Po třicátém čtvrtém jednání zastupitelstva
 
Toto jednání zastupitelstva patřilo mezi ta, jež jsou pro mě dosti důležitá, a to ze dvou důvodů. Byla jsem připravena změnit hned v úvodu obsah programu a vložit do něj bod 3.03 - Návrh na vyhlášení architektonické soutěže na studii náměstí Eduarda Beneše ve Varnsdorfu. Již před lety, kdy jsem chodívala vcelku pravidelně sledovat práci našich tehdejších zastupitelů, jsem přednesla svou připomínku ohledně stavu našeho náměstí. Celá léta se nic nedělo a  až na podzim loňského roku se začaly hýbat ledy. Nehodlám zde popisovat doslova sled událostí, které se týkaly našeho společného prostoru, ale hned první, co mě zvedlo ze židle, byla informace, že nebyla vypsaná žádná ať veřejná či architektonická soutěž, ale i to, že náměstí si představoval náš starosta mít hotové do voleb , což je podzim letošního roku. Toto bude vypadat ..., proletělo mi hned hlavou. Přišla na řadu první studie, která se líbila , jak pronesl na zastupitelstvu starosta,  hlavně jemu . Naštěstí se skutečně líbila jen jemu a byl nucen nechat studii předělat. Nejnápadnějším prvkem architektonického řešení volné plochy byl vodní prvek – v ose kompozice umístěný velký dlouhý stále mokrý horizontální kamenný kvádr. Jako ohromný prst byl namířený na radnici a ukazoval: Tak tam sedí VIP občané města (nebo Ti, co to tu vedou). Dále byla nevhodně řešena křižovatka obřích rozměrů, což by byl rovněž unikát jen ve Varnsdorfu. Pokud bude tato poměrně nákladná úprava volné  plochy náměstí provedena v navrhované verzi, na hodně dlouhou dobu to znemožní jakoukoli rozumnou úpravu celého prostranství jako hlavního náměstí města, což mi vadilo ze všeho nejvíc. Zazdít všechno pro další generace.. Jinými slovy: Je úplně jedno, jak krásná je plocha uvnitř náměstí, když celé náměstí je koncepčně i provozně zcela nevyhovující. Jsou takto navržené úpravy tím, na co se přijedou podívat třeba i ti starostovi turisté z Číny? (Možná by vytáhli své fotoaparáty jen na nevídané dopravní provedení křižovatky.) Proč tak nepřipravená akce, bez prověření souvislostí a návazností na okolí? Má se tato architektonická studie stát zlatým hřebem starostovy předvolební kampaně? Nebylo by to ve Varnsdorfu poprvé. Mají se občané nechat nachytat na obrázky dětí skotačících kolem vodotrysků? Naivní občan by si mohl myslet, že má možnost jakkoliv do studie zasáhnout, ale opak je pravdou. Tady zvítězí přece selský rozum našeho starosty a není nikoho, kdo by jeho nápady mohl překopat. Takže to shrnu , náměstí bude tak jak chce starosta, a jestli se někomu nelíbí, tak tam přeci nemusí chodit....Abych se ale vrátila k jádru věci. Přednesla jsem svůj návrh a čekala co se bude dít. Věděla jsem , že dobře bylo neinformovat zastupitele, a nebo spíš naše selské rozumy předem , a málem se to vyplatilo. Bylo vidět kolika zastupitelům není lhostejný náš společný prostor, a taky bylo vidět, kolik jich vlastně ani nevědělo jak hlasovat, když neměly instrukce od našeho pana starosty. Můj úkol sice splněn nebyl tak, jak jsem chtěla , ale výsledek to špatný nebyl . Bylo by potřeba, aby přišlo na radnici více takových podnětů či petic, a společně se nám podařilo prosadit soutěž více architektů. Teprve pak bychom si mohli vybrat to nejoptimálnější řešení a ten nejhezčí návrh našeho společného náměstí. Takto se hlasovalo o mém návrhu:
 
Druhá důležitá záležitost pro mě bylo opětovné kšeftování s byty našich vážených spoluobčanů Němce a Pražáka. Naposledy jsem se zdržela hlasování při nabytí těchto  nemovitostí do majetku města. Bylo pro mě velmi těžké rozhodnout se co je lepší varianta. Zaplatit a ustoupit těmto dvěma výtečníkům anebo pustit tam nové majitele. Tentokrát za mě rozhodl starosta. Z následujících důvodů jsem byla proti nakupování těchto bytů. Minule nám byly  zcela vědomě zatajené informace o tom, že na těchto bytech je dluh zhruba kolem 2 mil. korun . Trapné vysvětlování, že to je snad jasné, že na paneláky se berou úvěry na opravy, rekonstrukce či cokoli jiného, ale  neopravňuje starostu ani jeho selský rozum tyto informace zatajovat. Když je to tak normální, proč jsme si to nikde nepřečetli? Dokonce jsem to nenašla ani v aukční vyhlášce, což taky asi není úplně standardní postup. 
Jen pro ilustraci si můžete udělat představu, jak musí být těm lidem, kteří donedávna spláceli hypotéky za své byty, a konečně, když se byt stal jejich vlastnictvím ho nabídli jako svůj jediný majetek městu a obdrželi žalostnou almužnu v rozmezí 40-65 tis. korun (dle velikosti bytu). Na druhou stranu jsme touto akcí získali do majetku města byty zhruba za cenu 259 tis./byt. Kladu si otázku zda je to opravdu dobrý obchod  a zda se nejedná o naprosté pohrdání veřejností či jednotlivých občanů. 
 
Taky jsem si na svou adresu vyslechla pár urážek a nařčení k mému postoji, ale když ne většina zastupitelů, tak já rozhodně hodlám k majetku města přistupovat jako správný hospodář a ne rozhazovat peníze na úkor ostatních.
Peníze v městské kase se musí rozdělovat tak, aby přinesly užitek co největšímu počtu občanů Varnsdorfu a ne jen menšině. Na sídlišti bude k prodeji zhruba 120 bytů. Pokud se starosta se svým švagrem dohodnou na nějaké stabilní ceně, tak nás to všechny  bude stát kolem 30 mil… Pomůžeme lidem na Kovářské a kde jsou všichni ostatní občané. To se ptám já!!!
 
Pokud by městská pokladna překypovala finanční hotovostí, tak proč ne . Ale za současného stavu to nevidím jako ekonomické a jako dobrý odkaz případným novým zastupitelům
 
TOPlist