VOLEBNÍ PROGRAM

 

Chceme bezpečné město

Provedeme zásadní rekonstrukci městské policie s cílem její plné podpory v boji proti nepřizpůsobivým občanům, její plné vybavenosti a schopnosti zasahovat proti jakémukoli rušení chodu města, řádění v hernách, terorizování pokojných obyvatel a ohrožování našich dětí...

Chceme krásné město

Postavíme městská sportoviště a dráhy pro současné moderní sporty, prosadíme realizaci lesoparku za nemocnicí, dohlédneme na řádné hospodaření a využití bazénu a zimního stadionu a plně přizpůsobíme chod těchto zařízení skutečným potřebám občanů...

Chceme čisté město

Od roku 2015 zavedeme po vzoru jiných úspěšných měst bezplatnou likvidaci domovního odpadu a současně v návaznosti na vznikající legislativu zamezíme zneužívání sběrných služeb pro výkup kradeného majetku a prosadíme tvrdé sankce za znečišťování města...

Chceme prosperující město

Každé město je tak bohaté, jak bohaté má občany. Chceme v maximální míře podporovat místní podnikatele, živnostníky a všechny ty, kteří vedle svého výdělku přinášejí městu daně, zvýšený turistický ruch, služby, kulturu a kteří svojí každodenní činností zvyšují jeho prestiž...

Chceme sloužit svému městu

Práce na radnici nesmí být prostředkem k osobnímu obohacení těch, kteří by se jinak neuživili a rozdělovnou bezpracných zisků pro příbuzné, kamarády z mokré čtvrti a vydržované milenky. Lidé nutně potřebují například mateřské školky a nikoli nakašírovanou a předimenzovanou radnici. Jsme připraveni sloužit skutečným potřebám občanů a nikoli vlastní kapse...

 

UDĚLÁME PRO SVÉ MĚSTO, CO OSTATNÍ JEN SLIBOVALI !!!

 

TOPlist