují zastupitelstvu, aby to vyřešilo. I když nejde o nijak závratnou sumu, budu trvat na velmi podrobném vysvětlení celé historie této nebývalé vstřícnosti vůči subjektu, který nesplnil svoji smluvní povinnost. 

V dalším dobrodružství, které se nazývá hrou na dotace, budeme požádáni abychom odsouhlasili cca 3 miliony z majetku města na další v nekonečné řadě oprav budovy, ve které sídlí ČSOB a pak se modlili, abychom dostali 70% z této sumy zpátky. Málokteré podnikatelské subjekty jsou v aktuálním ekonomickém růstu tak úspěšné jako právě banky a příležitostně by se mělo nechat očekávat, že třeba také budou umět přispět na opravy budov, ve kterých sídlí - a to tím spíše, když se jedná o ceněné památky. I v tomto bodě budu požadovat velmi podrobné vysvětlení a pokud nebude dostatečné, čeká mne pravděpodobně další vyjednávací povinnost se zmíněnou bankou, protože nikdo jiný to s ní asi nevykomunikuje.

Na rozdíl od kolegů, které to zjevně opět trápit nebude, si nehodlám sama sobě odsouhlasit navýšení finančních odměn, ale i v této věci se přímo nabízí některé otázky, které bude třeba položit. Naopak spíše úsměvné mi připadá pověřování podpisovým právem pro dalšího člena rady, ale chlapci asi chtějí připouštět více a více svých nepřítomností na pracovišti a co kdyby třeba zase někdo chtěl narychlo provést nějaký ten klíčový úkon, ale nad tím by se spíše měli zamyslet sami - možná, že už tuší třeba i nějaké ty nestandardní absence, ale kdo ví ...

S bohužel již tradičním zpožděním se také bude schvalovat rozpočet na již pár týdnů běžící rok a i zde je několik položek, které budu chtít vysvětlit i když poctivě avizuji  předem, že navržený rozpočet rozhodně neodsouhlasím - už jen kvůli trvalému vyvyšování fotbalu nad jakoukoli jinou sportovní aktivitou. Za zmínku předem mi stojí dotaz, proč se bere cca 10% knihovně a naopak se přidává cca stejný odebraný peníz divadlu, nebo obsah položky 2 400.000 Kč na projekt prevence kriminality, když (jak řekl starosta), by nás to nemělo stát ani korunu a po vysvětlení volá i částka za dotační poradenství v úctyhodné výši 2,320.000 Kč.

V rámci následných samostatných příspěvků a podnětů budu požadovat důrazné zamyšlení nad stávajícím stavem sebechvalně propagované městské dopravy, která se naopak stává předmětem rostoucích stížností spoluobčanů a také přichází opakovaně čas na prodiskutování úrovně a zejména dostupnosti pohotovostní lékařské péče. Není to zcela všechno, ale i zde považuji za účelné tato témata svého vystoupení signalizovat předem a budu doufat, že o to lépe a rychleji se budeme společně moci dobrat alespoň dílčí a postupné nápravy.

Závěrem chci věřit - i když vím, že už to možná hraničí s mojí naivitou - že si chlapci přes již zmiňované a velmi dlouhé zimní prázdniny řádně odpočinuli a budou se s novým úsilím věnovat skutečným potřebám občanů města a nikoli pouze své sebepropagaci a přednostnímu plnění úkolů, za kterými lze velmi snadno rozpoznat zájem toho kterého člena městské rady. A také chci věřit, že i nadále bude co nejširší veřejnost sledovat naše jednání svojí přímou osobní účastí nebo alespoň na internetu ať už online či ze záznamu. Opět se bude jednat o penězích, které pochází od občanů města a jim by také měly sloužit, ale samo se nikdy nic neudělá ... 

TOPlist