Zpráva ze třicátého zasedání zastupitelstva

Po dosti dlouhém úvodu drobných pozemkových majetkových převodů, ve kterých zase jednou projevil starosta poněkud nízkou citlivost k potřebám spoluobčanů, přišlo na pořad očekávané dobrodružství s připravovanou dražbou panelových domů na Hrnčířské. Kolegům jsem nejdříve připomněla historii kdy do značné míry stejní zastupitelé prodali tyto domy soukromé firmě, aby dnes odsouhlasili jejich opětovný nákup. Považuji za velmi pravděpodobné, že v budoucnu může být dnešní rozhodnutí kolegů předmětem vyšetřování a rozhodně doufám, že si pánové ve vlastním zájmu pořídí z průběhu dražby podrobnou dokumentaci. Přesnou představu si můžete udělat poslechem a nově už i sledováním záznamu jednání.

Při této příležitosti jsem také důrazně zopakovala starostovi, že se ani v budoucnu nehodlám účastnit různých pokoutních jednání, ke kterým se občas uchyluje. Mohu sice chápat, že mu není příjemné, když se má veřejně projednávat řešení obchodů s chudobou ve městě, když jeden z hlavních těchto spekulantů byl ještě donedávna jeho švagrem, ale vždy si budu stát za tím, že veškerá jednání zastupitelstva mají být veřejná a transparentní. A také začínám v těchto souvislostech pomalu chápat proč ještě pořád nemáme - po vzoru rostoucího množství měst v našem kraji - vyhlášku, která umí obchod s chudobou alespoň brzdit a bránit jeho růstu.

Jak jsem již avizovala předem - hned v dalším projednávaném bodu, kterým byla tajemná úprava prostoru autobusového nádraží - jsem poukázala na celou řadu formálních nedostatků v připravované smlouvě. V podrobnější debatě se pak nenašel nikdo, kdo by smlouvu alespoň viděl nebo snad dokonce četl. Mé otázky na téma - co bylo vykonáno pro to, aby se přihlásila více než jedna firma, dále pak kdo ponese smluvní odpovědnost za případné škody či neplnění a také jaký má vlastně být rozsah prací - byly smeteny ze stolu s tím, že firma, která pro nás zakázku ohlídá a hotovo. Po závěrečné výhružce, že nedostaneme peníze, byl zamítnut můj návrh na odložení a ostatní vše nadšeně odsouhlasili.

Studie o budoucím řešení zásobování teplem byla po podrobném projednání vzata na vědomí s tím, že prioritou by mělo být úspěšné dokončení jednání ve stávajícím uspořádání, pokud budou ze strany nynějšího smluvního partnera garantovány všechny záruky odpovídající průběžně novelizovaným předpisům. Snad se tedy vyhneme nesmyslnému dobrodružství se stavbou vlastní teplárny a docela mne potěšilo, že jsem v této věci zjevně měla pravdu už při předchozím jednání zastupitelstva a nikdo moji závěrečnou poznámku v tomto smyslu nijak nerozporoval.

V návaznosti na zdánlivě vynucené navyšování našich odměn, které opakovaně odmítám, jsem se pokusila přimět ostatní kolegy k “odevzdání” jedné naší měsíční odměny ve prospěch dětských domovů v Lipové u Šluknova a v Krásné Lípě. Přestože tento můj návrh měl přímou souvislost právě se zmíněným navyšováním odměn, byl poněkud manipulativně starostou odsunut až do bodu podnětů a připomínek zastupitelů. Zřejmě se kolegové potřebovali řádně zamyslet a možná i poradit. Samozřejmě jsem se nevzdala a následně před samým závěrem jsem tedy podala návrh usnesení v tomto smyslu, ale kupodivu se o něm ani nehlasovalo.

Co říci závěrem ? Opakované porušování jednacího řádu ze strany starosty už mne nemůže překvapit. Bezbřehá servilita kolegů - až na čestné, ale poněkud nepravidelné výjimky - vůči chlapcům, kteří si myslí, že jim patří město mne už také neudivuje. Samozřejmě jsem z toho všeho občas znechucena. Mnohem moudřejší lidé než jsem já nás opakovaně učí, že boj s lidskou blbostí se nikdy vzdát nesmí. Já k tomu mohu jen dodat, že ani se zbabělostí, rozkrádáním, zneužíváním osobních pravomocí a lecčím dalším,co se mnou sledujete. Ty jejich dvouměsíční zimní prázdniny chci využít k tomu, abych nabrala sílu, zdokonalila své schopnosti a pevně věřím, že v roce 2018 představím program, tým a společně najdeme dost sil, abychom si v našem městě konečně udělali pořádek a začali opravdu sloužit občanům a zájmům Varnsdorfu a nikoli jen sobě. Pomožte mi v tom - budu potřebovat všechny, kteří to cítí stejně - a nakonec vyhrajeme ...  

 


 

Před třicátým jednáním zastupitelstva

I tentokrát nás bude na úvod čekat poněkud únavný a pro přímo nezúčastněné nijak zajímavý první předlouhý bod majetkových převodů. Pevně věřím, že po blížících se komunálních volbách se mi s novými kolegy podaří jej vrátit v programu tam kam logicky patří. Je ale pravdou, že v jeho závěru přijdou na pořad velmi zajímavé pozemky - je tu velmi zvláštní ambice získat do majetku města poněkud chátrající bytové panelové domy v ulici Hrnčířská aniž by bylo sebeméně naznačeno v čem by to mohlo být městu ku prospěchu a současně se může po případném schválení tohoto nákupního dobrodružství formou elektronické dražby stát, že budeme nuceni ke schvalování bez jakékoli znalosti skutečné nákupní ceny, přičemž už ta uvedená minimální je velmi podezřele vysoká.

Dále na nás vybafne ve zběsilém tempu protlačovaná úprava prostranství autobusového nádraží, kde se nám do evidentně docela lukrativní zakázky v řádu čtyř desítek milionů přihlásil - světe div se - pouze jediný zájemce. To, že jeho místopředseda představenstva je jmenovcem našeho starosty je jistě jen shoda okolností, ale nějak mi to celé připomíná slavnou scénku z kultovního filmu Dědictví aneb ... - pamatujete, se že - jakpak se nám ti Japonci o té cihelně dozvěděli. V každém případě budu požadovat doložené zdokumentování, jak byla zadána poptávka, v jakém to bylo předstihu a jakými prostředky byla informace dána k veřejné dispozici. Bez toho se nemohu zbavit pocitu, že bude nutné nechat zase nějakou tu záležitost přešetřit okolo některých paragrafů trestního zákona. Také mne bude zajímat i poněkud bizarní struktura soutěžitele a v ní společnost Gardenline.

Následně se snad podaří pokročit dále k budoucí demolici bývalé ubytovny na Lounské a budeme pokračovat v minule zahájené přetahované nad budoucím řešením zásobování teplem. Jak jsem informovala již minule, tak byla zadána a teď už i zpracována a předložena poměrně podrobná studie o této problematice. Autorem studie je Ing. Václav Hrabák a musím konstatovat, že mne příjemně překvapila i podrobnost a celková úroveň tohoto materiálu. Těžko bych také mohla skrývat své potěšení, kde mi v podstatě dává za pravdu, že nejlepším řešením je úspěšně dokončit probíhající jednání se stávajícím provozovatelem a pokud budou z jeho strany dány dostatečné záruky naplnění cenových představ i časového harmonogramu, tak by vše mělo být v pořádku. Snad si tentokrát udělají ty naše horké hlavy na celou věc trochu více času. Vždyť jde přece především o teplo ...

Směrem k závěru se pak jako každý rok bude improvizovat s rozpočtovým provizoriem, aby chlapci měli dost času na své lyže. I zde věřím, že tato meziměstská ostuda bude letos naposledy. V přímých podnětech budu mít také pár zamyšlení a možná, že i zase nějakou tu výzvu a tak si teď už jen všimnu, že si zase - samozřejmě bez mého souhlasu - budeme přidávat nějaké ty drobné v každoměsíčních odměnách. Někteří prostě asi nikdy nebudou mít dost a platí to zejména u opravdu vyčerpávající práce v komisích a výborech. O většině z nich totiž slyšíme jen jednou za rok, když se navyšují odměny a tak nezbývá než doufat, že ti hlavní, kteří už toho budou skutečně mít dost - budou občané, kteří již za necelý rok rozhodnou o novém složení zastupitelstva. Držte mi palce a sledujte přímý audio on-line přenos nebo alespoň jeho archivní záznam - pokud by zase zlobila technika, tak o něj samozřejmě stejně nepřijdete ...

 

 

 

TOPlist