Po třicátým druhým jednáním zastupitelstva

Zcela záměrně jsem tentokrát vypustila článek před zasedáním zastupitelstva... Vedlo mě k tomu hned několik důvodů, prostě jsem výjimečně nechtěla své kolegy a především naše chlapce připravit na to, co mě bude konkrétně zajímat. Minimálně bod, který nám byl předhozen jen dva dny před zastupitelstvem, což v tomto daném případě je vážně drzost. Tím, pro mě nejdůležitějším bodem, bylo odkoupení bytů od našich vážených spoluobčanů pana Němce a švagra pana starosty pana Pražáka. Doufala jsem, že proběhne bouřlivá diskuze, která mi bude nápomocna při rozhodování, ale bohužel , jak je již zvykem,  čekalo se až se pár prudérních jedinců vykecá a jde se domů. Přiznám se, že pro mě jsou obě varianty koupit či nekoupit velkým problémem.  Jsme prostě v kruhu, ze kterého nejde vystoupit. Mám problém přenechat cizím koumákům rozjetý i když už ne v takové míře výhodný kšeft a hazardovat s myšlenkou, že by sem přitáhli novou várku povalečů a na druhou stranu nacpat těm dvoum do chřtánu peníze daňových poplatníků za to, že znehodnotili vlastně cizí majetek a udělali nám tu nejhorší možnou reklamu v podobě vyloučené lokality, která je trnem v oku nejen sousedícím starousedlíkům, ale většině slušných lidí našeho města. To ani nemluvím o tom, že původním majitelům bytů , kteří se chtěli ze zmíněné lokality dostat ještě jako živí, jsme za jejich byty dali almužnu a tady se posypou prachy doslova do luftu. Nakonec se většina zastupitelů přiklonila k nabytí bytů do vlastnictví města, někteří byli proti a já jsem se hlasování z výše zmíněných důvodů zdržela.

 
Další bod , který mě zaujal bylo samodelegování našeho pana starosty na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. Je sice naprosto normální, že konkrétně tady jsou zcela běžně delegováni po dobu volebního období statutární zástupci každého z měst. Za  naše město byl v roce 2014 delegován ing. Beránek. Proč se tak starosta rozhodl je už mimo, ale bylo mi záhadou proč teď půl roku před koncem volebního období se tam cpe sám, když se bude konat už jen jedna valná hromada. Nezapomněl při předkládání tohoto návrhu podotknout, asi pro mě , aby v tom nikdo nehledal nic nekalého. Těžko jsem to mohla přejít bez poznámky. Hledám v tom totiž něco nekalého, to rozhodně ano. Už jenom proto, že o svém delegování věděl jen starosta  a v momentě , kdy nám byly předloženy materiály, tak ing. Beránek o tom ještě vůbec nevěděl, vlastně jsem mu to jako první řekla já. To, že na půdě úřadu  je dusno, je zřejmé , ale takové pohrdavé a arogantní chování je už na pováženou. Pro vaši informaci mu tuto zprávu oznámil starosta až včera. 
 
Po dlouhé době se někdo z hostů odvážil předstoupit před zastupitele s připomínkou. Myslím, že načasování bylo skutečně přesné. Manželé Vojtovi přišli s návrhem, aby i lokalita na Hrnčířské, která se sice nemůže srovnávat s lokalitou na Kovářské, byla rovněž zapojena do vyloučené lokality s omezením doplatků na bydlení. Napadlo mě, zda by bylo reálné udělat lokalitu z celého města , tak jako je Kladno. K tomu asi nedojde, ale  zařazení Hrnčířské do problémové lokality si určitě pohlídám. Nemůžu samozřejmě opomenout ani poznámku paní Vojtové, která popisovala komunikaci s příslušníky MP...nebo spíš nekomunikaci.  
 
Tak toto byly pro mne asi nejdůležitější body dnešního zastupitelstva.

    Nejlepší ale bude poslechnout si celý záznam a udělat si svůj vlastní úsudek.

TOPlist