Zpráva z dvacátého devátého zasedání zastupitelstva

Málo obsažný program mi umožňuje zmínit i jiné věci než jen obsah jednání. Stalo se totiž již podruhé, že si starosta vůbec nevšiml přítomnosti náměstka hejtmana p. Šmída, ačkoliv ten tam chodil před jeho zraky sem tam. Přivítal jej (nikoli pozdravil) až kdesi za polovinou jednání a ještě mu pohrozil, že by se jej také někdo mohl na něco zeptat. Třeba to ale bylo jen řízené přehlédnutí ze závisti. Čemu se ale vlastně divit, když ani dnes nebyl schopen odpovědět na můj pozdrav, ač by on měl zdravit jako první, ale konstatovala jsem již dávno, že postrádá základy slušného chování a i v této základní věci bude potřebovat doučování. A tak mne zrovna k dnešnímu datu napadá to slavné chodské - do roka a do dne ... 

Dnešní jednání bylo skutečně - jak jsem již avizovala předem - velmi chudé na předkládaný materiál. Naše rada a zejména náš pan starosta se nám snaží zjednodušit práci a bere proto všechna důležitá rozhodnutí na svá bedra, ale jen aby to hoši unesli. K některým pozemkům jsem měla několik otázek a musím pochválit pana Beránka, který mi je dokázal uspokojivě odpovědět a ještě k tomu i slušnou formou. Zmínil také, že otázky, které jsem položila, jsou vlastně součástí jednání rady. Nojo, jenže jak to mám vědět, když ze zápisu rady nezjistí nikdo nic, maximálně komu se dala odměna a to ještě možná ne každá ...  

Dále přišel předem ohlášený nápad postavit si svou vlastní teplárnu. Člověka zarazí už jen to SVOU VLASTNÍ, ale někdy to skutečně vypadá, jako když nehospodaříme se svěřenými prostředky všech občanů, ale rozhodujeme o financích našeho pana starosty. Ale to on by nás asi nenechal. Když jsem ho tak poslouchala, jak vyvrací vše co řeknu, napadlo mne, jak to celé také mohlo vzniknout. Starosta požádal majitele teplárny při návštěvě Varnsdorfu o schůzku a ten zjevně měl již nějaký domluvený pevný program, a tak starostu odmítl. To ale neměl dělat, protože ředitelé zěměkoulí mívají horkou hlavu, a tak z té své mohl - v tom hněvu nad urážkou majestátu - vypotit něco v tom smyslu, že když na něj nemá čas, tak si postaví svojí teplárnu a klidně hned vedle té jeho. Hezký název pro ni by pak mohl být třeba teplárna "U horké hlavy" - anebo také u nějaké jiné ... 

V každém případě  - a to zcela vážně - ani pokus o realizaci tohoto projektu není krokem dobrého hospodáře. Mohu se mýlit, ale dělalo to dojem jakoby už starosta jakémusi zatím neznámému, nezávislému, ale zcela konkrétnímu odborníkovi slíbil 18 000,- Kč za přípravu projektu - není to prý moc - a tak jsem navrhla odložit tento bod na jiný termín s tím, aby nejdříve byla předožena někým fundovaným prezentace průběhu rekonstrukce stávající teplárny a hlavně také konkrétní čísla a jejich dopad na ceny pro občany města. Na pokyn starosty byl návrh zamítnut. Kolegové s jednou čestnou výjimkou se totiž opět předháněli, kdo zvedne ruku nejvýše a nejrychleji. Přitom starosta sám jindy velmi urputně prosazoval svůj názor o vhodnosti propojení města se soukromou firmou. Šlo o dar nedar při projektu mateřské školy - a tou firmou byl samozřejmě TOS. Takže holt na každého jiný metr a pak už se víceméně řešily jen ty štěnice. Nikdo za nic nemůže, štěnice pořád lezou a všechno se to hezky hodí na hlavu paní šéfové, která vlastně už ani šéfovou není ( to se tak většinou dělá ne?) a teď už máme zase novou šéfovou, které já říkám MATRIX, protože je také všude a nikde. Myslím, že až to všechno ty štěnice zjistí, tak raději utečou samy ...

Před dvacátým devátým zasedáním zastupitelstva
Tak máme po volbách a můžeme se zase věnovat záležitostem na místní půdě.  Sic program jednání  není nijak obsažný, ale zajímavý to tedy rozhodně je.  Jako vždy budeme řešit v první řadě převody majetku města, a právě zde se nabízí hned několik otázek téměř ke každému prodeji pozemku v jedné z místních lokalit.  Poté následuje další zajímavý bod , a to ,  návrh v podobě vybudování nového  samostatného zdroje pro soustavu centrálního zásobování tepla, čili stručně řečeno, vybudování nové teplárny. Rozhodně mě budou zajímat skutečné důvody, proč nám již nevyhovuje ta stávající a také to, jak se to projeví na ceně  tepla pro cílového zákazníka, což jsou většinou obyvatelé panelových domů. 
 
Celý program nadcházejícího jednání zastupitelstva nebude trvat dlouho a tak bude dostatek prostoru pro náměty a připomínky jak občanů města, tak nás zastupitelů .
Je to přesně ten prostor, který opět využiji, mimo jiné, k položení  několika otázek směrem k rozsáhlé deratizaci štěnic v domě s pečovatelskou službou, která dle mých informací probíhá v těchto dnech a velmi mě bude zajímat, kdo nese odpovědnost za tento stav .  Nejde tady o pár korun, ale už o pěkný balík...

 

TOPlist