Zpráva ze šestého jednání zastupitelstva

Opakovaně a od samého začátku kritizuji skutečnost, že jednací řád zastupitelstva nadřazuje zjevně zájmy jednotlivců nad vše ostatní tím, že majetkové záležitosti, což je vlastně obchodování města s jeho vlastními či jinými občany, je v programu nadřazeno všemu jinému. Tentokrát tato nikoli jediná hloupost jednacího řádu navodila zvláště komickou situaci, kdy sama rada města - neboli pak starosta a jeho řídící orgány - předloží na jednání bod, který nám měl dát rozhodovat o tom, zda je v centru města lepší cukrárna nebo autoservis a poté jej chlapci sami stáhnou a navrhnou hlasovat o jeho odložení. Radní z pověstného Kocourkova by asi jen tiše záviděli. Komedie dále pokračovala, kdy městem nikoli nevýznamně placené výbory zastupitelstva pro nás opět neměly žádnou zprávu.

Až po té došlo na projednání a odsouhlasení zprávy o účetní uzávěrce města za rok 2014. Očekávala jsem minimálně bohatou diskusi, a to zvláště ze strany oné většiny kolegů, která - jak známo - byť za strany různé, seděla již v minulém zastupitelstvu. Přesto, že každoročně by právě toto usnesení mělo být jedním z těch, kterému je věnována maximální pozornost, odbylo se vše několika připomínkami, z nichž většina sice byla kritická - nicméně výsledkem je zápis o schválení bez připomínek. Zdá se tedy, že všechno je báječné a město je úžasným hospodářem. Myslíte si to také? Já tedy ne.

Už předem jsem avizovala, že případ dluhu paní Koštrnové, který do značné míry vznikl za aktivního přispění městem placených úředníků, bude pro mne testem, jakže to u nás vlastně má fungovat dle totalitního uvažování našeho pana starosty a jeho týmu. Poté, co se na stranu morálky i zdravého rozumu na minulém jednání zastupitelstva postavil dostatečný počet kolegů, aby toto skandální rozhodnutí neprošlo, si pan starosta svolal den před oficiálním jednáním zastupitelstva neveřejnou a zjevně ,,domlouvací´´ schůzku a výsledek se bohužel dostavil. Všichni kolegové kromě mne hbitě přehodnotili svůj názor z minulého zastupitelstva. Tohle ale už není jen příživnictví na městském rozpočtu, ale cílené a cynické poškozování zájmů relativně bezbranného občana proti úřednické mašinérii. Nezbývá mi tak, než se paní Koštrnové omluvit za rozhodnutí zastupitelstva, které považuji za nehorázné a doporučuji jí, ať se v této věci obrátí na nezávislý soud a pokud město tento spor prohraje, což považuji za velmi pravděpodobné, tak budu pevně doufat, že takto vzniklou škodu si na sebe vztáhnou ti, kteří ji způsobili.

Na základě svých vlastních zkušeností s občasným pocitem bezmocnosti jsem se veřejně zastala rodiny Knitlových , vůči nimž považuji chování pana starosty při jednání zastupitelstva za poněkud necitlivé a přezíravé. Na rozdíl ode mne se zjevně necítí být zaměstnancem všech občanů a zjevně přetrvává a sílí jeho pocit, že jednání zastupitelstva nebo dokonce naslouchání problémům spoluobčanů je cosi obtěžujícího . Dále jsem začala řešit velmi zvláštní otázku, která vychází z velmi jednoduché úvahy. Děláme údajně vše pro to, aby režie svozu odpadu byla co nejvýhodnější pro občany. Realita je však taková, že frekvence svozu se snižuje a náklady nikoliv. Mnohomluvná odpověď neobsahovala dostatečné vysvětlení a budu se tedy celou záležitostí zabývat dále a jen připomínám, že trvale v naší zemi přibývá měst, která dokáží tuto službu občanům zabezpečit zcela zdarma a i pro mne je to jeden z trvalých úkolů našeho volebního programu.

V rámci svých připomínek jsem dále oficiálně požádala pana starostu a pana tajemníka o písemné vyjádření v zákonné lhůtě na téma vedlejších zaměstnaneckých aktivit pana starosty a ten mi obratem definitivně přiznal vedlejší pracovní poměr. Samozřejmě si vyčkám řádnou písemnou odpověď a zvážím své další kroky i s přihlédnutím k tomu, že následně ještě pan starosta své vynucené přiznání doplnil, když téměř plačtivým hlasem pravil a zjevně mu to bylo opravdu líto, že ve svém osobním nasazení šidí banku. Všem, kteří nemohli být přítomni, chci doporučit audiozáznam, který všechny zaručeně pobaví a odmění ty, kteří jej vydrží poslouchat až do konce. Přičinlivé bezprostřední přispěchání kolegů pana starosty na obranu jeho nadlidských schopností za to opravdu stojí, ale poslechněte si to sami. Je skoro až slyšet, že přerozdělovací mašinérie toku městských prostředků běží opravdu naplno...

Program VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 23. dubna od 15:00 hodin ve studentském centru Střelnice

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/14 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na zrušení usnesení

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1116/1 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č 3232,  p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

4. Finanční záležitosti

4.01 Závěrečný účet města za rok 2014 a schválení účetní uzávěrky 2014

4.02 Žádost o prominutí dluhu

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 


 

Před šestým jednání zastupitelstva

I na tomto nadcházejícím jednání zastupitelstva budou projednávány věci, které určitě stojí za pozornost. S velkým zájmem budu sledovat posuzování dvou podnikatelských projektů, které jsou velmi protichůdné v tom, že jeden zájemce by rád v rámci polyfunkčního domu, který by měl vzniknout v samém centru našeho města, provozoval kromě bytů ještě autoservis a druhý cukrárnu. Co v tomto posouzení říká zdravý rozum, je zcela jasné. Autoservis do centra města opravdu nepatří, ale těžko mohu počítat s tím, že mne naše vládnoucí hurákoalice seznámí i se svými jaksi vedlejšími motivy v rozhodování a umím si docela dobře představit, že něco jako zájem města je pro ně čistě doplňkovým kritériem, ale třeba se někdy dočkám i pozitivního překvapení.

Hlavním bodem jednání bude zřejmě schvalování účetní uzávěrky města, ze které je zjevné, že schválený rozpočet pro rok 2014 nebyl až tak závažným dokumentem, jakým by měl být. I když je moje odpovědnost za hospodaření města v loňském roce téměř nulová, myslím si, že některá skutečně velmi výrazná překročení nebo naopak nečerpání prostředků v některých rozpočtových kapitolách by neměla být zdůvodňována tak povrchně a skoro až neprofesionálně, jak tomu v návrhu usnesení je a budu velmi zvědava, jak se kolegové budou zajímat o dokument, který je vlastně tak trochu výsledkem a hodnocením jejich práce za uplynulý rok. Dvojnásobně to samozřejmě platí pro nadpoloviční část kolegů, kteří byli zastupiteli i v minulém období a je úplně jedno, že někteří za zcela jiné subjekty než nyní.

Jak už bylo zjevné na minulém jednání zastupitelstva, hodlám se velmi zajímat o to, co považuji za arogantní a doslova sprostý přístup vedení města vůči zcela konkrétnímu občanovi. Jedná se o z minula odloženou záležitost, kdy město zcela neoprávněně a nemorálně hodlá vymáhat dluh, který samo částečně způsobilo svým ignorantským přístupem ze strany zodpovědných úředníků při jednáních kolem nejasností v nájemních platbách paní Koštrnové v rámci dědictví bytu po její babičce. Už na minulém jednání dotyčná paní doložila celou řadu skutečností a já považuji za jeden z vrcholů ubohosti našeho pana starosty, který zjevně pod tlakem dotyčných úředníků - kterým by ve skutečnosti právě on měl velet - svolává den před jednáním zastupitelstva manipulační poradu vybraných zastupitelů se zjevným zaměřením na ty, kteří zcela správně na minulém jednání hlasovali proti jeho výplodům v této věci. Každé takovéto pokoutní jednání jen dokazuje, že pánové vedeni zkušenými totalitními praktiky temného socialismu nikdy dobrovolně neopustí své tehdy bohužel velmi dobře fungující metody. Tehdy to skutečně fungovalo - dnes je to zatím jen test, co vše si znovu necháme líbit.

Už jenom tento případ stojí za to, abych vás všechny opět požádala o maximální možnou podporu a přímou účast při jednání zastupitelstva. I díky audio online přenosu můžete být u toho a to je zcela jiná situace než jakési výběrové porady s vyloučením veřejnosti. Také vám mohu slíbit, že toho z mé strany bude trochu více než naznačuje tento pravidelný informační článek, ale u některých otázek ještě řešíme se svým týmem vhodné načasování a také platí, že čím jsou věci připraveny lépe, tím je jejich účinnost vyšší. V každém případě mohu celou veřejnost ujistit, že čím více se ukazují skutečné motivy jednání některých kolegů, tím více roste moje odhodlání ke všem věcem budoucím. Držte mi palce...

TOPlist