Zpráva z dvacátého třetího jednání zastupitelstva

Přesně dle očekávání bylo toto zasedání velmi krátké a zdánlivě téměř nekonfliktní. Bohužel prošlo relativně snadno i schvalování "Strategického plánu sociálního začleňování města". Snažila jsem se poukázat ná základní rozpory tohoto nadbytečného dokumentu, ale když naprostá většina kolegů svým mlčením jen potvrdila mnou veřejně vyřčené podezření, že materiál ani nebyli ochotni přečíst, omezila jsem se už jen na jasné vyjádření svého odporu k takovýmto byrokratickým podivnostem, které jen rozšiřují počty zcela neužitečných státních úředníků. Mohu tak být ráda snad jen za to, že si alespoň někteří kolegové všimli, že některé pasáže dokumentu jsou v podstatě pomluvou i těch oblastí, které jakžtakž fungují. O práci nám vnucované agentury pro sociální začleňování nevím, že bych zaznamenala nějaké zlepšení situace. Ostatně lidé, kteří bydlí v okolí problémových občanů vědí své. Dle mých dostupných informací je situace stále stejná - s ohledem na zimní období, kdy i spousta tvorů tráví zimu v úkrytech a vylézá s prvním jarním oteplením. Ne jinak je tomu i v našich vyloučených - jak já říkám přesněji - v problémových lokalitách. Každý ze zastupitelů, pokud se chce o tento problém zajímat - myslím i zdánlivě - musí mít názor na věc stejný. Pak je pro mne výsledek hlasování ovšem naprosto nepochopitelný. Mám absolutní odpor k jakémukoli začleňování těch, kdo o to nestojí. A také platí, že kdyby nějaká agentura uměla to co hlásá, bylo by to v celé naši zemi vidět, a to fakt není. Motivace kolegů je ale někde jinde. Nejde tu o začleňování, ale o schůdnější cestu k dotacím. Což i několikrát padlo. Z mého pohledu to tedy není řešení problémů, ale vedlejší úmysly v podobě získávání dotací na realizaci čehokoliv, co vás jen napadne. Tento stav je ale morální žumpou. Budeme se tedy těšit na hraběcí rady, kterými budeme častováni a nikoho zjevně nezarazil ani neurazil evidentně diskriminační popis, že některé fondy jsou jen pro některá města.

Dále pak rozhodně stojí za zmínku - a pro ty, kteří nebyli přítomni a neslyšeli ani přímý audio přenos, pak i za vyslechnutí - pasáž, která dosti poodhaluje uvažování některých kolegů, když zrovna nejde o jejich přímé zájmy. Mám na mysli schvalování projektu zcela zásadního zušlechtění zahrady mateřské školy v Nezvalově ulici. Nehoráznost - se kterou se pět kolegů zdrželo hlasování, což je v podstatě totéž jako přímý nesouhlas a kteří tak ohrozili schválení tohoto projektu - je do nebe volající a nezbývá než doufat, že jejich voliči si to zapamatují, až budou zase číst dojemné pasáže a sliby v jejich politických programech před volbami. V samotném závěru nám pak starosta dal vzpomenout na svazácké praktiky z dob totality a zaagitoval si ve prospěch úklidu města. Nic proti takovým aktivitám, ale musím konstatovat, že někteří lidé uklízejí pořád a nepotřebují k tomu žádné hurá akce a plamenné výzvy a někteří pak asi holt zřejmě jen ten jeden den v roce, ale provedou to tak, aby o tom všichni věděli. Ale nechci být zase až tak zlá - je to totiž pořád lepší než ti, kteří neuklízí vůbec a už se nemohou dočkat až budou sociálně začleňováni za peníze nás všech ...


 

Před dvacátým třetím jednáním zastupitelstva

Zítřejší zasedání má opět poměrně málo obsažnou agendu, což je částečně i důsledek oné mnou ostře kritizované a marně odmítané směrnice, na základě které se dosti velká část rozhodování přesunula na radu města a zastupitelstvo nad ním ztratilo kontrolu. I když s tím i nadále hluboce nesouhlasím, tak jsem ráda alespoň za to, že za takovéto rozhodování pak veškerá případná trestní odpovědnost bude mířit na radu města. Myslím, že teď už chybí jenom, aby si hoši z kroužku přátel Čapího hnízda začali při svých jednáních odevzdávat a vzájemně kontrolovat své mobilní telefony a vrátili se k osvědčené praxi krycích jmen. Nebývá to zvykem tam, kde se není za co stydět, ale je to naopak charakteristický a indikační markant hospodářské kriminality. Naivita těch, kdo věří, že za těchto podmínek nebudou unikat informace a vznikat důkazy je bezbřehá, ale u našich hochů to opravdu nemůže překvapit.

Kromě pár drobností, o kterých nemám potřebu psát předem, se bude projednávat nikoli bezvýznamný bod s názvem "Strategický plán sociálního začleňování města". Na jedné straně musím ocenit, že takováto míra nechávat si zasahovat do svých kompetencí od bezvýznamných státních úředníků, je v podstatě přiznání vlastní neschopnosti vedení města a jeho částečná rezignace na efektivní řešení skutečných problémů. Na straně druhé - a jasně o tom hovoří i zkušenosti odjinud - není mým očekáváním nic jiného než hraběcí rady od lidí, kteří zde nežijí a "objevný" popis problémů, o kterých všichni dávno víme. Některé pasáže tohoto plánu vyvolávají podezření, že se jen prohloubí míra toho, jak slušní a disciplinovaní budou ještě více doplácet na nepřizpůsobivé a porostou snahy o pozitivní diskriminaci. Skutečná řešení takovýchto otázek přitom spadají spíše pod jednoduché motto - rovnost a síla, ale o tom není v postupech agentury - která se zaštiťuje naší vládou - ani slovo ...

TOPlist