Zpráva ze sedmého jednání zastupitelstva

Projednávání dalšího rozpočtového opatření ukázalo, že vedení města skutečně začíná považovat za samozřejmé, že se další a další úpravy rozpočtu budou projednávat snad každý měsíc. Málo co však tak dobře může ukázat nekompetentnost při řízení chodu městského úřadu jako právě čestnost těchto oprav a korekcí. V rámci objektivity však budeme muset počkat jednak na meziroční srovnání, ale zaměřím se i na veřejně dostupné informace, jak často jsou předkládány tyto věcné předělávky rozpočtu v jiných městech srovnatelné velikosti.

Jak jsem již avizovala, budu se také muset více zaměřit na situaci kolem postupné proměny Hlasu severu v podivný a nicneříkající plátek. Tento sestupný trend obsahové kvality dnes už pozoruje i veřejnost a na toto téma hovořili i někteří návštěvníci našeho jednání. A situaci rozhodně nezachrání nárůst počtu reklam či inzerátů a už vůbec ne trapné a sebechvalné tirády některých kolegů ani radních. Vyžádala jsem si informaci o křivce prodejnosti Hlasu severu a na příštím jednání zastupitelstva budu požadovat, abychom se celou věcí zabývali podstatně podrobněji. Navyšování čerpání městských prostředků nesmí být samoúčelné. Máme-li jediný místní tisk, tak se o něj musíme starat trochu více a lépe než doposud. Staré pořekadlo našich předků mnohovýznamově praví, že samo se nenakope.

Kapitolou sama pro sebe začíná být čím dál méně přijatelná personální politika naší radnice. Na jedné straně zcela rozumím a podporuji zeštíhlování radnice - máloschopných a nevýkonných úředníků je tam stále mnohem víc než si může dovolit město, které chce prosperovat. Cestou k nápravě ale rozhodně není někoho vyhodit pro nadbytečnost a obratem tam dát kohokoli jiného. Různé snahy a pokusy obcházet zákon se objevují stále častěji a jsou nepřijatelné. Veřejně prospěšné práce musí mít trochu jiný režim a měly by být daleko více směrovány ke skutečným potřebám města. Počítačem či psacím strojem totiž ještě nikdo silnice neopravil a odpadky se s ním také dost špatně uklízí. Upozornila jsem rovněž na nezbytnou obezřetnost při obsazování manažerských postů. Zaměstnat někoho, kdo dělal jednatele ve firmě, se kterou se soudí vedlejší město a u nás by byl slavnostně nainstalován na radnici či do výkonného managementu městské firmy opravdu není dobrý nápad. Navíc byla o tomto tunelu natočena i televizní reportáž. A velmi pohotová reakce jinak dosti pomalého pana starosty ve smyslu presumpce neviny je docela zarážející v kombinaci s tím, že neví o koho jde. 

Poprvé jsme jako stále ještě nové zastupitelstvo projednávali vznik či v tomto případě přesněji řečeno změnu městské vyhlášky. Musím konstatovat, že se opět naplnily mé obavy, že na konkrétní otázku nedělního klidu hleděli kolegové v naprosté většině případů čistě ze svého osobního pohledu a nějak si nechtějí připouštět, že na zastupitelstvu - už dle názvu - by měli hájit zájmy občanů a nikoli jen a pouze vlastní. V návrhu zcela běžné praxe, kdy se podobná projednávání mohou opřít alespoň o anketu v místním tisku či jinak organizovaný průzkum veřejného mínění, mne dokonce předběhli přítomní zástupci veřejnosti, ale názory některých kolegů na tento záměr až příliš připomínají pohrdání svými spoluobčany a potvrzují se mé trvalé obavy, že  většina kolegů potřebuje občany ke své práci pouze pár týdnů či měsíců před volbami. Budu tedy muset požadovat, aby podobné záměry byly avizovány dříve než v běžné lhůtě pro materiály zastupitelstva a potřebný průzkum zorganizuji alespoň v elektronické podobě na těchto svých webových stránkách.

V rámci své vlastní iniciativy projednat veřejně prospěšné záležitosti v kapitole sportu jsem dostala veřejné ujištění, že bazén bude tentokrát v létě uzavřen pro veřejnost pouze na cca dva týdny v srpnu a protože mám velmi snadnou možnost tento slib denně kontrolovat, věřím, že si nikdo nedovolí tento závazek porušit. Dost už na tom, že prázdniny nejsou nejšťastnější termín pro zavírání bazénu. Velmi neuspokojivá je i situace kolem zimního stadionu, kdy byly mé otázky kolem jeho dokončení pro vedení města zjevně velmi nepříjemné a mlžení kolem povoleného počtu návštěvníků a velmi pravděpodobný skluz prací do dalšího roku jsou pro chlapce velmi nepěknou vizitkou. Jsou navíc ve velkém kontrastu, když se podle očekávání různí kolegové opakovaně snažili propašovat do našeho jednání otázky kolem ,,budování´´ fotbalového stadionu a velmi podezřele znějící nástiny možného rozpočtu této pro městský rozpočet nežádoucí stavby mne jen utvrdily v tom, že se o toto dění budu muset zajímat ještě více a podle toho, jak budou postupovat jednání s fotbalovým svazem vás budu ještě v průběhu června informovat o dalším vývoji a budu velmi zvědava, zda zvítězí vědomí reality a zdravý rozum nebo nesmyslné fanfaronství a snahy o další tunelování městských prostředků.

V samém závěru jsem velmi ostře napadla naprostou nehoráznost a zcela zásadní lži v dokumentaci z našich jednání zastupitelstva - a to dokonce i v otázce hlasování, kdy opravdu snad každý ví, že při volbě starosty či místostarosty jsem pro tyto pány opravdu nehlasovala a přesto je to tak uvedeno na oficiálním webu města. Tato zcela nepřijatelná manipulace a falšování údajů je dokonce kriminalizovatelným prohřeškem a budu nejen kategoricky požadovat uvedení věcí na pravou míru, ale i vyšetření odpovědnosti za tento stav a vyvození důsledků vůči viníkům. Tato situace se rozhodně nesmí opakovat, protože - jak známo - už v docela dost případech se může dokumentace o hlasování jednotlivých zastupitelů stát i součástí policejního vyšetřování a trestních spisů. Při současném stavu a přístupu vedení města k  otázkám rozpočtu se to velmi brzy může přihodit i u nás. Falšování takové dokumentace - lhostejnost zda úmyslné či neúmyslné - je v podstatě totéž jako padělání úředního podpisu či manipulace s obsahem právního dokumentu.

 

Před sedmým jednání zastupitelstva

Zdálo by se, že po hektickém a vzrušeném začátku funkčního období nastane určité uklidnění tak, jako tomu je ve většině našich velkých i menších měst a obcí. U nás to ale tak nevypadá a i letmý pohled do programu nadcházejícího zastupitelstva ukazuje, že do jakéhosi rutinního chodu máme ještě docela daleko. I přes mou opakovanou kritiku předložili páni radní opět další rozpočtové opatření, takže začínám mít pocit , že schvalování ročního rozpočtu, které je v drtivé většině jiných měst zcela klíčové a prostě určuje takřka všechny aktivity pro kalendářní rok - je to vlastně obdoba státního rozpočtu na městské úrovni - u nás podle představ vedení města je jen takovou nějakou orientační rozdělovnou peněz a skutečnou finanční politiku zjevně hodlají provádět, jak je zrovna napadne a bohužel také asi podle toho jak se to kdy komu hodí.

Rozhodně budu trvat na tom, aby některé poněkud nejasné návrhy v této další a již několikáté korekci rozpočtu - a to ještě nejsme ani v pololetí - byly řádně vysvětleny. Budu také požadovat informaci o křivce prodejnosti Hlasu severu, a to nejen proto, že se přesně dle mých obav stává tato tiskovina čím dál víc tendenční a zjevně se v něm plíživě zmenšuje prostor pro širší a pluralitní diskusi. Pokud máme z peněz města navyšovat náklady na jeho provoz, tak bychom si také měli být vědomi, že jsou města, kde místní noviny dokonce vydělávají. Samozřejmě, že to nemá být jejich hlavní smysl, ale je to příjemné a také to svědčí o schopnosti či neschopnosti redakcí.

Budu se také samozřejmě věnovat i místní problematice, kdy mne - a bojím se, že na rozdíl od většiny kolegů -velmi zajímají i konkrétní problémy konkrétních lidí a bojím se, že se ani trochu nedaří zmenšovat natož odstraňovat aroganci městských úředníků a vedení města při jednání s občany. Jsem také velmi zvědava na diskusi - bude-li jaká - nad velmi kritickým dopisem od Občanské Iniciativy Varnsdorf 2000 a mám za to, že když její reprezentanti celkem oprávněně nevidí důvod ke schůzce s panem starostou, taky by rozhodně neškodilo, kdyby byli pozváni na příští jednání zastupitelstva. Také se hodlám zajímat o různé personální změny, které probíhají na městském úřadě, a z pohledu nejen jejich užitečností - ale také oprávněnosti z právního hlediska.

Bude to tentokrát také poprvé, kdy naše stále ještě nové zastupitelstvo bude projednávat vznik či respektive změnu městské vyhlášky. Vždy bychom v takových případech měli být všichni ve střehu, protože právě tohle je prostředek, kterým může vedení města zasahovat do života občanů a bude pro mne velmi důležité sledovat nejen věcné projednání této otázky, ale také to - nakolik budou kolegové na celou věc hledět jaksi sami za sebe a kolik z nich se obtěžovalo o této otázce alespoň orientačně diskutovat se svými spoluobčany. Navrhnu také v jiných městech zcela běžnou praxi, kdy se vznik podobných vyhlášek alespoň opírá o anketu v místním tisku či jinak organizovaný průzkum veřejného mínění, ale příliš nevěřím, že vedení města, které přece ví všechno lépe než občané, bude souhlasit. Také budu požadovat, aby podobné záměry byly avizovány dříve než v běžné lhůtě pro materiály zastupitelstva, abych potřebný průzkum mohla provést alespoň na těchto svých stránkách.

Před závěrem této zprávy musím také pogratulovat našim fotbalistům k postupu do první ligy. I když nemohu přeslechnout občasné zmínky o poněkud netypickém průběhu několika posledních zápasů a gólech padajících v posledních minutách nejen našich utkání, ale i v utkáních v podstatě jejich jediných konkurentů ze Zlína, chci věřit, že tento nakonec vlastně docela jednoznačný postup je skutečně jen a jen sportovním výsledkem a protože o sportu leccos vím, tak si asi všichni pamatujeme ještě mnohem podivnější výsledky, které také platily a sportovní psychologie je opravdu věc složitá a sport je krásný mimo jiné i v tom, že v něm nic není dopředu dáno. Jiná věc ale je, že po oprávněné euforii budeme muset velmi pečlivě sledovat další vývoj, protože nedávné docela smutné účinkování Znojma či Ústí nad Labem v první lize je docela varující. Teď teprve uvidíme, nakolik má náš fotbalový klub schopný management a upřímně doufám, že nikoho z činovníků města ani nenapadne v této souvislosti jakékoli další odčerpávání městského rozpočtu. Už teď nás stojí fotbal víc než si můžeme dovolit, ale svou upřímnou gratulaci vyslovuji nicméně ještě jednou - je to každopádně mimořádný a také historický úspěch.

Pevně věřím, že i tentokrát mne přijdete dle svých možností podpořit i osobní účastí na jednání zastupitelstva a v případě časových či jiných komplikací využijete alespoň možnost sledovat naše jednání při jeho audio online přenosu. Mohu vám slíbit minimálně ještě jeden nepřehlédnutelný či nepřeslechnutelný moment, protože chci mimo jiné také projednat velmi závažné nedostatky v obsahu našeho městského oficiálního webu a zcela výjimečně je zde neprozradím předem. Jsem si plně vědoma, že rostoucí návštěvnost těchto mých stránek je v omezené míře způsobena i čtenáři z městského úřadu a vedení města, což je samozřejmě zcela v pořádku a až do zahájení jednání zastupitelstva budou mít tedy čas celý web zkontrolovat a všechny nedostatky odstranit. A opravdu nejde o žádné překlepy či drobné nepřesnosti. Těším se na případné setkání přímo na jednání či jakoukoli vaší reakci - ať už před či po jednání zastupitelstva a věřím, že vás nezklamu. Nikdy.

 

Program VII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 28. května od 15:00 hodin ve studentském centru Střelnice

 

Program jednání:

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na bezúplatný převod p .p. č. 4548/2,  p. p. č 4549/7 a p. p. č. 4549/9 vše v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 198 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 1550/1 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 2432/1 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na schválení financování akce ,,Zpracování územního plánu Varnsdorf´´

1.08 Návrh na předání majetku příspěvkovým organizacím města

1.09 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

3.01 Výroční zpráva NF Hrádek-Burgsberg Varnsdorf za rok 2014

3.02 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2014

3.03 Zpráva obecně vázaná vyhláška č. 1/2015 o regulaci hlučných činností

4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015

4.02 Plnění příjmů a výdajů k 30. 4. 2015

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 

TOPlist