Zpráva z dvacátého pátého jednání zastupitelstva

 
Asi se už budu trochu opakovat, ale opět se při jednání zastupitelstva neobjevilo nic, co by nešlo
očekávat. Nemohu z toho ale mít žádnou radost. Jediné výrazné pozitivum je, že se našeho 
jednání - i přes velmi příjemné počasí - zúčastnilo více zástupců občanské veřejnosti než bývá 
zvykem. Velmi si vážím minidelegace občanů ze Studánky, kteří si ale bohužel museli pouze 
vyslechnout místy až trapné školení, jak se mají se svými problémy obracet na patřičný odbor 
a nezdržovat naše mejmoudřejší hlavy pomazané od oslavy dne otců. Pak se nemůžeme divit,
že panu starostovi na jeho akci, která měla demonstrovat, jak spolupracuje s občany, přijde pět
lidí a z toho tři z nich po úvodu - který si živě dovedu představit - zase rychle odejdou aniž by se 
jakkoli projevili. Je to o to horší, že hlavním důvodem této návštěvy na zastupitelstvu byla naprosto 
oprávněná stížnost na špatné rozhodnutí, jaký materiál použít a "ušetřit" tak při pokládce povrchu 
na komunikaci, která je pro ně klíčovou. Aniž bych to tušila, měla jsem připraven téměř totožný 
podnět a alespoň sama za sebe jim chci slíbit maximální podporu.  
 
Očekávaným vrcholem trapnosti bylo "projednávání" blábolu o česko-čínské spolupráci. Zase 
jednou musím litovat, že se z našich jednání nepořizuje i video - což je dnes v mnoha městech
již zcela běžné. Po mém velmi ostrém odsouzení celého tohoto čínskou stranou napsaného
diktátu (čínské autorství přiznal náš cestovatel sám) a očekávatelné podpoře od komunistického
kolegy, pro kterého vše čínské je svaté, když už nemají ten CCCP - bych všem velmi přála mít
možnost pozorovat vystrašené obličeje kolegů, aby je snad starosta nevyvolal a nechtěl tak do
samého konce demonstrovat jejich bezvýhradnou oddanost. Nejpodstatnější však je, že opět
nezazněl jediný konkrétní argument o prospěšnosti pro naše město - snad s výjimkou nijak 
nerozporovaného přiznání, že se tam jede podpořit zájem nejsilnější soukromé firmy. Při kvalitách
našeho pana starosty se ale obávám, aby to těm obchodním zájmům spíše neuškodilo, až jim 
tam poví, že jejich písmo považuje za rozsypanou rýži a přidá pár dobrých rad, jak mají řídit Čínu.
 
Přesto, že se cesta má uskutečnit už za několik týdnů, letenky stále nemáme. Víme ale, že 
v Číně bude 170 milionů zájemců o naše město a už teď se bojím, kam se všichni vejdou a kde
je naši hoši ubytují. Navrhovala bych sídliště Na Kovářské, chlapci tam mají i své přímé či příbuzné
hospodářské zájmy a turistům se tam dá ukázat řada věcí, které asi opravdu v Číně neuvidí. Ale 
dosti legrace. Celá tato trapnost mne utvrdila v tom, že má žádost o přešetření trestní odpovědnosti 
v této věci, je více než důvodná - přibylo pár dalších důkazů - a nezbývá než věřit, že naše státní 
zastupitelství, policie a další odpovědné orgány budou konat, tak jak mají a mimo jiné mne tak utvrdí
 v mé pevné víře, že - alespoň zatím - nejsou dirigovány z Čapího hnízda a že náš stát ještě není 
řízen jako firma. Stejně důsledně hodlám postupovat i ve všem, co se týká dotací na sportovní zařízení, 
o kterých toho dnes slyšíme docela hodně všude kolem sebe a pozorní posluchači našich audio 
online přenosů či záznamů jistě nemohli přeslechnout, že se o nich dnes hovořilo poněkud jinak než 
když byly - pod velkým časovým tlakem - předkládány k našemu schvalování. 
 
A k tomu všemu se ještě starosta diví, když poukazuji na rostoucí izolovanost městské rady a nechá 
si vypsat pár paragrafů ze Zákona o obcích, což mne má zjevně ohromit či snad rovnou ochromit. 
Věřím, že mu brzy dokážu, že docela dobře znám i ty ostatní paragrafy z tohoto zákona a také, 
že se snad kolegové přestanou do nekonečna smiřovat s tím, že zpráva o jednáních rady města 
nám vždy v závěru sdělí, kolikrát se sešli a že si rozuměli. Záměrem citovaných paragrafů asi 
nebylo, že to vše má trvat tak maximálně jednu minutu a pak se má jít slavit ten již zmíněný den 
otců. Abych ale na starostu jen nenadávala, tak mu chci alespoň touto cestou poděkovat za podnět 
a upozornění, že se jeho alternativní zaměstnavatel - tedy ČSOB - doteď neobtěžoval mi odpovědět 
na zcela legitimní podnět a prosbu. Jakpak to jen asi může vědět? Možná že jim dokonce někdo 
slíbil, že už bude klid. Mám těch povinností docela hodně, ale tohle své zpoždění určitě napravím ...    

 

 

Před dvacátým pátým jednáním zastupitelstva

 
Agenda zítřejšího zasedání opět není nikterak programově přeplněná, rada města zjevně čím dál 
více míří ke své izolaci přesně v duchu mých upozornění a má také čím dál menší potřebu naše
zastupitelstvo nechat zasahovat do svého rozhodování. Někteří kolegové se evidentně radují, že 
to pro nás znamená méně práce a také méně odpovědnosti, protože některá rozhodnutí naší rady
zjevně mohou atakovat meze zákonnosti. Myslím si ale, že spoluobčané nás určitě nevolili proto, 
abychom mlčky přihlíželi a tak začíná být nutné - pokud tento stav bude pokračovat - se zaměřit
právě na rozhodování rady a opravdu nemůže stačit, když nám vždy ke konci zasedání starosta 
slavnostně oznámí, kolikrát že se sešli a že všechno vždy projednali ke vzájemné spokojenosti.
 
I když jde o zjevný blábol a navíc bez jakékoli právní relevance, bude určitě nutné si všimnout 
schvalování memoranda o česko-čínském přátelství na věčné časy a nikdy jinak. Přiznám se, že 
skoro až nemohu věřit, že bude opravdu předloženo v podobě, v jaké nám bylo rozesláno a také 
zveřejněno na stránkách města. Možné to však určitě je. Když už ten navržený program není tak 
obsažný, tak bude vhodné ušetřený čas věnovat tomu, abychom řádně prodiskutovali v souvislosti 
s aktuální celostátní rozkrádací či chcete-li přerozdělovací kauzou naše slavné dotace do sportu 
a do sportovních zařízení. Mohlo by totiž hrozit nebezpečí, že všechny ty úžasné nápady - na 
které nám s dosti velkou pravděpodobností nikdo nic nedá - zaplatíme sami z městského rozpočtu 
a to by si asi naši spoluobčané nepřáli. Pokud nebudete přítomni osobně, sledujte alespoň audio 
online přenos, myslím, že by to zase jednou mohlo stát za to ...
TOPlist