Zpráva z 22. jednání zastupitelstva

Jak jsem již předznamenala, bylo už z navrženého programu zjevné, že aktuální jednání bude poněkud máloobsažné. Někdy ale bývá zajímavé si všimnout nejen toho, co zaznělo - ale naopak i toho, co nezaznělo. V tomto smyslu mne například velmi překvapilo, že ve dnech, kdy je celá země v hlavních médiích bombardována informacemi, že u nás na severu docela dramaticky stoupá riziko povodní, nestojí tato hrozba nikomu z kolegů za zmínku. Nemůže mne to už překvapit u starosty či místostarosty, jejichž okruh zájmů je velmi omezený a nějaká ta velká voda je pod jejich rozlišovací schopností, ale že na toto téma nereagoval vůbec nikdo - to mne zaráží. Všichni si samozřejmě přejeme, aby se žádná velká voda nekonala, ale dělat jakože se to nemůže stát mi nepřijde moc zodpovědné.

Další docela pozoruhodná věc, která se nestala, bylo to, co by očekával snad úplně každý, a sice to, že když naše jednání navštíví jeden z nejvyšších reprezentantů našeho kraje - pan náměstek hejtmana Šmíd, tak jej "se všemi poctami" přivítá starosta hned v samotném úvodu jednání. Místo důstojného přivítání se nám dostalo až kdesi v polovině zasedání a navíc s lehkou ukřivděností v hlase poučení, že z titulu platné legislativy má pan náměstek právo na přednostní vystoupení. Je vidět, že chlapci na kraji doteď nevydýchali fakt, že ač namlsáni výsledkem voleb - nezbyla na ně žádná ta židle - a ve vedení kraje jsou se svými dvaceti mandáty v asi takové pozici jako já u nás ve městě. Ani v závěru nebylo panu náměstkovi oficiálně poděkováno, protože zjevně důležitější bylo vyhlásit - a ještě ke všemu bez schvalování či zdůvodnění - změnu termínu našeho příštího zasedání.

Toto až buranské chování našeho pana starosty mám velkou potřebu napravit alespoň touto formou a zdaleka to není jenom proto, aby byla naplněna alespoň elementární etika a slušnost. Všem, kteří si doposud neposlechli alespoň záznam z tohoto jinak opravdu poněkud nudného jednání, chci vřele doporučit především právě vystoupení pana náměstka a chci mu velmi poděkovat za hrdá a velmi vřelá slova, kterými projevil vztah ke svému (našemu) městu a to, jak chápe svoji pozici a svůj vztah k mandátu, který získal od svých voličů. Velmi si vážím - a do budoucna to může pro nás všechny být velmi důležité - rozhodnosti a zodpovědnosti s jakou se postavil k otázce budoucího fungování nemocnic v Rumburku i u nás. Jaký to kontrast vůči plytkému a lehce bezobsažnému plácání některých mých kolegů. Pevně věřím, že se pan náměstek nenechá otrávit a bude se našich jednání účastnit častěji. Já mu tímto ještě jednou velmi děkuji a zdaleka ne jenom sama za sebe.

Jinak se zcela naplnily mé obavy, že schvalování velmi důležité Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, které dosti nehorázně navyšuje prostor pro cílené manipulace s nimi a do značné míry ztěžuje jejich případnou alespoň následnou kontrolu - projde prakticky bez připomínek. Ať se pak nikdo z kolegů nediví, že si občas připadám jako jediný skutečně opoziční zastupitel. Jinak nejenom že ruka ruku myje, ale někteří se ve své servilitě ještě předbíhají. Tentokrát to bylo zcela zjevné například v momentě hrůzy v očích některých kolegů, kdybych snad mírně poopravila znění vyhlášky o rušení nočního klidu, a to i přesto, že bylo veřejně přiznáno, že byla do značné míry prostě opsána z jiných měst. Za zmínku snad ještě stojí tentokrát už opravdu hodně trapné zpoždění začátku jednání, kdy všichni účastníci přímého audiopřenosu mohli slyšet, že někteří naši rádoby experti na techniku si s ní neporadí ani na podesáté.   


 

Před dvacátým druhým jednáním zastupitelstva

Zítřejší zasedání vypadá na jedno z těch jednodušších - opak ale může být pravdou a zdánlivě nevýrazné body mohou vyvolat dokonce i nějakou tu diskuzi, i když ze své zkušenosti vím, že taková diskuze je většinou jen o dvou či třech diskutujících s tím, že ostatní na ni buď nemají odvahu nebo dostatečné vědomosti. Tentokrát se až na jednu výjimku nebudou prodávat ani pozemky. O to více času by se pak tedy mělo věnovat nové Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, která se bude během roku projednávat již podruhé. Je zcela zjevné, že tento návrh ještě dále navyšuje kompetence našich rádoby vyvolených a zvětšuje možnosti manipulace se zakázkami na úkor hospodářských zájmů města. Souhlasit s touto směrnicí nemohu, ale velmi ráda si poslechnu její zdůvodnění. Pokud některé navrhované pasáže přeložím do češtiny, tak z nich vyplývá mimo jiné i to, že vypsání soutěže lze před některými nehodícími se zájemci doslova zatajit, což je nezdůvodnitelné, ale nepochybně to bude hojně využíváno.

Dále pak se bude upravovat vyhláška o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Možná bude na místě zeptat se příslušného zástupce MP na to, kolik vybrali za minulý rok pokut za porušení vyhlášek našeho města. Vyhlášky mi zkrátka přijdou čím dál více zbytečné - možná ne všechny, ale většina ano. Jsem si však vědoma, že zrovna tato je tak trochu vynucena ze zákona. Na závěr budu mít jednu otázku ohledně bytu, který město odkoupilo. Jedná se se o byt z Kovářské ulice. Měla jsem dobrý pocit z toho, že ti normální lidé se mohli dostat ze spárů těch problémových - jak bylo několikrát na zastupitelstvu i hlasitě deklarováno. V den minulého zastupitelstva proběhla i rada města a tam se rozhodlo, že jeden z těchto bytů se pronajme právě těm problémovým. CO TO JE?  POKUS O VTIP? Město tedy nejen že zcela vědomě navýší koncentraci problémů, ale ještě umožní další demolování městského majetku. Věřím, že i tentokrát budete sledovat naše jednání svojí přímou osobní účastí či alespoň na internetu - buď online nebo ze záznamu. 

TOPlist