Varnsdorfské radary

Na úvod si dovolím podotknout, že nemám žádný zájem na výsledcích měření rychlosti v našem městě, nebyla jsem vyzvána k zaplacení pokuty a pokud vím, radary mě nikdy nezměřily nad povolenou rychlost.

Proč se tím zabývám je fakt, že ctím zákon a práva všech. Zákony musí dodržovat všichni – lidé, řidiči, firmy, ale také stát, kraj, město. Pak je tu ještě jedna věc, která se změnila po revoluci a platí v celém vyspělém demokratickém světě: Soukromé subjekty ( lidi a společnosti ) můžou dělat vše, co není zákonem zakázáno, stát a samospráva, potažmo jejich úředníci vše, co je jim zákonem dovoleno.

Dodržovat rychlost se musí, vyšší rychlost je zákonem zakázána, měřit ji a vybírat za překročení město může a to ale pouze v mezích zákona. O vlivu rychlosti na bezpečnost provozu nemá vůbec smysl se bavit, všichni to známe a pokud radar přispívá k bezpečnosti na silnicích, má mou plnou podporu.

A zde je ten rozpor. Město pořídilo radary smlouvou, která odporuje zákonu, aby si vynucovalo dodržování jiného zákona. To je to, co mi vadí, to je to, do čeho má mluvit opoziční zastupitel i pár dní před koncem mandátu.

Smlouva o nájmu radarů vznikla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, tj. do 1 mil. korun a byla vysoutěžena a podepsána v roce 2017. Nebudu se zabývat zcela evidentně nesprávným určením ceny, technickými detaily, ani tím, zda o radarech mělo či nemělo rozhodovat zastupitelstvo, nebo jen rada, nebo jen starosta. To je podružné. Důležité je, alespoň podle mě, že smlouva svým principem odporuje zákonu. Silniční zákon v § 79a, odst. 1) umožňuje provozovat pro město radary prostřednictvím soukromého subjektu, ale současně je striktně dané, že tento soukromý subjekt nesmí být hmotně zainteresován na výsledcích měření. A to je kámen úrazu. Cena stanovená ve smlouvě je 300 Kč za každé naměřené překročení rychlosti.

§ 39 Občanského zákoníku jasně uvádí, že právní úkon odporující zákonu je neplatný. Čili smlouva odporující zákonu je neplatná, soukromá firma měří rychlost neoprávněně, město nemá žádnou legální informaci o vaší rychlosti a tudíž nemůže pokutovat. To není nová informace. Nejvyšší správní soud se takovým podnětem zabýval opakovaně např. již v roce 2008, nebo 2014. Pro ty, kteří rádi prověřují a třídí informace, je to rozhodnutí NSS 9As185/2014-27, nebo  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 10 As 107/2018 - 36. Tam se dočtete i o předešlých rozhodnutích, je volně dostupné na internetu. Nutno podotknout, že obdobnou chybu udělal Rumburk a po zjištění chyby okamžitě vycouval a odstoupil od smlouvy. Co nato vedení Varnsdorfu? Vypsalo novou, pro jistotu neveřejnou soutěž v srpnu 2018  - Systémové číslo VZ: P18V00000021 - za stejných protiprávních podmínek odměny za každé naměřené překročení rychlosti. Deset let po jasném verdiktu NSS to ve Varnsdorfu zkusíme znova! A opakovaně!

Co s tím?

Jsou dvě roviny: morální a právní.

Morální je jednodušší, nestuduje se na fakultě, učíme ji i děti. Chyba se stala, co naděláme.

Jak by to mělo vypadat dám do kvízu.

1, Firma s radary vrátí všechny peníze, co dostala od města za neplatnou smlouvu?

2, Ti, co to způsobili, se omluví za svůj přešlap a zaplatí škodu?

3, Město vrátí zaplacené pokuty řidičům?

Vyhodnocení: 3x ANO – jste neuvěřitelný optimista z krajiny pohádek

2x ANO – jste opatrný optimista

1x ANO – jste docela reálný optimista

Bez ANO – vítejte v ČR, jste tady doma

Druhá rovina je právní.

Zaplacené pokuty jsou konečné, platné a nedají se zpětně vymáhat, i když byly dány neoprávněně. Z neplatné smlouvy si město může nárokovat vrátit plnění ( zde je důležité slovo může ), nicméně firma pravděpodobně bude chtít uhradit své náklady a pravděpodobně půjde i do soudního sporu ( zde je to moje konstrukce, je jasné, že za cizí firmu nemůžu mluvit). No a konečně je možné požadovat náhradu škody po lidech, co to způsobili, ale nevím nic o složení příštího zastupitelstva. Je docela nepravděpodobné, že pokud tam zůstanou stejní lidi, tak odhlasují zaplacení škody sami sobě. Takže je možné, že to zaplatíme my všichni a odsouhlasíme si to volbami.

Psala jsem nejdřív krátkou zprávu o radarech na svém profilu na Facebooku. Děkuji všem za jejich reakce. Těm, kterým to vadí stejně jako mně i těm, kteří se mnou nesouhlasí a vidí v tom předvolební boj. S oběma souhlasím. Zastupitel má hájit zájmy svých voličů a občanů. Já to budu dělat do posledního dne, do poslední hodiny svého mandátu. Volby jsou mezníkem, kdy volič dá vysvědčení svému zastupiteli. Zda dá důvěru tomu, kdo hájí jeho práva a zákony, nebo podpoří toho, kdo pro peníze na zákony kašle a klidně okrade vlastního voliče. Tak pojďte volit a vyberte! Kdo nevolí, podporuje ty, co nechce.

 


 

Komunální volby 2018

 

Vážení přátelé, voliči, představuji své spolupachatele, kteří se podíleli na našem společném volebním programu. Nutno podotknout, že nikomu z těchto lidiček nechybí odvaha se naplno pustit do těžkého boje s větrnými mlýny. Každý z nich věděl již dopředu, co takový boj může mít za následky. Byla jsem pro ně konkrétním příkladem. Děkuji tímto všem dvaceti občanům našeho města za kuráž a přeji nám všem hodně štěstí.

 

JDEME DO TOHO - POJĎTE S NÁMI

VOLTE ČÍSLO 10 !

Varnsdorf pro Varnsdorfské i Studánecké, ne pro pár lidí z radnice a pár vyvolených. Město je tu pro své občany a pro podnikatele, kteří poskytují služby a pracovní místa. Je nejvyšší čas radikálně změnit politickou kulturu a komunikaci s veřejností, přestat se zabývat tím, co chce několik vyvolených a začít trpělivě a pokorně poslouchat lidi.

Pryč s protekcí, všichni musí mít stejná práva, ale i stejné povinnosti. Pro všechny občany musí platit stejná práva a povinnosti, každému musí být „měřeno stejným metrem“. A to ať přijede na radnici v BMW, v Mercedesu nebo v oprýskané Škodovce či na kole. Nikdo nesmí parazitovat na práci druhých, pro nikoho nesmí existovat neoprávněná privilegia. Prodavačka poctivě pracující celý den v hypermaketu by se měla mít lépe než ten, kdo si vyřve podporu.

Jsme občané Varnsdorfu Podporujeme a budeme podporovat projekty varnsdorfských podnikatelů, malých i středních, které přinesou práci, pracovní místa a zvýší atraktivitu města pro Varnsdorfáky i pro turisty. Musíme vytvořit podmínky jak pro varnsdorfského hospodského, tak i pro řezníka nebo květinářku.

NE!!! Omezování zdravotní péče. Varnsdorf se zapojí do boje za zachování dostupnosti a kvality zdravotní péče spolu s ostatními starosty šluknovského výběžku.

Méně peněz na zbytečné granty, méně poplatků pro lidi. Prosadíme snížení, případně postupně zcela zrušíme místní poplatky (popelnice) pro občany města. My, Varnsdorfáci a Studánečtí, musíme získat pocit, že o nás naše město stojí a vytváří pro nás co nejlepší podmínky pro život i pro podnikání. Radnice se musí naučit efektivně hospodařit s penězi a nenechávat si od svých občanů platit za to, o co by se měla starat sama.

NE bombastickým investicím pro efekt do novin, co pouští žilou městské kase. Důležitá je průběžná údržba a dílčí investice, nikoliv následně vyvolané velké náklady v důsledku zanedbání řádné péče. Majetek města, který nedokážeme sami efektivně využívat, nabídneme k pronájmu, případně k prodeji.

Úředníci pro lidi a ne lidi pro úřad, z městských firem vymáčkneme maximum. Prioritou je pro nás efektivní a průhledné fungování radnice a všech městem zřizovaných organizací. Od pracovníků těchto subjektů očekáváme a budeme vyžadovat maximální vstřícnost a minimum byrokracie.

UDĚLÁME PRO SVÉ MĚSTO, CO OSTATNÍ JEN SLIBOVALI !!!

 

 


 

Žádost o přešetření možné trestní odpovědnosti – dražby bytových domů

 

Ve své informaci ze třicátého jednání zastupitelstva jsem upozornila, že pro mne velmi podivná účast města v elektronické dražbě se snahou o nákup panelových domů v Hrnčířské ulici, je provázena řadou otázek, které mohou vyvolávat nejrůznější podezření. Na naše poměry už velmi nestandardní bylo samo odsouhlasení tohoto záměru, když pro něj hlasovala vůbec nejtěsnější možná většina kolegů. Jak se každý může snadno přesvědčit poslechem poměrně široké diskuse, která tomuto hlasování předcházela, byla jasně patrná snad až zběsilá snaha našeho starosty o to, aby si mohl za peníze nás všech hezky zalicitovat. Prakticky na žádnou z mých otázek či připomínek nebylo reagováno a tentokrát jsem v tom nebyla zdaleka sama.

To jsem ještě netušila, že touha zúčastnit se dražby je až taková, že rada města, která se sešla čtrnáct dní poté - svévolně a jasně v rozporu s platným usnesením zastupitelstva - rozšíří platnost svého pověření k dražbě o jiný (neschválený) kalendářní den, což je jasný důkaz snahy o účast v těchto dražbách za každou cenu. Celá aktivita je o to podivnější, že se město nakonec nestalo vydražitelem ani jedné z těchto nemovitostí. Je však velmi pravděpodobné, že celý průběh dražeb byl touto účastí výrazně ovlivněn - a to včetně vlivu na konečnou cenu. Asi každý soudný občan našeho města proto pochopí, že jsem považovala za svoji povinnost požádat o přešetření možné trestní odpovědnosti všech zúčastněných. Níže uvádím celý text této mé žádosti, kterou od dnešního dne považuji za veřejnou a současně chci celou naši veřejnost ujistit, že se i nadále budu velmi důsledně zajímat nejen o probíhající šetření - ale i o všechny další okolnosti včetně identity konečných vydražitelů a samozřejmě o nich informovat. 

 

Žádost o přešetření možné trestní odpovědnosti – dražby bytových domů

 

Dne 30.11. 2017 odsouhlasilo zastupitelstvo města Varnsdorf na svém řádném zasedání účast města na veřejných dražbách dvou panelových domů v ulici Hrnčířská č.p. 2725 a 2726. Stalo se tak těsnou většinou jednoho hlasu po docela vyhrocené diskusi, kterou doporučuji velmi pečlivé pozornosti - stejně tak jako konečné hlasování. Sama skutečnost, že někteří kolegové, kteří v roce 2006 odsouhlasili prodej těchto nemovitostí a nyní potvrdili snahu o jejich odkoupení je pozoruhodná, ale podstatně významnější je až úporná snaha některých kolegů v čele s panem starostou o kladný výsledek hlasování. Sama za sebe jsem výslovně upozornila na řadu zvláštních okolností spojených s tímto pokusem o majetkový převod. 

Samotné dražby pak proběhly ve dnech 27. a 29. 12. 2017 v utajeném režimu a jejich průběh ze strany městského úřadu byl kontrolovatelný pouze radou města. V době jejího konání je její průběh veřejně přístupný i pro nedražitele – samozřejmě bez možnosti identifikace jednotlivých dražitelů. Řádně zveřejněné usnesení, které je dostupné na stránkách města, výslovně uvádí, že zastupitelstvo odsouhlasilo účast města v této dražbě pro den 27.12.2017 a jakýkoli zásah města do průběhu dražby, která proběhla dne 29.12.2017 by tudíž měl být považován za nezákonný. Nic na tom nemění ani jednání rady města dne 14.12. 2017, které již odsouhlasilo bez rozhodnutí zastupitelstva termíny oba. Tato nejsnáze prokazatelná skutečnost ovšem není zdaleka jediným důvodem k podání této mé žádosti.

Výsledek obou těchto dražeb je veřejně znám - i když teoreticky ještě může dojít k tzv. předražení. Pracovníky městského úřadu mi bylo potvrzeno, že ani v jedné z nich se město nestalo budoucím nabyvatelem těchto nemovitostí. Zdálo by se tedy, že není co zkoumat, ale pravý opak je pravdou. Ve výsledcích obou dražeb i jejich samotném průběhu je celá řada nejasností. Nemovitost s vyšší odhadní cenou byla vydražena za méně a naopak. Sám systém průběhu elektronických dražeb obecně neumí zamezit možnosti paralelní domluvy jednotlivých dražitelů alternativní cestou (mobily či sociální sítě a podobné prostředky). Případný únik informace o nepřekročitelné výši příhozu ze strany města dostupné všem členům rady představuje potenciálně rozhodující výhodu pro ostatní dražitele. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledná prodejní cena překročila cenu „vyvolávací“ v prvém případě o více než 3,6 mil. Kč a ve druhém případě pak dokonce o více než 6 mil. Kč (tedy téměř dvojnásobek nejnižšího podání) a navíc v tomto druhém případě s možnou nezákonnou účastí města, domnívám se, že je nutné všechny okolnosti průběhu těchto dražeb prošetřit velmi pečlivě. 

Dle mého mínění je nutno se zaměřit především na to, kteří členové rady města byli přítomni na jednání dne 14.12.2017, na kterém byla odsouhlasena nepřekročitelná výše příhozu a kteří o něm byli pouze informováni a kdy – a zejména pak na samotný průběh elektronické dražby v obou dražebních dnech, osobní přítomnost či nepřítomnost jejích členů v době konaní dražeb, identifikace a umístění příslušného počítače a mechanismus rozhodování o výši příhozů. Dále pak identifikovat všechny dražitele a zejména nabyvatele s nutným přešetřením na jejich případné vazby ke členům rady města či k původnímu majiteli dražených nemovitostí. Jedině pečlivým přezkoumáním všech těchto záležitostí lze vyvrátit nebo naopak potvrdit všechna výše uvedená potenciální podezření.

Velmi podstatnou skutečností pro samotné požadované přešetření trestní odpovědnosti je i již zmíněná nepřekročitelná výše  příhozu, která mi v tomto okamžiku není známa a na městském úřadě mi bylo sděleno, že bude k dispozici až po dalším zasedání rady města, které je plánováno na den 11.1.2018 a stejně tak i informace, jestli byla v průběhu dražby tato výše využita v celém rozsahu. Nemám potřebu v tomto případě trvat na svém právu zastupitele být seznámena s obsahem zápisu z jednání rady města, který je jinak až na uvedené číselné údaje veřejný – a to především proto, abych předešla případné manipulaci s jeho obsahem. Ze stejného důvodu považuji obsah této žádosti až do tohoto data za neveřejný a den poté jej případně doplním.    

Při svém zcela nedostatečném právním vzdělání si netroufám posoudit přesnou paragrafovou klasifikaci možné trestné činnosti, ale jednoznačně považuji z pozice zastupitele za svoji povinnost požádat touto formou o přešetření možné trestní odpovědnosti všech zúčastněných, a stejně tak i ve věci proběhnuvšího platného hlasování, kterým nejtěsnější možná většina kolegů tuto případnou trestní odpovědnost pomohla legalizovat. Videozáznam ze všech jednání zastupitelstva i zápisy o hlasování jsou veřejně přístupnými dokumenty a věřím, že jako podklad pro zahájení požadovaného přešetření plně dostačují - pro případ jakýchkoli "úprav" či jiných nejasností mohu samozřejmě poskytnout kontrolní zvukový záznam.   

.........................................................

Lenka Juricová, č. OP -xxxxxx, bytem, xxxx, 407 47 Varnsdorf

 

Doporučené materiály k bezodkladnému zajištění v elektronické podobě z oficiálních stránek města ještě před jejich úředním vyžádáním jsou:

oficiální zápis z citovaného jednání zastupitelstva ze dne 30.11.2017, publikované s týdenním zpožděním na adrese 

www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/usneseni_zm/usneseni-z-xxx-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf-2.html

officiální zápis z citovaného jednání rady města ze dne 14.12. 2017 na adrese

www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/rada-mesta/usneseni_rm/usneseni-76-schuze-rady-mesta-varnsdorf.html

videozáznam z citovaného jednání zastupitelstva ze dne 30.11.2017 na adrese

www.varnsdorf.cz/cz/seznamy_zprav/aktualni_informace/xxx-zasedani-zastupitelstva-online.html

a údaje z oficiálních stránek www.drazby-exekutori.cz pod adresami 

www.drazby-exekutori.cz/DR010606/Drazba-bytoveho-domu-s-prislusenstvim-okr-Decin/

www.drazby-exekutori.cz/DR010609/Drazba-bytoveho-domu-s-prislusenstvim-okr-Decin/

 

adresováno :  doporučenou poštou Okresní státní zastupitelství Děčín, 

                                                  Masarykovo nám. 97, 405 90 Děčín 

                    doporučenu poštou  Policie ČR, Oddělení hospodářské kriminality, 

                                                  Kaštanová 301/2, 405 58  Děčín


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volební výsledky

K výsledku parlamentích voleb bych se ráda vyjádřila ve dvou rovinách. První je celorepubliková a ta druhá je z pohledu občanky a zastupitelky z našeho města. Považuji to za potřebné i proto, že opět tyto volby ukázaly, že nejenom Varnsdorf - ale i celý Šluknovský výběžek nebude zase mít v poslanecké sněmovně žádné přímé zastoupení. Když si srovnám jednoduché počty, tak mi nutně vyjde, že pokud je i nadále v sněmovně 200 poslanců, tak jeden každý z nich připadá na cca 50 000 obyvatel - a to je shodou okolností přibližně celkový počet obyvatel ŠV...

Celkový výsledek nepochybně svědčí o tom, že majitel ANO má velmi poslušné zaměstnance, ale naštěstí si drtivá většina občanů nemyslí, že by se stát měl řídit jako firma a už vůbec pak nehodlají být jeho zaměstnanci. Naopak se potvrdilo, že zcela oprávněné obavy mnoha občanů z migrčních hrozeb jsou významným politickým faktorem a stejně tak má zjevně hodně lidí vážné pochyby o funkčnosti Evropské unie a našem podřadném postavení v tomto uskupení. Chci ale poukázat především na pozitivní věci a zde je v prvé řadě nutno vyzdvihnout obrovský propad komunistických dinosaurů i když je zjevné, že jejich voliči přešli především do Čapího hnízda. Inu pamatujeme si, že StB bylo v podstatě vyšším levelem komunistů ...

Výsledek Pirátů a nakonec i vstup některých dalších poněkud exotických poslanců do sněmovny svědčí o tom, že v daleko větší míře než dříve promlouvají do volebních výsledků hlasy mladých voličů a nepochybně roste význam sociálních sítí při volební propagaci. To vše jsou velmi dobré signály a jsem moc ráda, že mladým lidem přestává být lhostejné, v jaké zemi žijí. Také je na místě pogratulovat a ocenit výsledek ODS, který jí pro nejbližší období dává velmi významnou strategickou pozici a z celkového výsledku je zjevné, že její reprezentanti jsou na poněkud vyšší úrovni než ti naši místní...    

Tím už ale přecházím k pohledu z úrovně našeho města. Zde si nutně musím všimnout, že z našich více než 12 000 voličů ocenilo nepráci našeho starosty pouhých 727 lidí, což tedy pro něj opravdu moc lichotivé není a ještě více to vynikne ve srovnání se smutným a bohužel zatím stále docela velkým počtem hlasů pro ANO, kdy ale v celém Varnsdorfu nestál více než dvěma třetinám vlastních voličů ani za ten kroužek. Objektivně ale musím konstatovat, že ostatní kandidující z našeho zastupitelstva dopadli ještě mnohem hůře a o kvalitách kolegy Šimáka svědčí hezkých 7 preferenčních hlasů - asi tedy nový agent 007 ...

Jsem velmi ráda, že se nenaplnily mé obavy, které nutně vyplývaly z některých předvolebních průzkumů a považuji za velmi pravděpodobné, že i další volby budou svobodné. Chci také opakovaně upozornit na fakt, že v našem kraji jsou zástupci ANO trvale na druhé koleji, a to i přes skutečnost, že krajské volby vyhráli s velmi podobným skóre jako tyto a v procentním přepočtu na mandáty jich v kraji získali zhruba stejně. Zkrátka a dobře - každý, kdo vyloženě nemusí - s nimi nějak nechce kamarádit. Při jejich přístupu k politice a při pohledu na ty z našeho města se tomu ani nelze divit ...

Závěrem bych chtěla touto formou zcela oficiálně oznámit, že právě tento celkový volební výsledek se pro mne stává pověstnou poslední kapkou k definitivnímu rozhodnutí, že za rok v komunálních volbách se opět budu s plnou vážností a odpovědností ucházet o hlasy všech našich voličů a pevně věřím, že dokážu postavit natolik funkční tým, abychom si zasloužili takovou podporu, která povede k naplnění našeho volebního programu v celém rozsahu a ukáže nejen občanům našeho města, že komunální politika se dá dělat i poctivě a ku prospěchu všech obyvatel a že politik má občanům sloužit a nikoliv naopak... 

O propadání hlasů ve volbách
 
Dnešní pátek třináctého je možná to nejlepší datum k úvaze o nadcházejících volbách, protože při současném stavu naší politické scény asi nelze očekávat nic, co by člověka potěšilo. Ale chtěla bych reagovat na množící se dotazy, koho vlastně volit i když plně chápu, že se lidem k volbám více a více nechce. Nic to ale nemění na tom, že jejich výsledek může další vývoj v naší zemi ovlivnit až tak, že je zde riziko ztráty svobody a demokracie. Pokud by výrazně zvítězily subjekty, které slouží svým zakladatelům a nikoliv veřejnosti, tak by také žádné další volby už nemusely být svobodné. 
 
Také je velmi pravděpodobné, že ten skutečný - matematicky vyjádřený - výsledek sám o sobě vůbec nemusí být odpovídající reálnému rozložení rozhodování voličů. Ve skutečnosti se na tom opravdovém výsledku - což je počet mandátů ve sněmovně - bude v obrovské míře podílet počet propadnutých hlasů. To jsou všechny ty, které budou odevzdány stranám, které pak nepřekročí pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. To pak může velmi snadno způsobit, že se tam ocitnou pouze čtyři politické subjekty a opačným extrémem je až jedenáct politických stran. Oba tyto extrémy mohou vzniknout při jen velmi málo odlišném volebním výsledku jako takovém. 
 
Každý asi uzná, že hlasovat proti něčemu je stejně legitimní jako hlasovat pro. Ve volbách je to ale složitější, protože každý propadnutý hlas totiž bude rozdělen právě mezi ty subjekty, proti kterým byl zdánlivě namířen. Volby prostě nejsou jenom o tom, koho tam chceme vidět, ale také někdy možná ještě více o tom, koho tam nechceme. Nelze však hlasovat proti někomu, ale vždy jen pro někoho. Jediný způsob jak vyjádřit protihlas je poctivě a pečlivě si vybrat subjekt co nejvíce opačný, ale současně si být jist, že je z těch, které onu pětiprocentní bariéru překročí. Žádný jiný způsob není. 
 
V každém případě chci výslovně poprosit všechny své příznivce, aby k volbám šli. Přiznávám se, že ve zdánlivě nepřeberné nabídce kandidujících je i pro mne velmi obtížné si vybrat. Pohled na naši končící sněmovnu je opravdu velmi smutný. Po volbách by ale mohl být ještě mnohem horší. S jistotou ale vím, koho tedy nechci ani náhodou a vy všichni to víte také. V politice se bohužel zcela běžné stává, že si člověk nemůže vybrat to nejlepší - ale někdy prostě jen to, co nejméně vadí. Čeká nás určitě velmi obtížné rozhodování, ale nevyužít svého volebního práva je zbabělost a také platí, že člověk pak trochu ztrácí právo politiky kritizovat a toho já se tedy rozhodně nikdy nevzdám ...   
 
Žádost o přešetření možné trestní odpovědnosti - služební cesta do Číny
Samozřejmě, že plním vše, co slíbím, ale také šetřím i v rodinném rozpočtu a když už se občas 
musím ze svého plnění předvolebních slibů zpovídat v Děčíně, tak jsem alespoň ušetřila na 
poštovném a žádost o přešetření možné trestní odpovědnosti ve věci služební cesty do Číny 
jsem doručila na státní zastupitelství přímo :
 
 
Padá nám vláda, otřásají se nám fotbalové rozpočty, ale to neznamená, že bychom si všichni
neměli plnit své povinnosti a pro nás všechny, kteří dostali svůj díl důvěry od voličů a lidí, kteří
nám věří, to musí platit násobně ...
 

 

 

Slibované se stalo skutečností. Dopis do ČSOB odeslán v pátek 24. 3. 2017

adresováno : John. A. Hollows generální ředitel a předseda představenstva

na vědomí : Ing. Pavel Kavánek, předseda dozorčí rady

Ing. Petr Knapp, člen představenstva

Ing. Petr Hutla, člen představenstva

Marcela Suchánková, člen představenstva a Vrchní ředitelka útvaru Lidé a komunikace

 

Vážený pane generální řediteli,

obracím se na Vás v prvé řadě s poděkováním, že jste alespoň částečně vyřešili poněkud bizarní situaci, kdy náš - zdůrazňuji, že uvolněný - pan starosta byl současně vedoucím Vaší pobočky u nás ve Varnsdorfu. Přetrvává sice stav, kdy je k zastižení i ve Vaší pobočce, ale umím si představit, že to jej ve Vašich očích spíše šlechtí a pokračující morální rozpor se statutem uvolněného starosty je spíše jeho a nikoli Váš problém.

Chci Vás však oslovit v trochu jiné souvislosti. Vaše zmíněná pobočka sídlí v památkově chráněné budově v centru města, která je součástí městského majetku a asi se shodneme v názoru, že je to pro ni velmi dobré využití. Město však z titulu její památkové ochrany na ni musí vynakládat nemalé prostředky ze svého rozpočtu a samozřejmě, že tyto peníze se pak mohou poněkud nedostávat v jiných rozpočtových kapitolách.

Před dvěma měsíci nám při jednání zastupitelstva bylo málem navrženo - v mých očích zcela jasně skandální - dotační dobrodružství s opravou této budovy a těsně před naším jednáním bylo z programu staženo pro jeho údajnou nepřipravenost.To zarazí už jen z prostého důvodu, že to byla právě městská rada se starostou v čele, kdo nám jej chtěl předložit. Takže se jeden týden předloží cosi ke schvalování a poté se zjistí, že to vlastně není připraveno. Potenciální problém však samozřejmě trvá.

Když jsem v této souvislosti navrhla - citujíce starostova vlastní slova o potřebě spolupráce se soukromým sektorem - ať se tedy vznese žádost na ČSOB přispět k opravě této památkové budovy, ve které sídlí, bylo mi sděleno, že už bylo požádáno o 40 000,- Kč /slovy čtyřicet tisíc/. To je tedy opravdu úžasné srovnání s tím, že bylo připraveno požádat nás o schválení téměř tří milionů - a to s následným doufáním, že možná dostaneme zpět dvě třetiny této sumy z kraje. Na okraj pak podotýkám, že v zastupitelstvu kraje hraje naše vedení nikoli druhé - ale spíše třetí housle. Současně dodávám, že tato - pravděpodobně nutná - investice má být určena skutečně jen na jedorázovou opravu a je nad rámec jiných běžných výdajů s budovou spojených.

Můžete samozřejmě namítnout - a budete mít pravdu - že jakákoli údržba kterékoli budovy je vždy věcí majitele a nikoli nájemce. Nebylo by nikterak složité doložit či prokázat, že v určité míře se na opotřebení budovy "podepsal" právě běžný provoz Vaší pobočky, a to především dosti částým parkováním aut Vašich klientů - ale i zaměstnanců - v místech, která pro takový účel nejsou úplně vhodná a ani dimenzovaná, ale to samozřejmě na výše uvedené odpovědnosti majitele a nikoli nájemce nic nemění.

Obracím se na Vás tedy spíše s prosbou a nikoli žádostí, zda by bylo možné zvážit a samozřejmě, že jen částečnou sanaci - našich nákladů, kterým se do budoucna z titulu řádného hospodáře nevyhneme - a to formou sponzorského daru či jakoukoli jinou vhodnou a třeba i daňově výhodnější formou. Činím tak z pozice zastupitelky a s plným vědomím, že v této věci se může náš pan starosta cítit ve střetu zájmů, ale tentokrát tedy spíše jeho osobních vzhledem k Vaší vzájemné pokračující spolupráci. Absolutně mi však nepřísluší jakákoli debata ani námět na výši Vašeho přispění, ale jistě se shodneme, že při Vaší mnou obdivované a kvitované výkonnosti a efektivitě by dar ve zmíněné výši Vaší pověsti v očích široké veřejnosti spíše uškodil než prospěl.

S úctou a pozdravem Lenka Juricová

 

Povolební gratulace s otazníkem i bez něj

I když si určitě často všimnete při sledování jednání našeho zastupitelstva, že tam občas neplatí zásady chování ve slušné společnosti, tak já je budu dodržovat vždy. A protože platí, že vítězům se sluší pogratulovat, tak si myslím, že je to plně na místě i z mé strany. Návazně na svůj vlastní odevzdaný hlas i své doporučení mám radost, že nepřišel vniveč a pevně věřím, že pan Šmíd bude zájmy našeho města v krajském zastupitelstvu hájit s plným nasazením a že nás o své práci bude i pravidelně informovat. Ráda bych tomu věřila i u dalších dvou kolegů ze zastupitelstva, kteří se do krajského zastupitelstva svezli na vlně vítězného hnutí, ale tuším, že od těch se budeme zase spíše dozvídat, co všechno nejde a co se vlastně tak nějak nedá ovlivnit. Nicméně má gratulace patří i jim.

V každém případě platí, že povolební situace, kdy v pětapadesátičlenném krajském zastupitelstvu jsou dva radní z našeho města a další spoluvítěz je sourozencem třetího, je zcela unikátní. Musíme tedy nutně očekávat, že to všichni skutečně pocítíme a že Varnsdorf už nebude na samém chvostu zájmů. Nemám nejmenší důvod korigovat svůj názor, že i když kraje mají kompetence velmi omezené, tak jako přerozdělovány dotačních peněz fungují znamenitě - tedy alespoň většina z nich. Také se díky tomuto výsledku konečně přesvědčíme, zda ono vítězné heslo, že bude líp, platí pro všechny občany nebo jen pro některé. 

I když má svou politickou logiku, že v řadě krajů to mohou zástupci tohoto hnutí mít těžké, tak v našem kraji si při tomto výsledku neumím představit, že by v počtu dvaceti zastupitelů neměli mít nad chodem kraje plnou kontrolu včetně postu hejtmana. Cokoli jiného by byla tak velká neschopnost, že si ji i přes své postupně sbírané zkušenosti a znalost konkrétních osob, neumím představit. Také jsem zaregistrovala, že jejich stávající uspokojení nad výsledkem plyne mimo jiné i z toho, že náš kraj už nebude řízen komunisty. Od jejich bývalého člena, který rozdává ty vítězné koblihy to sice zní podezřele, a to tím spíše, že krátce před volbami prohlašoval, že koalice s nimi mu nevadí - nicméně teď teprve uvidíme, co že tedy vlastně platí.

 

Závěrem se asi sluší doplit tuto gratulaci plnou očekávání i krátkým záběrem z naší nejsledovanější televize, a to dokonce z její hlavní zpravodajské relace ...

https://youtu.be/tkF3wx1ZKk0

 


 

Slíbená informace k nadcházejícím volbám

Možná to někoho překvapí, ale mé konečné rozhodnutí, jak naložím s nadcházejícími volbami, definitivně uzrálo až nyní, a to do značné míry na základě události, která s těmito volbami souvisí opravdu jen velmi vzdáleně. Onou pomyslnou poslední kapkou k ujasnění priorit se stal fakt, že z pohledu našich centrálních televizí je tou hlavní mediální událostí z našeho města za poslední rok asanace bytů na Kovářské. Definitivně se mi tak potvrzuje, že jsme i nadále považováni za ošklivé a špinavé město, o kterém se stojí zato zmiňovat pouze v takovéto souvislosti. S tím se nikdy nemohu smířit a vždy budu bojovat za to, abychom toto vnímání změnili.

Jak jsem již publikovala, tak prakticky ve všech volebních uskupeních, která kandidují v našem kraji do krajského zastupitelstva, se kandidáti z Varnsdorfu buď nevyskytují vůbec nebo jsou odsunuti někam do střední či závěrečné části kandidátních listin. Je to velmi nefér a vadí mi to dokonce i u těch několika málo konkrétních kandidátů, jejichž osobních kvalit si věru nemám důvod cenit. Jsem si ale poměrně jistá, že mezi těmi svými spolukandidáty nejsou o nic horší, než většina těch vysoko nad nimi a věřte mi, že preferenční hlasy to opravdu nevyřeší. Vzhledem k odhadnutelným výsledkům je to ještě více tristní, protože v tomto typu voleb rozhodují především voliči z těch opravdu velkých měst - z Ústí, Mostu, Teplic, Děčína a Chomutova. Tam žije totiž téměř polovina všech obyvatel - a tedy i voličů.  

Již jsem se vyjádřila, že kraje považuji za tu vůbec nejzbytečnější součást státní administrativy, která má minimum kompetencí pro skutečně samostatné rozhodování a primárně je to především aréna, sloužící ke rvačkám o přerozdělované peníze. Je důležité spolurozhodovat  o chodu svého města či obce a je veledůležité mít vliv na celostátní politiku a směrování země, ale o nic z toho v těchto volbách zase až tolik nejde. Budu mít proto plné pochopení pro snadno očekávatelnou velikou část spoluobčanů, kteří k těmto konkrétním volbám nepůjdou. Samozřejmě ale i v této souvislosti platí slova našeho pana prezidenta, že i ti, kdož nepřijdou, tak vlastně také volí.

Já však volit půjdu - i když to tentokrát nebude jen z důvodu obecné zodpovědnosti a trvalého přesvědčení, že svá práva má člověk také aktivně využívat. Bude to především proto, že cítím trvalou odpovědnost ke všem svým voličům - současným i budoucím - a ctím jejich většinou nevyslovovaný požadavek, že by měli vědět nejen to, jak jejich reprezentanti vykonávají dočasně svěřený mandát, ale měli by znát i veškeré jejich občanské a politické postoje. Bohužel ale zase jednou nezbývá než vybrat tu alespoň nejméně špatnou možnost mezi ještě horšími a tou je pro mne tentokrát ono poněkud bizarní uskupení SPD a SPO - i když se velmi obávám, že ani můj a ani případné vaše hlasy mu ke vstupu do krajského zastupitelstva  nepomohou. Chci ale ocenit, že na této jediné kandidátní listině ze všech, které jsme obdrželi, je kandidát číslo jedna z našeho krásného města a nejen to - umím si dokonce představit, že by v případě volebního zázraku naše zájmy skutečně hájil a že bychom o výkonu jeho mandátu také průběžně věděli ...


 

 

Blíží se říjnové volby ...

Dovolím si krátkou úvodní úvahu nad nadcházejícími volbami do zastupitelstva našeho kraje, ke kterým někteří spoluobčané půjdou ve dnech 7. a 8. října, tedy již za velmi brzkých šest týdnů. Trvalé ignorování Šluknovského výběžku - naše domovské město nijak nevyjímaje - se opět plně projevuje již v samotném složení kandidátních listin a i to je možná důvod, proč se s nimi nikdo u nás ve městě moc nechlubí. Přesto si však neodpustím pár úvah nad některými kandidáty se zřetelem na jejich dosavadní působení.

I když v našem kraji bude kandidovat až neuvěřitelný počet 23 nejrůznějších uskupení či hnutí a v nich jen několik málo skutečných politických stran - je to pořád o další 4 kandidátní listiny navíc ve srovnání s minulými volbami. Drtivou většinu těchto uskupení nelze brát vážně, a to především ze dvou důvodů. Buď jsou to zcela zjevně jednorázové účelové a někdy jen doslova místní party lidí, kteří to prostě jen zkouší a nebo historicky - promiňte silný výraz - profláknuté spolky, které prostě nemají absolutně žádnou šanci. Klidně si troufnu tvrdit, že ani na jedno procento platných hlasů, což je pro mne hranice politické směšnosti, nedosáhne polovina z nich a naopak reálnou šanci na překročení pětiprocentní hranice má v našem kraji pouze pět až osm kandidátek. Nebude to méně, ale nebude to ani více.

Pokud se na těchto kandidátkách vůbec vyskytují kandidáti z našeho města, tak jsou na velmi tristních pořadích, což svědčí o tom, že ani v těch svých politických objektech nejsou bráni příliš vážně. Pikantní pro mne je, že v několika případech jsou to kolegové z našeho zastupitelstva a tak se v souvislosti s jejich "prací" pro naše město ani nemohu příliš divit, že jejich šance jsou zcela minimální. Také to vysvětluje tu skutečnost, že se nikdo z nich doposud raději nepochlubil svoji kandidaturou. Týká se to ODS i ČSSD, které nepochybně v krajském zastupitelstvu budou, ale týká se to i hnutí ANO, které našeho pana starostu, jehož kvality zřejmě nepochopili, zapsalo na hezké dvacáté místo v pořadí a "předskočil" ho díky své huráfunkci v tomto spolku i náš pan místostarosta i když jen na místo dvanácté. Pikantní je, že ač uvolněný, deklaruje na kandidátní listině, že je zaměstnáním místostarosta, což je věru pozoruhodné.

Jediným kandidátem, který se poněkud vymyká všem těmto mým úvahám je bratr našeho pana lékárníka z ANO, který ovšem kandiduje za zcela jiné uskupení, ale zato rovnou z prvního místa poněkud nesourodé kandidátky SPD, což je dnes jen zbytkový spolek přátel pana Okamury z naší poslanecké sněmovny a SPO, což je bývalá strana našeho pana prezidenta, který ji krátce po svém zvolení tak nějak přestal potřebovat a protože nemám nejmenší potřebu pana prezidenta kritizovat, tak mne nutně musí napadnout, že asi věděl proč. Kandidatura pana Šmída je nepochybně přímo výzvou pro všechny lokální patrioty, ale obávám se, že na postup do krajského zastupitelstva to stejně stačit nebude.

Nepovažujte - prosím - toto mé zamyšlení nad kandidátními listinami za jakékoli doporučení či dokonce za pokus ovlivňovat  svobodné rozhodování suverénních občanů. Na druhou stranu však cítím doslova povinnost dát všem svým sympatizantům a voličům (stávajícím i budoucím) zcela jednoznačně najevo svůj názor včetně naprosto transparentní informace, koho hodlám volit já sama. Učiním tak však až v relativně krátkém čase před volbami, protože je nepochybné, že zvláště subjekty, které jsou zastoupeny v poslanecké sněmovně, ještě předvedou nejeden "kousek" ,jehož cílem nebude nic jiného než ovlivnit volby ve svůj prospěch.

V tuto chvíli prozradím pouze tolik, že vnímám čím dál horší volební účast v tomto typu voleb do poněkud nadbytečného orgánu ( tedy kraje ), která byla minule v našem regionu ani ne 34 % a ve Varnsdorfu samotném dokonce ještě trochu pod tímto průměrem. Pokud se nestane nic skutečně mimořádného - tak se dá opět očekávat, že cca dvě třetiny všech oprávněných voličů budou svojí neúčastí demonstrovat, co si asi tak myslí o všech kandidátech dohromady. I když asi víte, že jsem velkým nepřítelem nechození k volbám, tak v tomto případě minimálně připouštím, že každé pravidlo může mít svoji výjimku ...

         

Další pokus o mé odsouzení

Jak asi víte - už proto, že nemám nejmenší důvod nic před naší veřejností utajovat - probíhají kromě soustavného zastrašování mé osoby permanentně pokusy dosáhnout mého odsouzení. Těžko na mne kdokoli může zkoušet něco jiného než trestní oznámení pro pomluvu, protože v celém trestním zákoníku je to snad jediný paragraf, který umožňuje si doslova vymýšlet kauzy a nedělat si příliš starosti s jejich výkladem. A protože podobné pokusy budou nepochybně pokračovat a už by to mohlo být poněkud nepřehledné, tak chci jenom připomenout, že prvního podání trestního oznámení se ujal náš pan starosta osobně, ale poté co mu bylo vysvětleno, jak amatérsky si počíná a tento jeho pokus byl doslova smeten ze stolu, už nastupují více propracované postupy.

Další trestní oznámení podal pan Kucer a přestože mé výroky na jeho adresu měly poškodit nejen jeho, ale i agenturu Maja, kterou provozuje jeho manželka a příslušný probíhající soud je (fotbalovou terminologií řečeno) v poločasové přestávce, neměla jsem při průběhou soudního přelíčení pocit, že by ono poškození bylo jakkoli doloženo. Mimo mnoha jiných důkazů jsem doložila i skutečnost o pořádání našich nedávných městských slavností zmíněnou agenturou, což by jistě naši páni radní nepřiklepli nějaké nedůvěryhodné firmě. Ještě před nařízením hlavního líčení jsem byla "trestním příkazem" nepravomocně odsouzena k několikaměsíčnímu podmíněnému trestu, proti kterému jsem samozřejmě podala odpor a pevně věřím, že v dalším pokračování hlavního líčení bude potvrzena moje nevina v celém rozsahu.

Nejnověji jsem - samozřejmě opět nepravomocně - odsouzena k dalšímu podmíněnému trestu za další údajnou pomluvu, která měla spočívat v tom, že jsem jako zastupitelka informovala kolegy o mediálním obrazu pana Musila, tak jak jej prezentovala Česká televize v celostátním vysílání,

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/211452801240027/obsah/163828-podivna-rekonstrukce-skoly-ve-sluknove

a to v době, kdy jsem získala informaci o jeho snaze zúčastnit se výběrového řízení na našem městském úřadě. Je zcela nepochybné, že by tato má zcela oprávněná a dokonce z mé strany povinná aktivita panu Musilovi v očích většiny členů panem starostou navržené komise spíše pomohla než uškodila. Sami ostatně říkají, že prostě nebyl nejlepší a podle samotného pana starosty působil nevěrohodně. Najednou se ale dozvídám, že to zůsobila nervozita z mých výroků. To jsem tedy asi démon nebo čarodějnice a možná by proti mně bylo vhodné nějaké to středověké řešení.

Ale dosti legrace - ona to sama o sobě žádná legrace opravdu není. Přitom ale už jen skutečnost, že trestní oznámení za výrok, který je podložen z veřejných zdrojů, na mne podává zaměstnanec naší radnice, možná vypovídá více než co jiného. Samozřejmě i proti tomuto trestnímu příkazu jsem obratem podala odpor a předpokládám, že i v této věci bude nařízeno hlavní líčení, které už teď chci plně doporučit pozornosti rostoucímu počtu svých příznivců. A také chci všechny opakovaně ujistit, že při JAKÉMKOLI výsledku těchto přelíčení se nenechám zastavit v boji proti špíně, které přibývá.


 

Potrestání nepohodlné zastupitelky jako varování ostatním
 
Jak víte, tak jsem na našem posledním zasedání zastupitelstva města opakovaně a poměrně
ostře kritizovala mimo jiné i dosti podstatné provozní nedostatky, které zbytečně zhoršují kvalitu služeb v našem městském bazénu. Ani ve snu by mne nenapadlo, že odpovědí na tuto moji kritiku a samozřejmě i na mé trvalé poukazování na hrůzostrašný přístup našich pánů radních v čele se starostou ke svěřeným povinnostem, bude primitivní msta, která jen dokazuje, že chlapci neodrostli z typického chování malých smrkáčů a jejich odpovědí je výpověď mé  nájemní smlouvy v jedné nepříliš velké doplňkové prostoře tohoto bazénu. A pak se stále diví, že se jim čím dál více lidí směje a vidí v nich ostudu města. 
 
Všichni velmi dobře víte, že na rozdíl od většiny kolegů v zastupitelstvu, kteří se živí nebo se alespoň přiživují čerpáním městského rozpočtu, jsou mými zcela hlavními příjmy honoráře od mých klientů, které získávám za svou podnikatelskou činnost jako masérka s působištěm právě v našem místním plaveckém bazénu, který je v majetku města a současně působím jako opoziční zastupitelka ve svém rodném městě Varnsdorfu. Díky své poctivé práci v obou činnostech se dostavují také odměny, ty však mají velmi rozdílnou podobu. Na jedné straně opakovaně se vracející a stále noví zákazníci, kterých si velmi vážím a kteří tak potvrzují kvalitu práce, kterou odvádím. Na straně druhé pak opakované útoky
v podiobě zastrašování, vyhrožování a podávání trestních oznámení, která v některých případech končí až u soudu -
 
http://decinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ostra-slova-musi-zastupitelka-juricova-vysvetlovat-u-soudu-20160609.html
 
Stále to však nestačí a tak se budeme mstít nejen této nepohodlné zastupitelce, ale potrestáme také její rostoucí klientelu a zkusíme ji zasáhnout v tom jediném, co nás zajímá a třeba ji tím také připravíme o nějaké peníze. Má to samozřejmě být také výstraha všem kolegům, že poslouchat se musí a špatně dopadne každý, kdo se nebude klanět před naším zakomplexovaným a omezeným panem starostou, který si potrpí mimo jiné na rozšiřování nesmyslných blábolů a falešných historek o své neodolatelnosti pro opačné pohlaví - čímž jen dokazuje pravý opak a začíná být již opravdu směšný. Dne 1.7. jsem si tedy na místní poště vyzvedla doporučenou obálku, psanou ve spěchu rukou - její obsah však byl přísně
úřední - a to výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor, velmi nevěrohodně zdůvodněnou tím, že bude docházet k úpravám technického provozu a místností, které si pronajímám, se tato změna bude týkat.  
 
Mám tedy tři, respektive čtyři měsíce na to, abych si nechala projít hlavou své další podnikatelské záměry ve svém rodném městě. Na jednu stranu nevidím velký problém v zajištění jiných  prostor pro svoji práci a cítím značnou odpovědnost vůči své klientele - vůči lidem, které nezajímá politika a v ní pár pitomců nevidících si pro peníze na špičku nosu a nemám nejmenší pochyby, že při kvalitě práce, kterou odvádím, si mne velmi snadno najdou i na jiné adrese i když asi nikdo soudný nepochopí, proč se v městském bazénu likviduje činnost, která je ideálním doplněním tamních služeb. 
 
Poctivě se ale přiznám, že zvážím i jiné možnosti. Málokdo si dokáže uvědomit, že právě práce maséra je velmi náročná nejen fyzicky, ale pokud chcete zákazníkům skutečně maximálně prospět, je velmi důležité i hluboké soustředění a občas si postěžuji, že po celkem pro mne běžných devíti či desíti masážích denně cítím mnohdy i značné psychické vyčerpání a opotřebení. Můj běžný pracovní den má skoro denně daleko více než osm velmi tvrdě odpracovaných hodin a občas mám špatné svědomí, jestli i jako zastupitelka dělám pro své město a pro své voliče opravdu vše, co je v mých silách. Také zřetelně cítím - a výše zmíněné okolnosti to jen potvrzují, že budeme-li opravdu chtít v budoucnu vyčistit své město 
od vší té špíny, které je daleko více za bílými límečky a nikoliv jen kolem vyloučených lokalit a zasadit se o to, aby bylo chloubou a nikoli ostudou severu, bude to vyžadovat ještě obrovské množství práce.
 
S jistotou však vím, že pokud se právě mé práce jako opoziční zastupitelky týče, tak nejenže nepolevím, ale naopak ještě s větším nasazením budu chránit nejen majetek našeho města, ale i jeho pověst. 
Připravuji a vidím jako stále potřebnější i nutnost zvýšit vzájemnou komunikaci nejen se svými voliči, ale se všemi občany Varnsdorfu v podobě pravidelných osobních setkání a podstatné zdokonalení šíření informací, tak aby čím dál více lidí vědělo, kohože to vlastně mají na radnici. Jeden z našich bývalých premiérů často a rád hovořil o lidech, kteří mají koule. To jako žena slíbit nemohu, ale v situaci, kdy je nemají ani ti ostatní, od kterých by se to očekávalo,  to snad až tolik vadit nebude ...     
 

Žádost o přešetření možné trestní odpovědnosti při nákupu služebních aut

Ve své informaci z předchozího třináctého jednání zastupitelstva, které se konalo na konci února, jsem se pochlubila, že se mi podařilo prosadit návrh usnesení, které našemu kontrolnímu výboru uložilo přešetřit vážné podezření, že došlo k porušení platné legislativy při nákupu dvou služebních automobilů pro potřeby MÚ, který ve dnech na přelomu ledna a února letošního roku realizoval místostarosta Hambálek bez jakéhokoli výběrového řízení či soutěže a bez řádného předchozího projednání v radě města. 

Jaké však bylo mé rozčarování, když na následném jednání zastupitelstva, které se konalo minulý týden, nebyla příslušná zpráva kontrolního výboru předložena se zjevnou výmluvou, že součástí ukládacího usnesení nebyl závazný termín. Nadto jsem pak ještě mimo oficiální část jednání byla předsedou kontrolního výboru Reiberem osočena, jak jsem si mohla dovolit požadovat výsledek už po pěti týdnech. 

Na základě mých opakovaně špatných zkušeností s fungováním některých svých kolegů se vážně obávám, že mohou existovat snahy uvedené porušení zákonných norem retušovat a zcela jistě hrozí i nebezpečí z prodlení. Dosti často také dochází k tomu, že naši odpovědní reprezentanti mívají skony přehazovat svá pochybení na cizí hlavy a vymlouvat se, že se vlastně pořád učí a tudíž pak má platit, že za vše mohou úředníci, kteří je přece neměli poslechnout. To nehodlám tolerovat.

Protože i nadále až do dnešního dne nemám žádnou informaci, že by jakékoli vyšetřování probíhalo, považuji z pozice zastupitele za svoji povinnost požádat o přešetření možné trestní odpovědnosti Policii ČR a současně i nám příslušné okresní státní zastupitelství v Děčíně, a to již tedy nejen ve věci samotného nákupu automobilů, ale i ve věci možných pokusů tuto případnou trestní odpovědnost zastírat či manipulovat s její důkazní podstatou. Obě příslušná podání jsem realizovala k dnešnímu dni a o dalším vývoji budu samozřejmě následně průběžně informovat.

 


 

Prapodivný nákup služebních aut pro město

S omluvou za opakované upřednostnění závažných a aktuálních témat před podrobnější analýzou bohužel již schváleného rozpočtu chci informovat o dalším zjevném přehmatu, který opět potvrzuje, že někteří pánové z rady města si občas pletou městské prostředky se svým kapesným. Proběhl totiž velmi podivný nákup služebních aut, na který sice městský rozpočet pamatoval - i když si nejsem jistá, zda je to opravdu až tak potřeba, neboť všichni používají svá osobní auta. Není ale vůbec jasné, kdo tento nákup v jeho konkrétní podobě vlastně schválil. V zápisech z rady města se nic takového neobjevilo, o žádném výběrovém řízení také nikdo neslyšel a někteří členové vedení města se dokonce na realizaci tohoto nákupu odmítli podílet. Již realizovaný nákup však zřejmě byl až tak úžasně výhodný (otázka je pro koho), že SE cestovalo až kamsi za prodejcem a prostě SE to zařídilo. Že by naplnění slavného volebního hesla spolku ANO v praxi ?

Snad jediné pozitivum tohoto svérázného počínání je v tom, že se okamžitě mohu přesvědčit o věrohodnosti výslovného slibu, který zazněl na konci ledna při jednání našeho zastupitelstva a který nám zaručuje, že budou zápisy z rady města k dispozici. To bude asi počteníčko. Chápu, že když chlapci, kteří vytvořili radu města - časem zjistili, že na ní musí také docházet a že by to mělo být každé dva týdny, tak jim to - zdá se - přestává vyhovovat. Když pominu různá již proběhlá vysvětlení, že v létě byly prázdniny, a v zimě zase Vánoce a na lyže se přece také musí jezdit, tak se začíná ukazovat, že už asi nepovažují za důležité plnit ani své nejzákladnější zákonné povinnosti. Cítím se tedy nucena požádat nejen o předložení kompletních materiálů pro podklady jednání rady města a následně na nejbližším zastupitelstvu budu chtít, aby kontrolní výbor konečně po roce a půl dostal úkol hodný svého jména a nebude si pak už muset opakovaně ústy svého předsedy stěžovat, že dosud nedostal žádné zadání.


 

Doplňující informace ke zpronevěře v a.s. Regia

Plním svůj slib a přináším další informace ke zpronevěře v a.s. Regia. V současné době považuji spáchání trestného činu zpronevěry finančních prostředků, které se dopustil v loňském roce její ředitel Jirout, za zcela prokázané a pevně věřím, že na základě žádosti o přešetření možné trestní odpovědnosti, která byla řádně podána na místně příslušné okresní státní zastupitelství a také na příslušný útvar Policie ČR, probíhá v současnosti řádné vyšetřování.

Trestní odpovědnost v tomto případě nehrozí pouze tomu, kdo takový trestný čin spáchal, ale dle příslušných ustanovení trestního zákoníku i těm, kdo takovou věc svojí nečinností či neplněním svých povinností dopustí. Neoznámení takového jednání orgánům činným v trestním řízení by pak mohlo být posuzováno podle § 216 či § 217 jako legalizace výnosů z trestné činnosti.

Na XII. jednání našeho zastupitelstva, které se konalo ve čtvrtek 21.1.2016 prohlásil náš pan starosta na základě dotazu zástupce naší veřejnosti doslova, že "pan Jirout zpronevěřil určitou část peněz a že v této chvíli je to zhruba 150 000,- Kč". Příslušnou pasáž si na veřejně přístupném záznamu z našeho jednání můžete ověřit v přesném znění, kde začíná v záznamovém čase 3:06:20 a následně se pan starosta nepřímo přiznává k neoznámení tohoto trestného činu, o kterém tedy prokazatelně ví - a doslova uvádí, že věc se bude trestně řešit jen pokud pachatel nebude dodržovat platební kalendář. Současně také vlastními slovy definuje širší odpovědnost za spáchaný trestný čin odkazem na jakési špatně nastavené procesy a pak je nutno se ptát, kdože je tedy nastavoval.

Mám za to, že by bylo velmi vhodné se v rámci vyšetřování zaměřit i na samotné výběrové řízení, které předcházelo jmenování pana Jirouta a na to kdo a případně jak a proč jeho jmenování prosazoval. Současně si dovolím tvrdit, že ten kdo denně pracuje nejen s finančními prostředky města, ale jako zřejmě nenahraditelný ředitel bankovní pobočky také s prostředky významného bankovního domu a jeho klientů, by měl být poněkud lépe obeznámen s dikcí a výkladem trestního zákoníku a zejména pak s paragrafy, které definují trestné činy proti majetku.

O celém dalším průběhu této kauzy považuji za svou povinnost informovat veřejnost nejen touto cestou, ale i prostřednictvím dalších médií mimo jiné i proto, že podobné "špatně nastavené procesy" se mohou vyskytovat i v jiných oblastech přímého vlivu našeho pana starosty a jeho jím nominovaných kolegů, což se nemusí týkat jen veřejných prostředků města, ale i jeho zmíněných dalších aktivit.    

Protože sledování této kauzy považuji v tuto chvíli za svoji dočasně hlavní prioritu a hodlám se maximálně angažovat v jejím dořešení - nejen v zájmu obecné spravedlnosti a dodržování platné legislativy, ale také proto, aby k podobným přehmatům nedocházelo ani v budoucnu - omluvte prosím krátké zpoždění slíbené podrobnější analýzy městského rozpočtu. Vyjasnění odpovědnosti v této věci může mít na další chod městského úřadu závažnější vliv než jeho špatný, ale bohužel již řádně schválený rozpočet.


 

Zpronevěra v a.s. Regia

Je to něco málo přes dva měsíce, kdy nám pan starosta hned na úvod IX. jednání zastupitelstva vítězoslavně představil pana Jirouta jako nového ředitele akciové společnosti Regia. Příslušnou zvukovou ukázku si můžete poslechnout zde :

https://www.youtube.com/watch?v=xSujNNXGVBE

V minulém týdnu byl pan ředitel představenstvem odvolán a po celém městě se začalo hovořit o tom, že důvodem nebylo nic menšího než zpronevěra svěřených prostředků. Do poněkud zvláštního světla se pak dostává čerstvé zdražení nájmů v městských bytech. Jako zastupitel jsem samozřejmě povinná zjistit o celé věci co nejvíce a během víkendu jsem proto ověřovala skutečný stav věci. Vzhledem k tomu, že mi bylo potvrzeno, že objem uniklých financí se blíží částce 200 000,- Kč - slovy dvě stě tisíc - jedná se nepochybně o závažný hospodářský trestný čin a na právních expertech je pouze jeho klasifikace, kdy je to buď § 206 - tedy zpronevěra či § 220 neboli porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Současně se mi dostalo ujištění, že policie již byla o celé věci informována. Nebýt mé neblahé zkušenosti s naším panem starostou a jeho kumpány, kteří tak rádi zametají věci pod koberec, považovala bych tím věc za dočasně vyřešenou a očekávala bych kromě příslušných úkonů ze strany Policie ČR už jen pouze veřejnou omluvu pana starosty, členů představenstva a členů dozorčí rady Regie, případně dalších, kteří se podíleli na příslušném výběrovém řízení, které samo o sobě - jak jsem již informovala - bylo provázeno poněkud zvláštními okolnostmi. Na oficiálních stránkách města se však včera objevil tento článek

http://www.varnsdorf.cz/cz/seznamy_zprav/aktualni_informace/zmeny-ve-spolecnosti-regia-tiskova-zprava.html

z něhož je zjevné, že mé obavy jsou zcela opodstatněné.

 

Nezbývá mi proto než se neprodleně obrátit na vedení města i na vedení této městem vlastněné akciové společnosti a požadovat doložení podání příslušného trestního oznámení a pokud mi nebude předloženo, budu jej muset obratem podat sama. Je to však výslovnou povinností představenstva či dozorčí rady společnosti a pokud by tak skutečně neučinili, může to být interpretováno jako trestný čin dle § 216 neboli legalizace výnosů z trestné činnosti. Současně budu požadovat předložení zápisu z příslušného výběrového řízení včetně informace, kteří posuzovatelé hlasovali pro člověka o kterém nevěděli vůbec nic a kdo jej prosazoval. Nejsem pověrčivá, ale ze třinácti přihlášených to tedy byl věru nešťastný výběr a docela mne děsí, že stále ještě neznáme výsledek výběrového řízení na tajemníka městského úřadu a zvláště pak, pokud se na jeho výběru podíleli stejní experti.  

O dalším postupu budu samozřejmě na těchto svých stránkách průběžně informovat.


 

Informace o mé další korespondenci

V návaznosti na svůj předchozí slib zveřejňuji pokračování své korespondence s ČSOB a věřím, že jakýkoli další komentář není potřeba, vždy je dobré, když si můžete udělat svůj vlastní úsudek... Nutné je pouze dodat, že celá záležitost se zneužitím statutu uvolněného starosty ze strany pana kolegy Horáčka tím pro mne rozhodně není uzavřena a průběžně budu samozřejmě informovat i o svém dalším postupu...

Dopis č. 2

Vážený pane generální řediteli,

v závěru května jsem se na Vás obrátila ve snaze předejít možným negativním dopadům na mediální pověst Vámi řízené banky. Citovala jsem mimo jiné Vaší firemní strategii, včetně zásad Vaší zbrusu nové filozofie skupiny KBC - nazvané PEARL - kterou i nadále považuji důkaz Vaší aktivní snahy o maximalizaci efektů, vyplývajících z Vašich služeb klientům.

Jasně jsme Vás informovala z pozice členky zastupitelstva města Varnsdorfu, že vznikla situace, kdy zaměstnanec Vaší místní bankovní pobočky pan Ing. Stanislav Horáček byl zvolen uvolněným starostou města poté, kdy neinformoval zastupitelstvo, že hodlá i nadále působit v pracovním poměru ve Vaší bance. Nadále trvá neudržitelný stav, kdy se pan starosta na úřadě moc nevyskytuje a je prakticky denně přítomen v bance. Podrobně jsem Vás mimo jiné informovala, že součástí městského rozpočtu jsou i finančně velmi výrazné dotace na dům, ve kterém Vaše místní pobočka sídlí, což nutně vyvolává podezření jasného střetu zájmů a platí, že vzhledem k rozsáhlé hospodářské činnosti města a městem provozovaných firem je samozřejmě jakákoli personální provázanost vedoucích činitelů města a bankovního sektoru nemyslitelná.

Vzhledem k tomu, že jste mi doposud neodpověděl, se začínám obávat, že jeho další působení ve Vámi řízené bance pokračuje s Vaším souhlasem a vznikají tak logické otázky, v čem spočívá jeho nepostradatelnost. Aktuálně Vás navíc musím informovat, že na základě výkonu své funkce zastupitelky a důsledného dodržování svých práv a povinností, které z toho pro mne vyplývají, na mne pan starosta podal trestní oznámení. Nemám nejmenší pochybnost o tom, že bude neúčinné, protože jsem si zcela jista, že z mé strany k žádnému porušení naší platné legislativy nedošlo. 

Je však naprosto logické, že za těchto okolností nemohu brát ohled na žádné širší souvislosti a nezbude mi než celou věc medializovat a současně daný stav konzultovat s vybranými politickými reprezentanty včetně europoslanců. Doslovné přiznání starosty - na veřejném jednání zastupitelstva, jehož informační dosah je cíleně rozšířen trvalou formou audio online přenosů, že v této dualitě evidentně se překrývajících povinnosti a pod trvalým rizikem vzniku dalších střetů zájmů, má špatné svědomí z toho, že šidí banku - je nezpochybnitelné.  

I když si jen těžko dokážu představit, že se můj předchozí dopis nedostal do Vašich rukou, pro jistotu Vám jej přikládám v kopii. Nic to však již bohužel nemůže změnit na zmíněných nových skutečnostech a může také nastat ze zákona vynucená situace, kdy bude obsah celé této naší korespondence považován za veřejný. Ač velmi nerada, musím Vás také upozornit, že v naší zemi bývá zvykem na dopisy odpovídat - tím spíše pak na ty slušné a pozitivní. Jak jsem již uvedla v úvodu svého prvního dopisu, nemám však ani za tohoto stavu věci nejmenší zájem poškodit pověst Vaší banky, jistě však chápete, že nikoliv mojí vinou se teď už celá věc velmi zkomplikovala. Závěrem mohu jen zopakovat, že občané našeho města mne nevolili proto, abych nechávala věci nedořešené, ale proto, abych dbala na jejich zájmy a prestiž a rozvoj našeho města a to je přesně to, co budu dělat i nadále a bez ohledu na své osobní pohodlí či jakákoli rizika.

 

S pozdravem 

Lenka Juricová

 

Odpověď na druhý dopis

 

Dopis č. 3

Vážený pane generální řediteli,

i když jste pravděpodobně mé dopisy ze závěru května tohoto roku a následnou urgenci vůbec nečetl, musím touto cestou poděkovat panu Petru Hutlovi, který mi Vaším jménem odpověděl dopisem ze dne 20.7.2015 a informoval mne, že ze strany Vámi řízené banky nejsou v práci našeho pana starosty shledávány žádné nedostatky, což samozřejmě nemohu a ani si nepřeji posuzovat. Protože jsem jasně deklarovala, že nemám žádný zájem jakkoli poškozovat pověst Vaší banky a velmi si Vaší práce na českém bankovním trhu vážím, byla jsem připravena se s touto částí Vaší odpovědi smířit - a to i přes to, že mne několik místních občanů a Vašich klientů informovalo, že tato mnou poukazovaná dualita funkcí pro ně může být důvodem k vypovězení účtů a navázání spolupráce s jinou bankou. Rovněž jsem si plně vědoma - a pro náš region to bohužel platí obzvlášť - trvalého nedostatku skutečně kvalitních zaměstnanců.

I nadále si však myslím, že vzhledem k rozsáhlé hospodářské činnosti města a městem provozovaných firem je jakákoli personální provázanost vedoucích činitelů města a bankovního sektoru nemyslitelná. Stejně tak platí, že tvůrci Zákona o obcích, ale hlavně celá naše široká veřejnost má za to, že tzv." uvolněný" statut starosty města má jediný cíl a tím je vytvoření podmínek pro to, aby mohl pracovat na skutečně plný úvazek pro svoji obec. Jako členka jemu nadřízeného zastupitelstva musím i nadále tuto situaci z obou těchto důvodů považovat za trvale neudržitelnou a využít veškerých svých schopností a zákonných možností, jak ji vyřešit. Pokud potvrzujete, že jeho další působení ve Vámi řízené bance pokračuje s Vaším souhlasem, lze se obávat, že zájem veřejnosti o různé domnělé či skutečné důvody jen poroste.

Také jsem Vás ve své urgenci na odpověď informovala, že na mne pan starosta podal trestní oznámení. Přesně jak jsem předpokládala však bylo odloženo a je neúčinné, což jen dokazuje, že z mé strany k žádnému porušení naší platné legislativy nedošlo. Když jsem o těchto skutečnostech informovala kolegy i veřejnost na posledním aktuálním jednání zastupitelstva,tak pan starosta tento svůj krok potvrdil, ale navíc se zcela sám od sebe přiznal, že hlavním důvodem nebylo to, jak toto své nařčení či udání zdůvodnil, ale právě ta skutečnost, že jsem Vás informovala svým dopisem o celé této - Vámi samozřejmě nezaviněné situaci. Celé toto jeho přiznání samozřejmě v současnosti posuzují právní experti a své další kroky provedu dle jejich doporučení. Protože jednání zastupitelstva jsou ze zákona veřejná a navíc se mi povedlo v poměrně krátké době po našem ustavení prosadit jejich přímé audio přenosy i trvalou archivaci dostupnou přes oficiální stránky města i na serveru "youtube.com", můžete si celé jeho expozé poslechnout a udělat si tak vlastní názor na veřejné vystupování Vašeho zaměstnance. Je to záznam IX. jednání zastupitelstva města Varnsdorf a celá zmíněná pasáž začíná v čase 3:31:05.

Právě z těchto všech důvodů - a na základě tohoto přiznání pana starosty - tak bohužel definitivně nastala situace, kdy mi nezbývá než celou záležitost skutečně medializovat a současně jsem donucena seznámit postupně veřejnost se svou korespondencí na Vaši adresu, a to už jen proto, abych dokumentovala, že jsem se jejím obsahem skutečně nedopustila žádného překročení naší platné legislativy, ale ani ničeho nečestného. Mimochodem snadno dohledatelná je v záznamech z předchozích zasedání zastupitelstva našeho města i mnou citovaná pasáž, kdy se pan starosta přiznává, že v této dualitě evidentně se překrývajících povinnosti a pod trvalým rizikem vzniku dalších střetů zájmů, má špatné svědomí z toho, že šidí banku - míněno samozřejmě ve smyslu hrozby nedostatečného plnění svých povinností vůči svému zaměstnavateli.   

Budu samozřejmě velmi ráda - a skoro bych považovala za samozřejmé - když mi i na tento můj dopis odpovíte. Jsem si jista, že i přes komplikace, které Vám celá situace může působit, uznáte, že má snaha v maximální míře chránit Vaše firemní zájmy, přetrvává. Rozhodně však ale nelze očekávat, že bych je nadřadila nad zájmy svých spoluobčanů a nedodržela tak svůj zastupitelský slib a zklamala všechny, kteří mne nevolili proto, abych mlčela, ale proto, abych chránila jejich zájmy. A opravdu si myslím, že tak velké město, jakým je Varnsdorf si zasluhuje starostu na plný úvazek a nikoli člověka, který si občas odskočí z banky. A také platí - i když se to jistě při Vašich úctyhodných ekonomických rozměrech může zdát malicherné - leč naše město má velmi omezený rozpočet (samozřejmě, že i vinou naší vlastní práce) a nákladem na činnost starosty města není jen jeho zákonem stanovená odměna, ale i telefony, cestovné, úkolování městem placených zaměstnanců úřadu atd. Samozřejmě i na tomto poli pak mohou vznikat pochybnosti o účelnosti jejich vynakládání. V žádném případě ale nechci svůj dopis končit v negativním duchu, a tak mi dovolte, abych alespoň touto formou - i když není nejšťastnější - poblahopřála Vaší bance k získání velmi ceněného titulu banky roku a popřála Vám i do dalších období jen to nejlepší...

 

S úctou a pozdravem 

Lenka Juricová

 

Odpověď na 3 dopis

 

 

 

Informace o mé korespondenci do ČSOB

Pozorní čtenáři těchto mých stránek a všichni, kteří pravidelně sledují jednání našeho zastupitelstva, vědí, že na jeho zatím aktuálně posledním zasedání - se náš pan starosta přiznal, že hlavním důvodem trestního oznámení, které na mne začátkem letošního léta se statečností sobě vlastní podal, nebyly ani tak jím až doposud poněkud mlhavě uváděné důvody, ale byl to právě můj dopis na vedení ČSOB, která je i nadále - jak víte - jeho hlavním zaměstnavatelem a již dříve se nám přiznal ke svým výčitkám svědomí, kdy svou banku svým výkonem veřejné funkce pro naše město - tak nějak šidí.

Jakkoli jsem to původně neměla v úmyslu a chtěla jsem tuto svoji přímou korespondenci považovat za neveřejnou, cítím se po tomto jeho posledním výlevu agresivity vůči mé osobě a dalších pokusech o mé zpacifikování, povinna tuto svoji korespondenci postupně zveřejnit. Za tohoto stavu věci je pro mne klíčové i to, aby nemohly vznikat jakékoli fámy o jejím obsahu, a to jak z hlediska porušení platné legislativy, tak ale současně i v rovině mé cti, férovosti a neústupné snahy hájit zájmy svých spoluobčanů.

Níže tedy zveřejňuji - samozřejmě v celém rozsahu - onen první dopis, kterým jsem oslovila generálního ředitele ČSOB a v identické kopii i další členy vedení této banky, který jsem odeslala v závěru května letošního roku. Následně samozřejmě zveřejním i svou urgenci, protože na odpověď jsem musela čekat velmi dlouho a závěrem budu také publikovat i dnes odeslaný třetí dopis, kterým reaguji na současný stav věci a samozřejmě i na v úvodu zmíněné veřejné přiznání našeho pana starosty. Kromě dalších dříve nezmíněných důvodů, proč i nadále považuji tuto dualitu funkcí za trvale neudržitelnou, také uvádím, že celé toto jeho nejnovější doznání v současnosti posuzují právní experti a své další kroky provedu dle jejich doporučení.

Jistě však pochopíte, že bych považovala za velmi neetické zveřejnění dopisu dříve, než si jej prostudují ti, jimž je adresován. To se prostě nedělá. Nebezpečí z prodlení snad také nehrozí - i když ani na vteřinu nepochybuji o tom, že snahy mne zastrašovat či dokonce kriminalizovat budou nepochybně sílit. O chování, etice a mužné odvaze našeho pana starosty už jste se měli možnost mnohokrát přesvědčit - a co teprve kdyby situace došla až do bodu - až by nám oznámil své (samozřejmě, že zcela svobodné a nikým nevynucené) rozhodnutí, že se přece jen bude věnovat jenom a pouze práci starosty, protože přece nemůže zklamat důvěru svých spoluobčanů.

 

Vážený pane generální řediteli,

obracím se na Vás, abych předešla možným negativním dopadům na mediální pověst Vámi řízené banky. Vaši banku vnímám jako jednoho z klíčových správců finančního majetku obrovského počtu svých spoluobčanů, národních i nadnárodních firem a jsem - stejně jako Vy sám - přesvědčena o její kompetentnosti, důvěryhodnosti, ale i strategické pozici na našem národním bankovním trhu. Jsem si zcela jistá, že Vaší trvalou snahou je tuto pozici i nadále rozvíjet a poskytovat tak co nejlepší služby firemní i široké občanské veřejnosti.

Smím-li citovat z Vaší firemní strategie, tak je Vaší ambicí dosahovat vysokou a udržitelnou výkonnost. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, management průběžně vyhodnocuje své strategické volby a řídí portfolio aktivit. Klíčové zdroje (lidský kapitál, kapitál, likvidita a kapacita pro tvorbu ICT) jsou alokovány do oblastí, které nejlépe odpovídají této ambici. Vaše zbrusu nová filozofie skupiny KBC - nazvaná PEARL - je plně v souladu se strategií KBC stát se referencí v oblasti bankopojištění na klíčových trzích KBC.

V naší zemi zaměstnáváte úctyhodný počet cca 7 500 zaměstnanců a nepochybně je vedete k vysoké firemní etice, maximální výkonnosti a efektivitě. Jistě se mnou však budete souhlasit, že při takové alokaci personálních zdrojů musí nevyhnutně docházet už jen z logiky několikastupňového řízení k situacím, které mohou být s citovanou strategií v rozporu. O jednom takovém případu Vás chci touto cestou informovat.

V minulém roce jsem byla svými spoluobčany zvolena do zastupitelstva města Varnsdorfu. Stejně tak byl do zastupitelstva zvolen ředitel Vaší místní bankovní pobočky pan Ing. Stanislav Horáček, který byl poté na prvním zasedání zastupitelstva zvolen starostou města, a to s velmi silným mandátem, kdy pro něj hlasovala drtivá většina zastupitelů včetně některých opozičních.

Během tohoto jednání, ale ani na dalších návazných jednáních však pan starosta neinformoval zastupitelstvo, že hodlá i nadále působit v zaměstnaneckém poměru ve Vaší bance. Nemohli jsme to ani předpokládat, protože v souladu s příslušnou legislativou byl potvrzen jeho statut uvolněného starosty, kdy záměrem zákona, ale i nás zastupitelů bylo a je, aby se uvolněný starosta plně věnoval řízení městského úřadu, což je ve městě naší velikosti nepochybně nutné.

Když jsme však postupně začali dostávat množící se informace, že se pan starosta na úřadě moc nevyskytuje a naopak je prakticky denně přítomen v bance, vznesla jsem na dubnovém jednání zastupitelstva oficiální dotaz na jeho případný vedlejší či jiný pracovní poměr. Teprve na jeho základě se pan starosta přiznal, že je nadále zaměstnán ve Vaší bance a pokoušel se nás přesvědčit, že je schopen zvládnout obě tyto povinnosti. Tento stav považuji nejen já, ale i někteří další zastupitelé za neudržitelný a vzhledem k povinnostem, které mám vůči svým voličům a svému městu se s tímto stavem nehodlám smířit a budu všemi dostupnými prostředky prosazovat řešení této nepřijatelné situace.

Celá věc je o to závažnější, že součástí městského rozpočtu jsou i finančně velmi výrazné dotace na dům, ve kterém Vaše místní pobočka sídlí, což nutně vyvolává podezření jasného střetu zájmů. Vzhledem k rozsáhlé hospodářské činnosti města a městem provozovaných firem je samozřejmě jakákoli personální provázanost vedoucích činitelů města a bankovního sektoru nemyslitelná. Na základě jednání, která jsem zahájila, bude tato naše situace s velkou pravděpodobností i předmětem interpelace při červnovém jednání Poslanecké sněmovny PČR a promítne se i v diskusi při vzniku připravované legislativy o zveřejňování majetkových poměrů komunálních politiků. Bude předmětem i další medializace a pokud by tento stav trval, tak nemohu vyloučit ani konzultaci některého z našich europoslanců s panem Johanem Thijsem. 

I když předpokládám, že byla či ještě bude snaha stávající formu spolupráce pana starosty s Vaší bankou převést do jakési méně oficiální podoby, považuji ji za nepřijatelnou v jakémkoli formě. Jeho doslovné přiznání na veřejném jednání zastupitelstva, jehož informační dosah je cíleně rozšířen trvalou formou audio online přenosů, že v této dualitě evidentně se překrývajících povinnosti a pod trvalým rizikem vzniku dalších střetů zájmů, má špatné svědomí z toho, že šidí banku je samo o sobě ohrožením hodnot, na kterých je vaše firemní filosofie postavena, ale také urážkou závažnosti vlastního úřadu města - a to právě proto, že i z běžně a veřejně dostupného audiozáznamu je zcela zjevné, že jeho lítost nad "šizením" banky je evidentně naprosto upřímná. 

Nechci pochybovat a už vůbec ne veřejně, že Vaše personální zdroje jsou tak nedostatečné, aby pokračovala tato dualita a jistě chápete, že za těchto okolností je jakákoli forma ať již veřejné a oficiální či jakkoli skryté spolupráce těžko udržitelná. Nechci si naopak ani představit, že by kterýkoli manažer ve vertikále Vašeho řízení považoval takovéto propojení dokonce za výhodné a věřím proto, že do celé věci účinně zasáhnete. Jak jsem uvedla již v úvodu svého dopisu, nemám ani nejmenší zájem poškodit velmi dobrou pověst Vaší banky a pevně věřím, že mne budete urychleně informovat o Vašem stanovisku k této záležitosti. Občané našeho města mne nevolili proto, abych nechávala věci nedořešené, ale proto, abych dbala na jejich zájmy a prestiž a rozvoj našeho města...

S pozdravem a plnou důvěrou

Lenka Juricová

 

 

Věc : Návrh změny v Obecně závazné vyhlášce

 

Navrhuji změnu v Obecně závazné vyhlášce č.3/2015, o místním poplatku ze psů a to v samotném článku 6 "Sazba poplatků".

Sazba poplatků je stanovena v jednotné základní výši 240,- Kč

důvodová zpráva :

Navrhuji  tak, aby cena poplatků byla sjednocena ve výši 240,- za jednoho psa bez rozdílu toho, zda majitel bydlí v bytovém či nebytovém domě. Důvodem mého návrhu je skutečnost, že jsem neshledala městem poskytovanou protislužbu, a tedy důvod k rozdílným cenám. Taktéž ve skupině důchodci a invalidé považuji za optimální - z důvodu, kdy ostatní majitelé psů běžně přihlašují své psy právě na občany v této skupině - sjednocení s cenou společnou pro všechny ostatní. Tato částka je zcela jistě schůdná i pro sociálně slabší vrstvy obyvatel. Myslím si, že tímto krokem město získá v podstatě stejné navýšené finanční prostředky a občané nebudou děleni do kategorií a zbytečně finančně zatěžováni. Jednotná sazba navíc znamená snazší evidenci a také lepší vymahatelnost. Nesmyslný návrh na 800,- pro vícebytové domy nemá žádný obhajitelný důvod, už jen proto, že není nijak prokázáno, jestli panelákoví psi chodí více po pozemcích města než psi baráčníků a už vůbec ne v jakém rozsahu. Na sídlištích nejsou odpadkové koše a ani exkrementy po psech nikdo na náklady města neuklízí.

Navržená cena je ekonomickým kompromisem a dle mého odhadu by měla znamenat zhruba stejnou absolutní výši všech odvodů. Bez jakýchkoli výpočetních složitostí si ji každý může promítnout jako 20,- Kč/měsíčně, což usnadňuje její obhajitelnost před veřejností. 

Kromě tohoto návrhu dávám ke zvážení :

Na základě zkušeností a již platných vyhlášek v jiných městech doporučuji zvážit odlišný tarif za případného druhého a každého dalšího psa. Jde o zajímavou možnost, která zjevně vychází z místních zvyklostí a lokální struktury v různých obcích a lze uvažovat o obou možnostech, kdy buď je takový tarif vyšší a pes navíc je tak považován za nadstandard, ale může být naopak i nižší v logice jakési "množstevní slevy".  

 

 

Lenka Juricová

zastupitelka


 

Návrh na zajištění pořádkové služby v rámci TSV

podklad pro nadcházející jednání rady města Varnsdorf

Jelikož není nikdo schopen zajistit a kontrolovat prakticky každodenní a soustavné porušování vyhlášky o konzumaci alkoholu ve vybraných lokalitách včetně veřejného parku u knihovny, který slouží především maminkám s dětmi, je potřeba zajistit prostřednictvím Technických služeb Varnsdorf alespoň likvidaci lahví, krabic od alkoholu, nedopalků a dalších odpadků, které se každé ráno válejí po našich parcích. Tento problém jsem již konzultovala a předjednala s ředitelem TS p. Roubíčkem a ten rozhodně souhlasí, musí však dostat od města zadání a objednávku na takového alespoň víkendové ranní služby. Tyto problémy se vyskytují téměř ve všech parcích, kde jsou lavičky a následně už brzy jistě přibude stejný problém i na novém parkovišti u Gabriela.

Na základě těchto skutečností předkládám jako zastupitel města radě návrh na projednání této záležitosti a zadání příslušné objednávky TS. Je to jedno z velmi rychlých opatření, kde může město s minimálními náklady zásadně přispět k odstranění palčivého a soustavného problému, který znepříjemňuje život mnoha obyvatelům a zcela zbytečně kazí prestiž i u návštěvníků. Je zjevné, že toto opatření může být realizováno bez jakýchkoli odkladů.

Ve Varnsdorfu den 24/8 2015

Trestní oznámení

Stará česká moudrost praví, že potrefená husa se vždy ozve. Není pro mne většího potvrzení, že dělám svou práci správně než skutečnost, že na mne náš pan starosta podal trestní oznámení. Dnes, tj. 2.7.2015 jsem byla předvolána k výslechu na policii ve věci svých aktivních vystoupení na jednáních našeho zastupitelstva a informací, které pro širokou veřejnost publikuji na těchto svých stránkách. Z podání samotného je na hony cítit snaha mne zastrašit a marné doufání, že mne tento postup přiměje k tomu, abych chlapcům přestala šlapat na jejich kuří oka. A protože nepochybuji jako řádný občan o tom, že naše policie koná rychle a bez zbytečného odkladu, musí mne nutně napadnout, jestli je jen náhoda, že tato zastrašovací akce byla provedena v době, kdy si všichni slušní lidé v naší zemi připomínají velmi smutné 65. výročí popravy paní poslankyně Milady Horákové. Nemám nejmenší pochybnost, že někteří pamětníci těchto dob musí trpět velkou nostalgií a že se jim po dobách, kdy bylo tak snadné se vypořádat s demokracií, musí hodně stýskat. Také mi to samozřejmě evokuje otázky, v jaké atmosféře probíhala výchova pana starosty a hrozně ráda bych znala názory jeho spolužáků či pedagogů, protože nepochybně v kolektivu musel už tehdy být zcela jistě oblíben, jak se běžně psávalo do všech dotazníků.

Závěr z celé věci je pro mne naprosto jednoznačný. Nejen že mne tyto okolnosti nijak nepřibrzdí a jsem jen ráda, že i touto velmi netradiční formou potvrzuje pan starosta, že jsem v podstatě jediným skutečně opozičním zastupitelem, který se odmítá podílet na přerozdělování městských prostředků tam, kde neslouží městu a jeho občanům. Velmi se těším na další průběh vyšetřování a na případný soudní spor, který jen ukáže veřejnosti, jaká je vlastně podstata fungování naší městské rady. Současně považuji za svou povinnost celý případ v maximální míře medializovat a předpokládám, že velkou část českých novinářů bude zajímat relativně vzácná situace, kdy starosta města podává trestní oznámení ne jednoho ze svých nadřízených zastupitelů - a to za fakt, že koná řádně svoji práci a snaží se naplňovat sliby dané svým voličům. Současně také samozřejmě začínám tímto dnem sčítat škody, které mi tímto právním krokem vznikají a budu připravena je vymáhat. Jsem si zcela jista, že to bude pro právníky lahůdka a zdroj vítané publicity. Závěrem mne napadá, že když nám pan starosta i tímto svým nebojácným krokem hodným rytíře, připomněl svoji mužnost, tak ta má úvodní citace české moudrosti úplně nesedí. Na škole jsme se učili, že se má správně říkat houser, ale vždycky mě při tom mátl ten obrázek pána, který visel na zdi za paní učitelkou. Ach ty vzpomínky a k tomu ta naše přebohatá čeština...


 

Čeho všeho se ještě dočkáme?

Na posledním jednání zastupitelstva jsem poukázala na nehoráznou manipulaci a úmyslné matení veřejnosti při zveřejňování základních dokumentů z jednání našeho zastupitelstva. Do očí bijící příklad uvádím zde. Takto vypadá na ustavujícím jednání volba starosty dle autentické originální fotodokumentace z jednání. Bezprostředně poté bylo také toto hlasování zveřejněno na městském webu a vypadalo takto:

 

Srovnejte tento velmi vypovídající výsledek s tím, co dnes uvádí oficiální web města.

Pod názvem volba starosty se zde prezentuje pouhé vzetí na vědomí skutečného výsledku volby. Plně chápu, že toto hlasování se našemu chorobně ješitnému panu starostovi líbí více, ale je to jasná ukázka toho, jak je městský web věrohodný. Tatáž manipulace s fakty se samozřejmě opakuje i při volbě místostarosty a kdo ví kde ještě třeba jinde.

Další nehorázností je, že na moji jasnou stížnost veřejně přednesenou na zastupitelstvu nebyl doposud pan starosta schopen mi odpovědět a místo toho dostávám poněkud blábolivé pokusy o vysvětlení od jeho zaměstnanců. Chápu sice, že se na úřadě téměř nevyskytuje, protože na rozdíl od banky jeho úžasné schopnosti nedostatečně platíme a v poslední době jeho zbytkový čas polyká zoufalá snaha, jak pro své řídící orgány vytunelovat městský rozpočet směrem k beznadějnému fotbalovému dobrodružství, ale co je moc - to je moc...

Protože hlasování zastupitelstva je zcela oficiální úřední akt a již mnohokrát se v různých obcích naší země stalo, že jeho výsledky pak jsou předmětem vyšetřování hospodářské kriminality a při kvalitách vedení našeho města se dá velmi brzy něco podobného očekávat i u nás, nezbývá mi než požádat, aby od nejbližšího zastupitelstva byla na oficiálním webu města v rámci každého usnesení uváděna i fotodokumentace o všech hlasováních, která proběhnou a pokud by vznikl i v této zcela samozřejmé věci jakýkoli problém, budu nucena trvale zabezpečovat i nadále vlastní fotodokumentaci a nechávat jí svědecky ověřovat. Je to samozřejmě ostuda, ale nikoli moje...

Otevřený dopis starostovi města Varnsdorf

Drahý pane starosto,

v úvodu svého dopisu bych chtěla vysvětlit, proč nemohu použít nejběžnější konvenční oslovení, které většinou bývá spojováno s úředním stykem. Jistě by jste si nepřál, abych byla neupřímná a na základě Vašeho dosavadního účinkování v nejvyšší exekutivní funkci města Varnsdorfu si Vás vážit opravdu nemohu. Ještě než přejdu k hlavní podstatě tohoto svého dopisu, chtěla bych také poněkud korigovat Vaše nadšení, že je pěkné, když občas ve svých textech ve vztahu k Vám a nejbližším kolegům z rady města používám označení chlapci, přestože už rozhodně nepatříte k nejmladším. Víte - ono to vždy není nutně lichotivé označení. Drtivá většina žen Vám potvrdí, že u mužů asi nejvíce oceňujeme to, co je uvnitř - mužnost, statečnost, zodpovědnost a především charakter. Vaše jednání a přístup k dočasně svěřeným postům ale opravdu spíše připomíná partu nedospělých uličníků, kteří se nějak záhadně dostali do cukrárny, ve které zrovna není cukrář.

     V rámci posledního jednání zastupitelstva jste citoval text z mých webových stránek a požádal mne o jeho bližší vysvětlení. I když Vám musím velmi důrazně připomenout, že jste zjevně doposud nepochopil základní fakt, že ve svobodné demokratické zemi jste Vy povinen zodpovídat se ze svého konání nám zastupitelům a na rozdíl od firmy tomu není naopak, přesto Vám velmi ráda odpovím a začnu tím, co považuji za asi nejzávažnější pochybení. O měsíc dříve na předchozím zastupitelstvu jste nijak nepopřel ani se neohradil proti veřejně a dohledatelně v příslušné části audiozáznamu zmíněné otázce Vašeho vedlejšího pracovního úvazku u svého předchozího zaměstnavatele - ČSOB. To není jen obcházení smyslu zákona o uvolněných či neuvolněných komunálních veřejných činitelích, ale i projevem pohrdání významem Vám dočasně svěřené funkce. Ve veřejných zdrojích snadno zjistíte, že naše město je počtem obyvatel 85. největší v České republice a je větší než některá okresní města. Přesto Vám zjevně nestojí za to věnovat se svému úřadu naplno a Vaší notorické nepřítomnosti na úřadě si dnes všímají už i Vaši vlastní úředníci.

     Nemůžete pak mít ani nikomu za zlé, pokud se veřejnost pozastavuje nad rozpočtem města, ve kterém je na dům, kde sídlí Váš bývalý a zřejmě tedy i současný zaměstnavatel, pamatováno téměř půl milionem Kč a pokud se alespoň dodatečně seznámíte s platným zněním Zákona o obcích, zjistíte, že při docela velkém počtu hlasování našeho zastupitelstva nebyl konkrétními kolegy nahlášen střet zájmů a příkladů osobních provázaností či chcete-li napojení kolegů na městský rozpočet je tolik, že při pokusu je vyjmenovat by tento můj dopis začal připomínat telefonní seznam. Několikrát veřejně probírané protěžování místního fotbalového klubu na úkor všeho ostatního včetně škol a školek pro naše nejmenší je možná jen diktátem Vašeho skutečného místního zřizovatele a šéfa, ale to se opravdu nestydíte potkávat na ulici rodiče dětí z mateřských škol, kteří jsou prostřednictvím svých ratolestí žádáni, aby dodávali do těchto škol dnes již nejen toaletní papír? Postupně začínáme všichni chápat, že hnutí které reprezentuje, by rádo řídilo stát jako firmu, ale ono to zjevně přestává fungovat a  ani to fungovat nemůže.

     Abych ale nebyla jen kritická, chci také konstatovat, že i když se po většinu doby jednání zastupitelstva i jiných jednání chováte jako někdo, kdo  rozumí všemu, snažím se i pod touto slupkou - která pramení z nedostatečné sebedůvěry - připomínat si, že jste ve funkci velmi krátce a nechci Vás zatracovat rovnou dopředu a ve všem. Sama se také učím, jak co nejlépe reprezentovat zájmy svých voličů a potažmo všech obyvatel našeho města a mohu Vás ujistit, že Vás ráda podpořím ve všem, co bude s těmito zájmy v souladu. Na druhou stranu ale nehodlám po vzoru některých kolegů pouze předstírat opoziční postoje a ve skutečnosti svojí přehnanou úslužností soutěžit s Vašimi nejbližšími spolupracovníky. Svoji roli chápu nejen jako pozitivní spolupráci na všem, co bude sloužit skutečnému prospěchu našeho města nebo alespoň maximální části jeho obyvatel, ale také jako nemilosrdný a veřejný dohled nade vším, co mu naopak budu odporovat.

     Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za pečlivé studium mých webových stránek, jejichž trvale rostoucí okruh čtenářů jasně svědčí o tom, že počet lidí zajímajících se o skutečné problémy našeho města roste a jako autentická ctitelka svobody a demokracie si velmi vážím a vždy budu bojovat za to, aby celá naše veřejnost měla trvalé právo na tvorbu vlastního názoru a svobodné rozhodování, protože to je jediná cesta jak se nevrátit do totalitních praktik minulosti.

                                                                                                                                         Lenka Juricová

 

P.S. Možná bych měla ještě dovysvětlit poněkud netradiční oslovení z úvodu tohoto dopisu, ke kterému jste mě vyzval. Rozhodně jej nechápejte jako vztahové vyjádření, v tuto chvíli je to spíše deklarace obavy z toho, že Vaše pojetí a dosavadní způsob řízení úřadu a firemní přístup k městskému rozpočtu může ještě naše spoluobčany přijít velmi draho. Je to totiž o nákladech a nikoli o náladách.   L.J.

 


 

Cenzura v plné síle

    V našem městě bývalo dobrým zvykem, že kterýkoliv občan měl pocit, že má potřebu napsat svou myšlenku ať pozitivní či negativní do místního plátku Hlas severu, nebyl se zveřejňováním ten nejmenší problém. Sama to vím, jelikož jsem takových článků pár touto cestou zveřejnila. I když jsem tušila, že s naším novým vedením přijdou i nová přísná pravidla (ale pouze jednostranná), nepřipouštěla jsem si až takovou drzost přímo v redakci. Již se nedivím panu Havlíčkovi (dnes již bývalý šéfredaktor), který odchází z redakce na vlastní žádost a nikoliv, že byl odvolán jak byla veřejnost informována. Ven se totiž pouští pouze pochvaly a rozhodně nic co by se nelíbilo našemu vedení.

    Chtěla bych vám touto cestou ukázat skutečný článek místního podnikatele, který měl potřebu zveřejnit omluvu obyvatelům našeho města nejen na sociální síti, ale především i v místním tisku. Ne každý má Facebook, takže k většině lidí se tato omluva ani nedostala, pouze jen paskvil, který redaktor napsal svými slovy. Toto chování na radnici mi velmi začíná připomínat doby, kdy jsme nemohli říct co chceme, ale co se od nás očekává.

    Míru manipulace posuďte sami...

 

 


 

 

Aktualita k novým jízdním řádům

    Z celého města se množí zprávy o značné nespokojenosti s novými jízdními řády autobusů, které mají začít platit od Nového roku. Je docela pochopitelné, že změna smluvního dopravce, o které bylo rozhodnuto na krajské úrovni, přináší celou řadu zmatků a velkých problémů především v návaznosti nově strukturovaných linek a jízdních řádů. Velmi mne však znepokojuje, že naše vedení města dává od tohoto velmi velkého problému pro naše spoluobčany ruce pryč a odkazuje je přímo na kancelář dopravce.

    Musím kategoricky prohlásit, že je to naprostý nesmysl. Kancelář dopravce je jen výkonný orgán, který se řídí výlučně krajskou kompetencí a jsou pouze dva účinné způsoby, jak se domáhat nápravy. Buď přímo na odbor dopravy krajského úřadu, kde pověřeným pracovníkem pro danou problematiku je

Mgr. Jindřich Jelínek, tel: +420 475 657 245image, e-mail: jelinek.jindrich@kr-ustecky.cz

    Ale stejně tak je vhodné adresovat všechny příslušné stížnosti a petice přímo na kancelář starosty našeho města, protože zde se mohou zkoncentrovat a sjednotit z hlediska četnosti a na krajský úřad pak poslat příslušně zesílené autoritou městského úřadu, který existuje především proto, aby svými volenými i jmenovanými úředníky zastupoval a hájil zájmy občanů města.

    Takto dokáže fungovat řada úspěšných starostů a v tomto smyslu dejme šanci i tomu našemu.

 


 
Komentář k úvodním zasedáním rady města

    Jak jsem již uvedla v úvodní zprávě z druhého jednání zastupitelstva, připravím pro vás z něj do poloviny prosince minimálně ještě jednu podrobnější informaci, zaměřenou na některé ekonomické otázky a také na obsazování míst v dozorčích radách a představenstvech městem řízených společností. Pro tuto zprávu velmi uvítám i vaše případné připomínky a náměty a proto zde uvádím část ze zápisu usnesení...

    Nejkřiklavějším případem účelovosti některých těchto rozhodnutí zastupitelstva je bezesporu obsazení dozorčí rady a především představenstva EKO servisu. Zjevně nestačí, že syn pana ředitele Pražáka je předním městským obchodníkem s chudobou a sociálním bydlením, jehož citlivý přístup ke klientům jistě bude přímým důvodem nejedné bezesné noci obyvatel, kteří mají tu smůlu a bydlí v blízkosti jeho působišť, ale objevují se i další rodinné vazby a motivace. Zkrátka a dobře jsou kapsy některých staronových zastupitelů zjevně bezedné a na jejich naplnění bychom asi potřebovali mnohem větší město.

    V tuto chvíli musím ale především reagovat na další nehoráznost, která tentokrát vzešla z jednání rady města, což je orgán, který se ze zákona zpovídá zvoleným zastupitelům. Hned po prvních jednáních je jasné, že skutečně zodpovídat se ze své činnosti hodlá jen některým z nich. Zdánlivé chvályhodné snížení počtu komisí rady ze dvanácti na sedm by bylo důvodem k potlesku a ocenění šetrného přístupu k městskému rozpočtu, ale bohužel opak je pravdou. Podle přímého vyjádření členů komisí bývalé rady šlo vesměs o čestné a neplacené funkce, kde zúčastnění pracovali především pro čest svého svědomí a z lásky ke svému městu. Placeni byli pouze předsedové komisí. Někteří nově jmenovaní členové tak možná ještě ani dnes netuší, že hned na ustavujícím zasedání Zastupitelstva si staronoví a přitom stále ti stejní zastupitelé prosadili, že placeni budou nejen předsedové, ale i všichni členové všech výborů i komisí a to nikterak zanedbatelně. Jestliže tedy v minulém období bylo finančně honorováno dvanáct předsedů komisí a dva výbory zastupitelstva, tak dnes je to nějakých šedesát osob, které přece nebudou své cenné rady dávat městu zadarmo. Mnozí se do té práce ponoří až tak, že zvládnou i dvě komise najednou a jistě litují, že dle platné legislativy více nelze. Celkový honorář za měsíc tak činí nějakých devadesát tisíc a za volební období pak nějaké čtyři miliony z peněz varnsdorfských voličů. A k jejich ještě větší smůle samozřejmě spravedlivě platí, že i nevoličů.

    Pokud má koalice zjevně sílu prohlasovat si cokoliv - nezbývá nám než doufat, že tato záplava placených expertů přinese městu alespoň tolik potřebnou odbornost, kterou se ústy svého nejvyššího agenta (jehož jméno nesmíme vyslovit) trvale ohání její vůdčí hnutí. Ostatně u nás ve Varnsdorfu docela dobře víme, jak vznikalo i kdo jej tady skládal. Nemohla jsem v té souvislosti přehlédnout veřejný slib pana Rýdla v regionálních médiích, že si zažádá o lustrační osvědčení a velmi se na něj těším. To si počteme. Velmi se však obávám, že stejně tak jako nikdy neuvidíme onen zmíněný dokument, tak se asi nedočkáme ani té odbornosti členů komisí. Ledaže by jste považovali ženu v domácnosti, která je společníkem ve firmě pana místostarosty, který chtěl původně pracovat zadarmo, za odbornici na prevenci kriminality, nebo ředitele divadla za odborníka přes majetek a výstavbu. Vůbec asi nejpikantnější složení má komise pro posuzování veřejných zakázek, z jejíhož složení jasně vyplývá, že bez náležité přípravy u nás už jen tak někdo něco nepostaví. Je ale lidsky pěkné, že skutečný šéf naší městské koalice nezapomíná při jmenování do komisí ani na předchozí manželky. Kdyby takový přístup měli všichni, tak jsme u nás s tou sociální situací určitě dál, ale proč to mají platit i občané, z nichž mnohým stačí jedna žena na celý život? Celkové složení všech komisí s výslovnou prosbou o váš komentář pro další posuzování znalostí a schopností dotyčných je ZDE.

    Velké znepokojení ve mne také vyvolává odbornost pana lékárníka Šmída, jako hlavního dozorce v redakční radě Hlasu severu. Bojím se, aby ve spolupráci s místními soukromými majiteli městské nemocnice nepředepsali tvrdá antibiotika, která by potlačila svobodu naší jediné tiskoviny a o podobných článcích jako je například tento

o podstatě městského dění kolem fotbalu bychom si mohli nechat jenom zdát. Chápu samozřejmě, že pány radní a jejich skutečného šéfa mohou takovéto texty zneklidňovat, když se pak navíc neodvratně mohou šířit spekulace, že na zastupitelstvu schválené výběrové řízení s rozpočtem 50 milionů Kč na opravu základní školy, které bude obratem o rok odloženo, může také nějak nejasně souviset s výsledkem našich fotbalistů v národní lize. Možná tím leckoho překvapím, ale pokud to ti kluci dokážou skutečně fotbalem, tak bych našim chlapům i svému městu tu první ligu strašně přála, ale také bych jim k tomu přála funkcionáře, kteří fotbalu skutečně rozumí, dovedou jej zhodnotit a k jeho saturaci nepotřebují vysávat městský rozpočet.

 


 

Jak vnímám stranu Republika...

    Nechci se vyhýbat žádným vašim otázkám a občas se objeví dotazy na stranu, pod jejímž logem jsme kandidovali. Nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany a doposud nejsem členkou ani tohoto subjektu. Kandidovala jsem jako nezávislá, ale mám za to, že náš program a naše vize o uspořádání společnosti vychází z myšlenek svobodomyslné konzervativní pravice a jsou velmi blízké oficiální ideologii této velmi nedávno vzniklé politické strany. Myšlenky samy o sobě však nestačí a pokud chce kdokoli realizovat své politické cíle, potřebuje tvrdě pracovat a také potřebuje vhodné lidi, kteří dokážou stranu reprezentovat na všech úrovních politiky.

    Strana Republika vyslala své kandidáty do více než třetiny senátních obvodů a její členové či sympatizanti kandidovali v devíti krajích. Drtivá většina těchto pokusů byla neúspěšná a z větších měst nad deset tisíc obyvatel jsme uspěli pouze u nás a v Písku. Dva mandáty získali v jedné části Brna. I tak chci pogratulovat všem kolegům, kteří ve volbách uspěli - celkový výsledek je však nepochybně velkým neúspěchem - a to i přes velmi krátký časový úsek, který uplynul od vzniku strany. Nám ve Varnsdorfu se kromě podpisu pod kandidátní listinu nedostalo absolutně žádné podpory pro naši kandidaturu. S lítostí musím konstatovat, že i tento náš jeden z mála úspěšných výsledků, byl pouze tak nějak vzat na vědomí.

    Místo tvrdé sebereflexe vedení strany se dozvídáme, že v Brně proběhlo jakési vzájemné plácání se po ramenou provázené velmi mlhavými úvahami o budoucnosti. Má-li strana hrát celorepublikovou roli, tak se nemůže opírat pouze o svoji moravskou větev, jakkoliv je zatím personálně dominantní, ale musí se snažit získávat pro své myšlenky členy a sympatizanty z celé země. Skutečné vlastenectví nutně musí vycházet z lokálního patriotismu, který se nejvíce projevuje právě v komunální politice či v senátních volbách. Přehlížení zdánlivě méně významných oblastí je neduh, kterým trpí i velké zavedené strany a z jejich chyb bychom se měli poučit.

    I přes tento tristní stav si nemyslím, že se mají věci vzdávat a i nadále jsem připravena uvažovat o členství v této pro mne stále nadějné a ideologicky naprosto správně zakotvené straně. Umím si to však představit jedině tehdy, pokud stranu nebudou reprezentovat neúspěšní lidé, kteří by nedokázali ze své porážky vyvodit příslušné závěry. Pokud se strana Republika bude chovat jako standardní politický subjekt - nezbývá než v dohledné době uspořádat volební republikovou konferenci a zhodnotit volební úspěchy i neúspěchy a určit budoucí směřování. Jedině tak se může stát skutečnou politickou stranou a nikoliv vnitřně zakomplexovaným debatním kroužkem nadávajícím na voliče, jak je tomu v desítkách jiných politických subjektů.

    Jakýkoli další vývoj se však nijak netýká mých povinností hájit zájmy svých voličů a usilovat o maximální naplnění našich cílů v komunální politice a věřte mi, že svým slibům dostojím. Mojí prioritou zůstává prosazovat maximum z našeho programu v našem městě. Domnívám se však, že je občanskou povinností usilovat o rozvoj nejen své obce, ale i celé své země.

 


 

KŘEST STUDÁNKY...

A pro mne také základní kámen lesoparku, který je součástí našeho programu.

    Říkám si, kdy se konečně dostaneme do stavu společnosti, abychom dokázali ocenit to, co někteří z nás ve svém volném čase a za své peníze dokážou udělat pro ostatí, a jedinou odměnou jim je radost z dobře vykonané práce a potěcha kolemjdoucích...
Je to svým způsobem daleko více, než různé drahé dotované stavby, které nejvíce potřebují právě ti, kdo je staví...
I touto formou chci panu Josefu Gerhátovi moc a moc poděkovat a nejen za sebe, ale jako zastupitelka i za své město. A jak jsem již napsala tak platí....že jeho práce je pro mne utvrzením, že chci dokázat, aby takový přístup k věci měli konečně i všichni městští úředníci a také se o to zasadím...

 

 

Mail pro vaše dotazy a připomínky: lenkajuricova@post.cz

TOPlist