Zpráva z dvacátého čtvrtého jednání zastupitelstva

Tak bohužel vše proběhlo v podstatě dle očekávání. Zcela úmyslně jsem se tentokrát zdržela kritických poznámek při hodnocení činnosti městské policie - a to především ze dvou důvodů. V prvé řadě jsem sama dopředu avizovala, že v její činnosti je řada věcí, které si zaslouží spíše pochvalu a nechci si připadat jako jediný permanentní kritik všeho a také jsem byla zvědava, jestli konečně někdo z kolegů sebere odvahu a projeví se alespoň v takovémto bodě, kterému by měl rozumět opravdu každý - alespoň trochu kriticky. Nic takového se nestalo, takže až budou zase naši spoluobčané mít pocit, že ne všechno, co dělá městská policie, je správně, tak musí vzít na vědomí, že jejich volení zástupci nic takového nevidí.

Při projednávání takzvané služební cesty či přesněji řečeno papalášského výletu pana starosty do Číny jsem už samozřejmě mlčet nemohla. Přestávala jsem věřit svým vlastním uším už nad úvodním neuvěřitelným blábolem našeho cestovatele, který mimo jiné přiznal, že fakt požaduje schválit částku, kterou nezná. Vyslovil nicméně jakýsi odhad, který měl naznačit, že to bude maximálně 25 000, -Kč a pak nám vysvětlil, že na takové akce jezdí Frau Merkel či paní Trumpová a že Čína je světovou mocností, kterou musíme respektovat. Dále nám sdělil, že bude podporovat německé podnikatele a také jsme asi měli pochopit, že by Číňané byli velmi zklamáni, kdyby nepodstoupil tuto oběť. Kdysi se říkal takový vtip, že kdyby něco, tak si řada našinců nechá přeoperovat oči, aby byly alespoň trochu šikmé, ale možná by stačila průhledná lepicí páska ...  

Následovala neuvěřitelná přehlídka i těch kolegů, kteří vám budou za rok a něco vysvětlovat, že jsou opozicí, ve které se předháněli v pokusech mne urážet a zesměšňovat, ale především se zavděčit těm, kdo rozhodují. Varovný příklad mé nesmyslné výpovědi z nájemních prostor zjevně zabral a drobky padající se stolu pro přítulné pejsky mají také svůj půvab. Inu - praktická ukázka, jak se má řídit město jako firma v reálné praxi. Argumenty, které padly byly hodné dětí základní školy. Nezazněl jediný věcný a konkrétní důvod, který by zdůvodnil přínos tohoto výletu. Kdo neslyšel, neuvěří a proto chci všechny, kdo si chtějí udělat svůj vlastní názor - poprosit - aby si poslechli záznam. Těšit mne může snad jedině osobní statečnost pana kolegy Louky, který jako bývalý starosta moc dobře ví, jak věci chodí a tímto mu musím vyslovit své uznání a poděkování.

Samozřejmě, že pro mne celá tato věc nekončí, ale teprve začíná. Jak jsem kolegy upozornila, podám z pozice zastupitele žádost o přešetření podezření z příslušných trestných činů a případného vyvození trestní odpovědnosti zúčastněných a pochopitelně budu na příštím i následném jednání zastupitelstva trvat na kompletním vyúčtování všech nákladů spojených s tímto výletem a také na podrobné zprávě dle všech zákonných předpisů o služebních cestách - pochopitelně se zvláštním zřetelem na očekávané přínosy pro město Varnsdorf. Pokud se budou na těchto nákladech podílet soukromé firmy - o čemž také padlo několik zmínek - vzniká navíc i podezření z korupčního jednání a bude nutno informovat i organizace typu Transparency International a také média, která se na podobně "prospěšné" výlety komunálních politiků cíleně zaměřují.  

Před dvacátým čtvrtým jednáním zastupitelstva

Zítřejší zasedání opět není nikterak programově přeplněno, ale pár bodů v navrženém programu rozhodně za zvýšenou pozornost stojí. Bude se projednávat zpráva o činnosti městské policie. Je víc než zjevné, že jsou oblasti, kde si městská policie zaslouží pochvalu, ale stejně tak platí, že ne se vším můžeme být spokojeni. Se zájmem si tentokrát počkám na reakce kolegů a budu velmi zvědava zvláště na ty, kteří se ještě nikdy k ničemu nevyjádřili a že jich není málo. Podpořit rozhodně nemohu narychlo doplněný bod, kdy máme na základě přislíbené dotace financovat zimní stadión. Nebyli bychom zdaleka jediní, komu byla přislíbena evropská dotace a nakonec na její realizaci z různých důvodů nedošlo a nevidím v této věci žádný důvod k nezodpovědné zbrklosti. Až peníze přijdou tak hurá - na nic jiného se ani použít nedají, ale spěchat není kam.

Dále pak je na programu možná největší nehoráznost, se kterou jsme doposud měli co do činění, a sice zcela zbytečný městem placený výlet do Číny, kam se chystá starosta. Všichni už tam na něj nepochybně čekají, jak jistě uslyšíme, ale tohle už je vrchol papalášské zpupnosti. Schválit nevyčíslený rozpočet je samo o sobě zvrácené, ale zcela nepřijatelná je i záminka, kterou je jakási konference pro malé a střední podniky. Dokážu pochopit - i když s  potížemi - že si účast zaplatí někteří podnikatelé, ale takto je to jen jeden z mnoha důkazů, jak si naši chlapci rádi hrají na byznys, ale na rozdíl od skutečných a poctivých podnikatelů odmítají nést jakákoli rizika a jejich hru na pískovišti mají zaplatit spoluobčané. U této zvůle nestačí jenom být proti. Případným a bohužel dokonce předpokládaným schválením pro mne tento bod rozhodně neskončí ...

 

 


 

TOPlist