Zpráva ze čtvrtého jednání zastupitelstva

    Ačkoli ani tato další zpráva nemůže potěšit nikoho, kdo si přeje skutečný rozvoj a prosperitu města, nechci skrývat svoji radost, že přes evidentní počáteční odpor téměř celého vedení radnice se mi podařilo doslova si vynutit realizaci přímého audio online přenosu. Nyní už alespoň nemusím skrývat skutečnost, že do dalšího jednání už by byl stejně, pouze jsme jej se svým týmem připravovali ve své vlastní režii. I když si mnohokrát během jednání pan starosta posteskl, jak máme u nás špatné zákony - on sám by je určitě napsal lépe - tak kromě mnoha jiných věcí platí, že jednání zastupitelstev jsou ze zákona veřejná a všechny ony technické a finanční potíže, kterými se to ještě minule jen hemžilo, by řešil jediný - u finálního reproduktoru umístěný mobilní telefon. Takhle je to však mnohem důstojnější a samozřejmě i technicky dokonalejší - i když prvních pár minut se technikům moc nepovedlo. Také nebylo ideální, že se informace o audio online přenosu dostala k veřejnosti až den před ZM. Ve snaze být pozitivní se snažím si představit, že mi pánové chtěli udělat radost a připravit příjemné překvapení mému nedávnému svátku. I přes tuto neinformovanost je čtyřicet přímých napojení od občanů jasným signálem, že veřejnost to zajímá a jsem si jista, že příště toto už tak nad očekávání vysoké číslo bude ještě vyšší. A o dalších přidaných efektech těchto přenosů jsem psala již minule, plně se potvrdily a nechci se jejich výčtem opakovat.

    První z projednávaných otázek právem zajímající širokou veřejnost byla volba dalšího místostarosty, o kterém původně páni radní prohlásili, že jej město nepotřebuje. Z jasné lži je nechtíc usvědčil sám pan kandidující farář, který pravil, že skutečným důvodem bylo, že ještě nedávno neměl platné občanství a tudíž to ze zákona nešlo. Ještě daleko horším faktem však je zjevné obcházení smyslu Zákona o obcích, který mimo jiné definuje pozici uvolněných či neuvolněných zastupitelů. Jsem si téměř zcela jista, že v naší zemi neexistuje s námi velikostně srovnatelná obec, která by měla dva neuvolněné místostarosty a k tomu ještě starostu sice uvolněného, který ale na zastupitelstvu přiznal, že nadále pracuje na poloviční úvazek v bance. Budeme to všichni muset chápat tedy tak, že když jej tam zrovna nepotřebují, tak si odskočí dělat starostu města. Arogance a dočasná opilost mocí zjevně dostupuje vrcholu. S ní ale také meze mé trpělivosti a tolerance a v nejbližším období připravím se svým týmem podklady a požádám znalce ústavního práva, zda by nebylo vhodné řešit celou záležitost podáním k ústavnímu soudu. O této skutečnosti jsem kolegy zastupitele informovala se vší korektností hned v úvodu projednávaného bodu. O tom, že je takový postup na místě se mohli všichni přesvědčit ihned po té, protože místo toho, aby pan kandidát představil, proč bychom jej vlastně měli zvolit, což odbyl třemi obecnými větami, se cele věnoval těmto mým webovým stránkám.

    Na jednu stranu mne těší, jak se rozmluvil člověk, který celé minulé volební období byl snad nejvíce mlčícím zastupitelem ze všech a také pak, že tato má permanentní a naprosto oprávněná kritika pije chlapcům, kteří spolu hovoří, krev. Na druhou stranu je tu ale jeho strašlivá facka snad všem maminkám v našem městě, které občas vidí v mateřských školách jeden z nejsmutnějších obrázků, které jsem kdy u nás viděla a který dokladují zde,

když přinesl na zastupitelstvo několik rolí toaletního papíru se slovy, že když tedy myslím, tak jej daruje jako dárek školkám, které připravil svým nehorázným a bohužel v rozpočtu schváleným příspěvkem o osmdesát tisíc Kč na údajnou opravu kostela. A že by to ale bylo papíru a možná, že nejen toaletního. Jeho další a naprosto nevhodné vtipkování o tom, jak zneužívá malé chlapečky a další podobné ´´obhajoby´´ jen dokazují, proč čím dál méně lidí chodí do kostela a také proč si dnes faráři i přes ony restituované miliardy potřebují přivydělávat jako místostarostové na vedlejšák. Svojí kulturní vložku pak zakončil pro mne dosti nepříjemným přiznáním. Snažím se jako každá žena vypadat tak, aby se alespoň občas některým mužům o mně zdálo a snad se tak i děje, ale od pana faráře mi to opravdu příjemné není. Asi máme každý jiné představy.

    Dále musím s velikým i když velmi opatrným potěšením konstatovat, že mne rada města opravdu mile překvapila přijetím mého interně připraveného návrhu, který s využitím platné legislativy umožňuje při otevřené zkušenosti z jiných měst docela účinně bránit dalšímu rozvoji takzvaného sociálního bydlení, známého spíše pod mediálním názvem obchod s chudobou, což není nic jiného než vysávání státního či obecních rozpočtů pseudopodnikateli, jejichž aktivity i v našem městě velmi dobře známe. Je to natolik dobrá zpráva pro celé naše město, že mi příliš nevadí ani až nápadně hlasitě vyslovování, že pan starosta byl první, kdo se o celou věc začal zajímat. Nechci patřit k hloupým politikům, pro které je důležitější, aby něco bylo jejich - denně takové spory slyšíme v médiích - než  skutečná podstata věci na správné řešení pro stát či město. Chci věřit, že náš boj proti podobným jevům je opravdu společný a skutečný a že má podezření na určitá personální propojení těchto jevů a naší radnicí jsou neoprávněná a s velkým zájmem budu celou záležitost dále sledovat.

    Po několikavteřinovém projednávání bodu finanční záležitosti, kde pak starosta zjevně překvapil sám sebe a pravil, že žádné nejsou a připomínkách veřejnosti jsme pak projednávali další podněty zastupitelů. Nebylo jich mnoho a díky audio záznamu si každý může udělat přesný obrázek sám i bez mých komentářů, ale musím velmi pozitivně kvitovat vystoupení mé jediné kolegyně v zastupitelstvu, která přiměla vedení přiznat značné nedostatky při kolaudaci zimního stadionu. V rozporu se skutečností jsme vyslechli další lež v přímém přenosu o tom, že pracovníci na pokladně vstupenek jsou informováni o limitovaném počtu osob vstupujících na stadion a poněkud se zamlžila skutečnost, že také může jít o potencionální ohrožení návštěvníků, což vyplývá ze samého smyslu, proč se vlastně kolaudace musí provádět. Takovéto zlehčování bezpečnosti obyvatel nesvědčí o příliš moudrém postupu radnice. Ještě více se pak zdáli být kolegové zaskočeni, když jsem se znovu zeptala na čím dál tajemnější půl milionu Kč, kteří naši fotbalisté podle výslovného tvrzení našeho pana starosty z minulého zastupitelstva dostali v loňském roce navíc nad rámec rozpočtu. Od člověka, který se na každém zastupitelstvu chová jako ten, který se nikdy nemýlí, najednou zaznělo, že se spletl a že to byl předchozí rok. To jsou věci, co? Pánové občas zapomínají, že i my ženy a zvláště pak maminky máme na některé věci takový zvláštní instinkt. A ten můj se v této záležitosti ozývá velmi silně.

    Tentokrát bylo zastupitelstvo poměrně krátké, závěr na mne opět působil, že všichni už přece musí domů či za jinými povinnostmi, ale já mám naopak pocit, že přibývá důvodů se některým věcem věnovat ještě podrobněji než doposud a v tomto duchu bych chtěla poprosit nejen svůj tým, ale všechny ty, kteří se mnou sympatizují o co nejvíce dalších a dalších podnětů. Nešla jsem do komunálních voleb proto, abych mlčela a dělala někomu stafáž a přiznám se vám, že s každým takovým podobným extempore, která zde popisuji - sílí můj pocit, že to nakonec společně dokážeme...


Před čtvrtým jednáním zastupitelstva

    Někteří z mých příznivců a pravidelných čtenářů těchto informací mne občas upozorňují, že není moc taktické, když zde z pozice vlastně jediného skutečně opozičního zastupitele poctivě uvádím své záměry k blížícím se jednáním zastupitelstva. Plně chápu, že to třeba někdy není strategické, ale na rozdíl od velké části svých kolegů se chci chovat transparentně a myslím si, že naši voliči ode mne očekávají, že v naprosté většině případů rozhodování, vědí dopředu, jaký bude můj názor a mám-li být zcela upřímná, tak si zde dovolím ještě jeden pohled na věc. Naše současné a vlastně staronové vedení města - a dnes už se to dá hodnotit docela dobře - je takovou zvláštní směsicí arogance a omezenosti. Je zcela opilé svojí dočasně získanou mocí a začínám si být jistá, že je tento můj postup správný. Jejich pseudokoalice, je ve skutečnosti účelovou a nestranickou kompilací, řízenou dvěma bývalými estébáky, kteří mají pocit, že jim naše město patří a chovají se podle toho. Ani po čtyřech měsících nebyli schopni veřejnosti představit programové prohlášení a každý se na stránkách města může přesvědčit, že ani tři předchozí řádně zveřejněná jim nestojí ani za to, aby je opsali a předstírali tak nějaký koncept. Jediným konceptem pak tedy je užívání si funkci a drobné či větší přikrádání z městského rozpočtu.
 
    A že jim s jídlem roste chuť je zjevné už z toho, že podle jejich návrhu bychom měli mít dalšího místostarostu. Panu faráři zjevně nestačí církevní restituce a zatím jen drobné, které od města dostal, ale už chce být dalším místostarostou. Poněkud překvapivě není z navrženého programu jednání zastupitelstva jasné, zda se o tomto dalších obcházení smyslu zákona o obcích, bude hlasovat veřejně či tajně. Chlapci, kteří spolu mluví, začínají mít mezi sebou občas rozpory a vůbec nejde vyloučit, že ve skutečnosti nechtějí plnit vzájemné dohody. Bude proto velice zajímavé sledovat jestli hlasování bude tajné či veřejné. To je nakonec jejich vlastní válka, ale pokud bude nesmyslně prohlasován další neuvolněný místostarosta s odměnou prakticky stejnou jako by byl uvolněn, bude to pro mne jasný signál k dalším veřejným a tentokrát už pravděpodobně i právním krokům.
 
    Na základě mé vlastní iniciativy se také bude projednávat bod, který by měl do budoucna přispět k tomu, aby místní pseudopodnikatelé, trefně označováni jako obchodníci s chudobou, nemohli realizaci zneužívání sociálních dávek provádět tak snadno jako doposud. Nejedná se zdaleka jen o hotel Ludmila - i když o tom, kdo se na něj chystá a proč si dnes už cvrlikají všichni vrabci na všech střechách. Evidentně je zde snaha odehrát můj zcela jednoznačný návrh - který byl už několikrát úspěšně realizován v jiných podobně postižených městech - do autu. Neznám nic proti, pokud kdokoli přijde s lepším a ještě účinnějších návrhem, ale snaha o této věci pouze chvíli žvanit a odsunout ji někam do budoucna by neznamenala nic jiného než to, že si náš pan loutkový starosta nepřeje skutečné řešení těchto palčivých otázek, které při své návštěvě u nás řešil i pan president a logicky pak bude sílit podezření, že se pánové radní na tomto svinstvu asi i podílejí. Podle rodinných vazeb některých z nich to bohužel můžeme klidně předpokládat.
 
    Také se samozřejmě hodlám podrobně informovat o tom, jak probíhaly personální výměny v jediném místním tištěném médiu - Hlas severu - a neprodleně vás všechny o těchto rošádách budu obratem informovat. Chápu samozřejmě, že by si ´´majitelé´´ města rádi udělali z tohoto časopisu manipulační hlásnou troubou, ale nepředbíhejme. Při tradiční a notoricky známé nekvalitně českých novinářů je v každém případě pro toto naše jediné místní periodikum odchod či odvolání dosavadního vedoucího redaktora jasnou ztrátou a jsem si zcela jista, že po něm rádi sáhnou kdekoli jinde.
 
    Audio online přenos zjevně tentokrát opět ještě nebude. Pan starosta má očividně po pár jednáních zastupitelstva přímo chorobný strach, že by veřejnost mohla slyšet jeho dosti časté blábolení. Zatím se pokaždé několikrát dostal do situace, že poslech některých těchto pasáží ze záznamu je lepší než většina televizních silvestrovských programů. Pro vaši přesnou představu uvádím, že mi zatím bylo odpovězeno v oblíbeném stylu, že se věc bude zkoumat a poté, že snad někdy bude předložena zastupitelstvu k rozhodnuti. Přeloženo do češtiny to znamená, že se intenzivně budou hledat důvody proč to nejde, přičemž náklady to rozhodně nejsou a pak se asi tiše vysvětlí i dalším zastupitelům, že by to mohla být i jejich ostuda, což by na leckterého kolegu mohlo skutečně i zabrat. Je mnohem lepší hrát si na online přenos psanými body, které vyjádří, jak si pak starosta pěkně vede a vše nepohodlné se prostě nestíhá napsat, případně to přepisem dostane zcela jiný smysl.
 
    Právě pro představu, koho si naše veřejnost zvolila do vedení města od této věci v žádném případě neustoupím a současně konstatuji, že mi v této otázce dochází trpělivost. Až do vyřešení skutečného přímého přenosu mi nezbývá než vás všechny poprosit o maximální možnou účast na zasedání, nikdy není nad vlastní nezkreslený obrázek, což vám potvrdí každý, kdo se nemá za co stydět. A kromě toho je opravdu občas i sranda, ale pravda - je to velmi smutný humor...
 
Program IV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne

26. února 2015 od 15.00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/8, 34/9, 34/10, 34/12, 34/13, 34/16, 34/20, 34/23, 34/24,

         34/25, 34/27, 34/29, 34/30, 34/31,  a 34/32 vše v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 6027/2 a p. p. č. 6027/1 vše v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na zrušení usnesení

1.05 Návrh na zrušení usnesení

1.06 Projekt regenerace panelového sídliště III. etapa

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

3.01 Volba II. místostarosty

3.02 Problematika sociálního bydlení

4. Finanční záležitosti

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

 

TOPlist