Doplňující zpráva z devátého jednání zastupitelstva

Ti, kteří poslouchali audio online přenos si jistě všimli, obrovských rozdílů v hlasitosti při jednotlivých vystoupeních, což na jednu stranu umožňuje slyšet i leckteré šeptané poznámky ze strany předsedajících, které zcela jistě nebyly určeny veřejnosti a na druhou stranu nemalá část diskusních příspěvků NĚKTERÝCH zastupitelů je na samé hranici slyšitelnosti. Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. Přesně toto přísloví se týká i zvukaře, který si plete řádné a někdy vzácně i důstojné zasedání zastupitelstva s estrádou. Pánové by si měli uvědomit, že i audiopřenos je vizitkou vedení města. Neustálé a někdy i dlouhéééé výpadky mohou být někým chápány i jako cenzura, ale mám-li být objektivní, tak zatím to tento důvod asi nebude. To by totiž těžko byly slyšet zmíněné jemné narážky, ze kterých začíná být zjevné kdo a jak vlastně řídí naše zasedání. Vnímavý posluchač zřetelně slyší velmi vulgární poznámky typu "SER NA TO" a jiné směrem od místostarosty Hambálka ke starostovi ve chvíli, kdy reaguje na připomínku občana. Vášně našeho pana starosty je zjevně občas potřeba krotit, tohle ale asi není ta nejvhodnější forma. Za zmínku jistě stojí i rozhovor mezi p. ing. Hnilicovou a panem starostou, když se dotyčná chystá přednést velmi důležitý bod finančních záležitostí. Zde paní inženýrka prohodí, že nebude odpovídat na žádné dotazy a pan starosta se smíchem odpovídá, že to nevadí, odpovíme tedy v zákonné lhůtě. Poté se tomu oba velmi srdečně smějí. Najdete tam více takových poznámek, které posluchači ani zúčastnění zastupitelé neměli slyšet. Je to další ukázka arogance a pohrdání nejen veřejností. Nejhloupější na celé věci je fakt, že všechny tyto chyby vznikají tzv.zevnitř, kdy technikům trvale vnucuje svoji erudici kolega, který si asi opravdu plete zasedání zastupitelstva s hasičským bálem. Samotný přenos ven a profesionální provázanost s youtube.com je nepochybně perfektní a zcela bez závad - ty si všechny, jak už to tak bývá, vytváříme sami.

Typická ukázka spolupráce mezi starostou a Ing. Hnilicovou může do budoucna být ještě daleko významnější. Různé ty naše silové složky totiž informují v poslední době o sice utajované - leč stále pravděpodobnější - vynucené rezignaci tajemníka úřadu a pokud bude toto oficiálně oznámeno, tak nás nepochybně čeká pokus vedení města instalovat do jeho funkce právě tuto dámu. Nechci ale zase tolik předbíhat, třeba bude i zase nějaké to výběrové řízení, když už si to páni radní nanečisto vyzkoušeli po několika opravách na novém řediteli Regie. Nemůžeme přece očekávat nic jiného než objektivitu a transparentnost, tak se nechme překvapit.

Také se projednával již po několikáté (nikoli však za současného složení zastupitelstva) bezúplatný převod Červeného kostela do majetku města. Jelikož jsem byla i v minulosti jako host přítomna tomuto bodu, překvapením pro mě bylo náhlé rozhodnutí některých mých kolegů, kteří v minulosti byli zásadně, ale opravdu zásadně proti a dnes světe div se, jim to nevadí. Ale nakonec to dopadlo dobře a to tak, jak jsem si vždycky přála. Památky tohoto typu by neměly s nezájmem ležet ladem, jako je to u spousty jiných. Vždyť i to jak se chováme k památkám, je vizitkou nás všech ve Varnsdorfu. Jen mne nutně zarazilo, že se k věci nijak nevyjadřoval druhý pan místostarosta, který řeší finance zřejmě jen pro některé kostely. Celá věc je o to podivnější, že naše média nás dosti často a právem informují, co všechno požadovaly a také bohužel dostanou naše církve a zřejmě jsou tedy pro ně důležité lesy, různé lukrativní pozemky, cenné obrazy a semtam třeba i nějaký ten zámek či statek, ale co by si chudinky církve počaly s kostelem, že ? Těch je zjevně asi moc a stejně jsou tak nějak čím dál prázdnější.

Jak jsem již zmiňovala v předchozí informaci, budu se ještě podrobně zabývat návrhem vyhlášky o místním poplatku ze psů. Učiním tak formou řádného a oficiálního podkladu pro jednání rady města a chci proto všechny čtenáře touto cestou vyzvat k zaslání všemožných připomínek. Vadí mi, a mimo jiné chci využít, že zjevně nikdo nedokáže ve skutečnosti zdůvodnit, proč jsou poplatky rozdílné a jsou vyměřovány klíčem zcela zjevně nesmyslným. Posuďte sami. Dům se dvěma byty se řadí do kolonky 200,- za psa a dům se třemi byty již do kolonky 800,- za psa. Nikoho pak nezajímá, že dům má svou zahradu, prostě je tam víc bytů než dva - a tak poplatek bude vyšší. Pochopila bych, kdyby panelákoví pejskaři platili 800,- za předpokladu, že za ně musí někdo na náklady města výkaly uklízet a nebo kdyby na sídlištích byly speciální odpadkové koše a někdo by je musel vyvážet a pravidelně zásobovat PVC sáčky, což je v jiných městech zcela běžné, ale u nás se NIC z toho neděje. Proto jsem přesvědčena, že poplatky by měly být jednotné optimálně tedy asi ve výši 200,- až 240,- za psa a naprosto bez rozdílu. Tím se také odbourá nešvar na který poukázal jeden z kolegů, že někteří majitelé psů nahlásí psa ke svým rodičům či prarodičům(důchodcům) z důvodů nízkého poplatku. 

S využitím svého práva na informace se také zastavím u začínající velké kritiky hospodaření našeho divadla, která byla v zárodku umlčena s tím, že jeho pan ředitel a kolega zastupitel v jedné osobě nám předloží do příště všechna úsporná opatření, která nám prý zaručí, že průběžná a stále rostoucí ztráta bude do konce tohoto roku odstraněna a skutečně tak již učinil. Nevím jestli už někdy nějakou takovou zprávu psal a jestli ano, tak se jen divím, jak mohla projít. Zmíněná zpráva totiž obsahuje poměrně velký počet popisných opatření, ze kterých však téměř žádné není vyčísleno, což by formou kvalifikovaného odhadu nemohl být ani ten nejmenší problém. V podstatě jediná čísla ve zprávě jsou sebeoslavné výčty - kdo a na co přispívá sponzorsky. Nic proti tomu, to je opravdu chvályhodné, ale vyčíslenou bilanci dokládající, že na konci roku bude slíbená nula, nikde nevidím. Nejlíbivější z chystaných opatření je nepochybně snížení platů všem zaměstnancům či spolupracovníkům, budu se ale velmi důrazně ptát, zda přitom snižování nezapomněl pan ředitel na sebe, když na jeho mzdě se nepochybně dá ušetřit podstatně více než na jakýchkoli ostatních.

I nadále budu samozřejmě prosazovat požadavek na trvalou změnu programu jednání ve věci pozdějšího začátku a naopak absolutního předřazení stížností, připomínek a podnětů občanů jako první bod jednání zastupitelstva. Pikantní na prozatím neúspěšném hlasování o těchto bodech, kdy se ke mně postupně přidávají i další kolegové, je skutečnost, že někteří chodí na jednání zastupitelstva pozdě, a stává se jim to i opakovaně. To samo o sobě je důvodem k pozdějšímu začátku a jistě mne podpoří, aby pak už pozdě chodit nemuseli. A také budu doufat, že si postupně budou více a více uvědomovat, že by nás občané měli doslova řídit, proto nás také volili a opravdu to nemá být naopak. Stejně tak chci věřit, že i pan starosta - i když to ještě bude asi hodně bolestná převýchova - nakonec musí pochopit, že zastupitelstvo řídí jeho a ne opačně, jak mu zřejmě slibovali. Některým kolegům se to už zjevně daří, a tak to snad pochopí i vcelku. Když nám neustále dává najevo, že rozumí úplně všemu - jak často sami slyšíte - tak by se i tohle mohlo podařit.

Je mi zcela jasné, že velká část čtenářů, včetně těch z naší radnice, ode mne očekává i informaci o mém dalším postupu ve věci neoprávněného podání trestního oznámení na moji osobu ze strany pana starosty a někteří o něm na svobodné internetové síti začínají hovořit jako o městském udavači "number one", ale klidně ještě chvilku vydržte. Můj postup bude nepochybně vycházet z toho, co jste sami slyšeli a někteří dokonce v přímém přenosu a chci moc poděkovat za všechny ty kladné a povzbudivé reakce, které následovaly. Všechny mohu ujistit, že zastrašena nejsem ani trochu i když je mi zcela jasné, že snahy mne umlčet se budou spíše stupňovat, ale to mne vždy jen opakovaně utvrdí v tom, že dělám přesně to, co naše město už strašně dlouho potřebovalo. Za velmi významné považuji zejména přiznání, že důvodem nebyla má zcela oprávněná kritika vedení města, ale zcela pravdivá a korektní informace vůči skutečnému a hlavnímu zaměstnavateli našeho pana starosty, který ač "uvolněn" pracuje pro své město jen tak bokem, když jej zrovna v bance nepotřebují.

 

Úvodní zpráva z devátého jednání zastupitelstva

Na jedné straně mohu být spokojena, že se podařilo některá podivná rozhodnutí alespoň odložit na příští jednání a také z toho, že můj zcela oprávněný požadavek na trvalou změnu programu jednání ve věci pozdějšího začátku a naopak absolutního předřazení stížností, připomínek a podnětů občanů jako první bod - získává čím dál více zastánců mezi kolegy, a to i přesto, že si pan starosta soustavně plete tak základní pojmy jako jednací řád a program jednání a k tomu si občas přivlastňuje práva návrhové komise a pokouší se suplovat její činnost. K tomu lze považovat za velmi pravděpodobné, že svoji práci zjevně odvádí i mé poctivě psané informace publikované před jednáním zastupitelstva a některé nehoráznosti jsou raději předem staženy z programu.

Na některé věci jsem dle svého čistého vědomí a svědomí alespoň upozornila. Občas řešíme i pozitivní a pro město skutečně prospěšné aktivity jako například dobrovolný svazek obcí Tolštejn, ale dopouštíme,  aby ve stanovách " prošla " zjevná chyba, kdy není pamatováno na případné odvolání předsedy či místopředsedy celého svazku, pokud by dotyčný pozbyl mandátu starosty či místostarosty ve své obci. Poslechem této debaty snadno zjistíte, že si diskutující mimo jiné pletou funkce starosty a předsedy spolku. Velmi disproporční jsou i podíly nákladů jednotlivých obcí, jejich skutečné velikosti a síly jejich hlasu při valné hromadě svazku. Stejně tak se s nepochopením setkal můj naprosto logický požadavek, aby všechny kapitoly městského rozpočtu, které nejsou programově sezonní a překračují k aktuálnímu datu míru čerpání o více než deset procent, byly automaticky spojeny s povinností řádného a podrobného zdůvodnění. Považuji to za zcela samozřejmou zásadu pro každého, kdo chce být dobrým hospodářem.

Velmi podrobně byly díky mé iniciativě probírány obě vyhlášky týkající se psů. Pravidla pro jejich pohyb byla odsouhlasena možná až příliš překotně, ale není sporu o tom, že tato vyhláška je velmi potřebná. Naopak s ní docela úzce související vyhláška o změně poplatků byla "odsunuta" na příští zasedání zastupitelstva. Protože se trochu naplnily mé obavy, že někteří kolegové hledí na tyto docela vážné zásahy do práv a povinností našich spoluobčanů pouze svýma očima a nikoli z pozice zastupitelů - některé poznámky našeho pana starosty byly doslova směšné - nikoli ale humorné. Jemu však zřejmě připadaly vtipné, protože se jim také jako jediný sám smál. Na základě této proběhlé diskuse - nediskuse však budu pozitivní a předložím v dostatečném předstihu všechny připomínky a podněty k této vyhlášce, aby je příslušné městské odbory mohly - pokud jim to rada dovolí - v navrhovaném textu zohlednit.

Velmi kriticky vnímám skutečnost, o které jsem zastupitelstvo informovala a která se týká toho, zda si umíme nebo neumíme ohlídat elementární pořádek v městských parcích. Když už se nám zjevně nedaří některé spoluobčany umravnit platnou vyhláškou, která mimo jiné zakazuje alkohol na veřejnosti a každý víkend jsou městské parky plné nedopalků, odpadků, rozbitého skla a občas i zjevně použitých injekčních stříkaček, tak jsme povinni řešit alespoň následky této naší neschopnosti. V době dovolené pana starosty i místostarosty jsem vyjednala překlenovací opatření, aby naše technické služby zajistily alespoň v ranních hodinách víkendových dní úklid tohoto svinstva. Vše fungovalo, ale po návratu našich čelných reprezentantů jsem dostala ujištění, že to bude vyřešeno jinak a výsledek se dostavil - už to zase nejde.

V závěru jsem informovala kolegy o skandální skutečnosti, kdy na mne starosta podal trestní oznámení, které již bylo odloženo a také o tom, že si na základě tohoto jeho hloupého a poněkud zoufalého kroku umím představit, jaké metody mohou být uplatňovány vůči kolegům. Aniž jsem jej k tomu vyzývala, tak se iniciativně přiznal, že jeho hlavním motivem byl můj dopis adresovaný vedení ČSOB. Mé zcela oprávněné a podložené výroky na zastupitelstvu či na těchto stránkách tedy zjevně byly vedlejší. Po pro něj již běžné porci arogance a vyhrožování, co by všechno mohl, se následně zase div nerozplakal, jak je smutné žít ve státě, kde pana starostu odmítne poslechnout státní zástupce. Chápu, že v atmosféře v jaké byl vychován, by se něco takového nemohlo stát a když tehdy soudruzi rozhodli, tak tedy bylo rozhodnuto. V závěru svého dalšího sebeodhalení pak pravil, že si sháním informace na jeho ostatní kolegy - doslova cituji -´´v silových složkách tohoto státu, to znamená i u policie...´´.

Takže jistě všichni chápete, že jako samoživitelka a OSVČ si občas zavolám nějakou tu silovou složku a oni se mohou přetrhnout, aby mi dodali informace na pana starostu a další jeho kumpány. I když by se tomu normální člověk jenom smál, tak je zcela jednoznačné, že na základě těchto veřejně prezentovaných nehorázností budu muset podniknout minimálně informační a publikační kroky, o kterých podám podrobnou informaci na těchto svých stránkách hned v příštím týdnu. V samém závěru pak už chci jen všechny čtenáře požádat, aby si poslechli oficiálně zveřejněný záznam z jednání a především pak tuto pasáž, která začíná v čase 3:31:05. Těchto pár minut každému o kvalitách, charakteru, ale také inteligenci našeho pana starosty řekne prakticky vše a je to pro mne moc důležité, aby pak byly co nejlépe pochopeny kroky, které budou následovat...

 

Před devátým jednáním zastupitelstva

Prázdniny skončily a blíží se další jednání zastupitelstva a zároveň také brzy dovršíme první ze čtyř let volebního období a to jsou hned dva důvody, proč si myslím, že je nutné sledovat jednání se zvýšenou pozorností. Rozhodně se budu chtít dozvědět, jak probíhala o prázdninách zasedání Rady města a samozřejmě budu chtít objasnit i některá rozhodnutí a konkrétní kroky z tohoto období. Dále budu určitě požadovat informace o ukončeném výběrovém řízení na ředitele Regie, zdůvodnit rozhodnutí výběrové komise a očekávám, že nám nový ředitel bude i řádně představen.

Poměrně široká je i programová agenda, velmi významným bude rozhodnutí o případném bezúplatném převodu objektu i pozemku Červeného kostela do majetku města. Budu samozřejmě chtít znát historii této nabídky, ale vnímám ji zároveň jako velmi zajímavý vhled do uvažování kolegů zastupitelů ve vztahu ke svému městu. Pozornost si určitě zaslouží i dobrovolný svazek obcí, který nepochybně může být přínosem, ale jeho stanovy by měly být poněkud zpřesněny.

Za naprostou nehoráznost pak považuji neuvěřitelné a hloupé vměšování se paní ombudsmanky do městské vyhlášky, kdy i ministerstvo vnitra potvrdilo, že není v rozporu s naším právním řádem. Pokud její úřad nemá nic jiného na práci, pak je nadbytečný. Velkou míru pozornosti si ale zaslouží novelizace vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů a stejně tak vyhláška o změně poplatků za ně. Je nepochybné, že se dotýká velkého počtu našich obyvatel a nepřímo pak vlastně prakticky všech. Pevně věřím, že obě tyto vyhlášky budou projednány podrobně a také, že kolegové budou schopni uvažovat jako skuteční zastupitelé a nerozhodovat se pouze dle vlastních osobních postojů. Dosti kriticky vnímám poněkud nehospodárný způsob vedení divadla a stejně tak další požadavky různých věčně hladových umělců.

Jak jsem slíbila již před prázdninami, tak budu i nadále usilovat o pozdější hodinu začátku jednání zastupitelstva, aby se tak stalo ještě přístupnějším pro větší část spoluobčanů a ve stejné logice bych ráda dosáhla toho, aby každé zastupitelstvo začínalo připomínkami, náměty a podněty zastupitelů a občanů. Je na místě si připomenout slib zastupitelů, že budeme pracovat  pro občany tohoto města a to by mělo být dáno právě tím, že nás budou v první řadě zajímat jejich problémy a připomínky, vše ostatní může počkat. No a samozřejmě také nemohu přejít mlčením reálnou situaci, kdy starosta města podává neoprávněné trestní oznámení na zastupitele a stejně tak je nutné požadovat vysvětlení i k některým dalším nejasnostem v hospodaření města.

 

Program IX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. září od 15:00 hodin ve studentském centru Střelnice

 

Program jednání:
1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 895 a části p. p. č. 894/1 vše v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2666/5 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3173 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 5994/1 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3354 a části p. p. č. 3355/1 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na prodej p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf

1.08 Nabídka bezúplatného převodu – Červený kostel ve Varnsdorfu

1.09 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé 

3.01 Stanovy dobrovolného svazku obcí Tolštejn

3.02 Zpráva o šetření dozorové činnosti Ministerstva vnitra

3.03 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

3.04 Žádost o schválení finanční výpomoci na projekt 200 let Vincenze Pilze

4. Finanční záležitosti 

4.01 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze psů

4.02 Odpis pohledávek

4.03 Rozbory hospodaření města Varnsdorf k 30.06.2015

4.04 Plnění příjmů a výdajů města Varnsdorf k 31.08.2015

4.05 Žádost Nadačního fondu Hrádek-Burgsberg Varnsdorf o účelovou neinvestiční dotaci

4.06 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2015

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr
 

TOPlist